Dogodki

Dogodki 1 do 2 od 2

Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018

Datum objave: Monday, 26. March 2018 | Datum poteka: Wednesday, 30. May 2018

KDAJ: 17., 18. in 19. maja 2018
KJE: Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Tadicionalni posvet bo potekal 17., 18. in 19. maja v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), Portorož.


ČETRTEK, 17. maj 2018


9.30                      Otvoritev in pozdrav

9.45-13.00           Sekcija: Korporacijsko pravo – aktualna vprašanja poslovanja gospodarskih družb / Vodji: prof. dr. Marijan Kocbek, prof. dr. Saša Prelič

9.45-10.05           Poročilo o odvisnosti kot instrument varovanja delničarjev in upnikov odvisnih družb v koncernu doc. dr. Gregor Drnovšek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru/KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
10.05-10.25         Varstvo interesa imetnikov deležev gospodarskih družb s pravico do (denarne) odpravnine pri statusnih preoblikovanjih in izključitvah ter izstopih prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
10.25-10.45         Razrešnica, nezaupnica in odpoklic direktorjev gospodarskih družb – razlike v eno-dvotirnih sistemih upravljanja prof. dr. Marijan Kocbek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
10.45-11.05         Problematika sankcioniranja insiderstva prof. dr. Nataša Samec Berghaus, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
11.05-11.45         Varstvo upnikov gospodarske družbe z uveljavljanjem njenih terjatev mag. Jerneja Prostor, asistentka Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

13.00-15.00         Odmor za kosilo

15.00-17.00         Sekcija: Gospodarsko pogodbeno pravo / Vodja: prof. dr. Vesna Kranjc

15.20-15.40         Protipravna pogodbena dodelitev državne pomoči prof. dr. Aleš Ferčič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.48-16.00         Neveljavnost pogodbe zaradi kršitve pravil o javnem naročanju asist. Klemen Drnovšek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.00-16.20         Terjatve podizvajalcev prof. dr. Vesna Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.20-16.40         Protipravnost in zastaranje v novejši sodni praksi mag. Igor Strnad, sodnik na Višjem sodišču v Mariboru
16.40-17.00         Varstvo pravic delavcev v primeru outsourcinga prof. dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

17.00     Okrogla miza Pravni vidiki medijskega poročanja o gospodarstvu / Vodji: prof. dr. Šime Ivanjko, doc. dr. Miha Šepec, ob sodelovanju ustavnega sodnika prof. dr. Rajka Kneza (Pravica do izražanja)

 


PETEK, 18. maj 2018


9.00-13.00           Sekcija: Digitalna revolucija v pravu / Vodja: prof. dr. Tomaž Keresteš

9.00-9.20             Nove tehnologije, ki so izziv za pravo in pravnike (tehnologija blokov in kripto valute) prof. dr. Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
9.20-9.40             Sodno odločanje in umetna inteligenca prof. dr. Tomaž Keresteš, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
9.40-10.00           Splošna uredba o varstvu podatkov in poglavitne novosti dr. Urška Kežmah, Pravna fakulteta Univerze v Maribor
10.00-10.20         Dopustnost elektronskih dokazov: nove dimenzije dokazovanja v civilnih sodnih postopkih prof. dr. Tjaša Ivanc, Thomas Heller, Pravna fakulteta Univerze v Maribor
10.20-10.40         Razprava

10.40-11.00         Odmor

11.00-11.20         Nove tehnologije, nove priložnosti za pralce denarja, Klavdija Jurkošek Seitl, Deloitte d.o.o., Ljubljana
11.20-11.40         Nova era finančnega kriminala Dr. Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o., Ljubljana
11.40-13.00         Razprava

13.00-15.00         Odmor za kosilo

15.00-16.45         Sekcija: Prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom / Vodja: prof. dr. Renato Vrenčur

15.00-15.20         Prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom prof. dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.20-15.40         Poudarki nove gradbene in okoljske zakonodaje Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor
15.40-16.00         Omejitve, prepovedi in rešitve po novi gradbeni zakonodaji – legalizacija črnih gradenj Stipan Mudražija, višji predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
16.00-16.20         Razlastitev in javno dobro prof. dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.20-17.00         Razprava
 

16.30-18.00         Sekcija: Prekrški in davki v gospodarstvu / Vodji: prof. dr. Bojan Tičar, prof. dr. Bojan Škof

16.30-16.50         Pravna ureditev prekrškov in administrativnih kazni v gospodarstvu (de lege lata) prof. dr. Bojan Tičar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Andreja Primec, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
16.50-17.10         (Ne)logičnost davčnih obresti doc. dr. Jernej Podlipnik, davčni svetovalec, docent na Fakulteti za državne in evropske študije in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
17.10.-17.30         Samoprijava davka – institut za prekrškovno oprostitev zavezanca ali povečanje davčnih prihodkov mag. Marjan Špilar, direktor Finančnega urada Maribor
17.30-17.50         Problematika izplačila plač s posebnim poudarkom na prekrškovnem pravu mag. Mojca Tancer Verboten, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
17.50-18.00         Razprava

17.00-19.00         Pravna sredstva v civilnih postopkih - posvet o zaključkih projekta B IARE v angleškem jeziku vzporedno v posebni dvorani odprto za vse / Vodja: dr. Vesna Rijavec

20.00                    Družabni večer


SOBOTA, 19. maj 2018 – v angleščini


9.00-13.00           Pravna sredstva v civilnih postopkih primerjalnopravni in čezmejni vidiki, soodnostnost z uspešnostjo oz. vpliv na uspešnost izterjave denarnih obveznosti / Vodji: Prof. dr. Bettina Nunner Karautgasser, prof. dr. Aleš Galič

Sodelujoči: prof. dr. Wendy Kennett, prof. dr. Jiri Valdhans, prof. dr. Eduard Kunštek, prof. dr. Ivana Kunda, Prof. dr. Remco Van Rhee, Vigintas Visinskis, prof. dr. Aleš Galič, doc. dr. Jorg Sladič, Francesco Mansi, prof. dr. Jose Caramelo Gomes, prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Tjaša Ivanc, prof. dr. Martina Repas, prof. dr. Suzana Kraljić, dr. Andrej Ekart, prof. dr. Alan Uzelac.

 1. Diskusijska skupina: Redna in izredna pravna sredstva v civilnih postopkih (Italija, Nemčija, Nizozemska, Hrvaška, Slovenija, Litva, Avstrija, Češka, Estonija)
 2. Diskusijska skupina: BU IA – Procesne različice za uveljavljanje razlogov proti tujim izvršilnim naslovom
  Predvidene teme za razpravo:
 • Kateri del tuje sodbe je predmet priznanja in izvršitve? Celotno besedilo ali pa samo izrek?
 • Kako se nov instrument - zahteva za (ne) priznanje ali (ne) izvršitev vključuje v nacionalne sisteme?
 • Začasna prekinitev izvršbe (odlog) - z vidika različnih nacionalnih sistemov?
 • Narava odločitve nacionalnih sodišč o priznanju in izvršitvi po odpravi exequatur-deklaratorne ali konstitutivne?
 • Predlogi za ureditev pravnih sredstev proti sodni odločbi o priznanju in izvršitvi v državi izvršbe
   

►►►PRIJAVA►►►

KOTIZACIJA IN INFROMACIJE
Kotizacija znaša za vse tri dni 240 EUR (+22% DDV).
Samo za prvi dan znaša kotizacija 140 EUR (+22% DDV).
Za drugi in tretji dan posveta znaša kotizacija 140 EUR (+22% DDV).

Ugodnosti za soorganizatorje posveta

40% popust pri plačilu kotizacije.
Kotizacija tako znaša:

 • Za vse tri dni 144,00 EUR (+22% DDV).
 • Samo za prvi dan znaša kotizacija 84,00 EUR (+22% DDV).
 • Za drugi in tretji dan posveta znaša kotizacija 84,00 EUR (+22% DDV).

Znižana kotizacija vključuje udeležbo na posvetu, gradivo ter postrežbo na posvetu. Znižana kotizacija ne vključuje udeležbe na družabnih srečanjih posveta. Prijava in doplačilo na družabna srečanja (v višini 20,00 EUR na srečanje) je možna ob predhodni najavi.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na naslov: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, IBAN: SI56 0110 0609 0122 141, BIC: BSLJSI2X, referenca SI00 6504, koda namena: OTHR, namen: kotizacija.

Več informacij po elektronski pošti dekanat.pf@um.si.

 

Soorganizatorji

 

Medijski spoznorji:

 

 

Informacije o namestitvah:

 

Tip sobe

Cena v EUR na dan

Hotel Slovenija*****

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)       

110,00
140,00
1,27

Grand Hotel Portorož **** Superior

Executive Double Room Single Occupancy
Executive Double Room
Standard Double Room - Single Occupancy
Standard Double Room
Turistična taksa (na osebo / dan) 

105,00
130,00
95,00
110,00
1,27

Hotel Apollo**** Superior

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)

85,00
110,00
1,27

Hotel Riviera**** Superior

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)

85,00
110,00
1,27

Neptun / Mirna ****

 

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo /dan)

80,00
100,00
1,27

Ob rezervaciji obvezno navedite dogodek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije.

 

Rezervacije:

tel. št. 05 692 90 01

booking@lifeclass.net

VII. TURKISH - SLOVENIAN COMPARATIVE LAW SYMPOSIUM

Datum objave: Monday, 26. February 2018 | Datum poteka: Thursday, 31. May 2018

KDAJ: od 27. do 29. maja 2018
KJE: Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, Maribor

7th Turkish-Slovenian Comparative Law Symposium will continue the discourse about concepts that have been drawing attention in the past years, with excellent experts and intense discussions. The symposium will take place from 27th to 29th May 2018 in Maribor (the University of Maribor, Faculty of Law). The symposioum aims to address every aspect that contributes to the main topic of:

“Human Rights in the 21st Century – problems and prospects”

Symposioum languages: English and German.
Symposioum venue: Faculty of Law, University of Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor

Day 1: 27 May 2018

17.00                 Expert meeting

 

Day 2: 28 May 2018

10.00-10.20 Uradna otvoritev / Official beginnig / resmi
10.20-10.40 

izr. prof. dr. Borut Holcman (University of Maribor, Faculty of Law)
Zgodovina človekovih pravic
History of Human Rights
İnsan Hakları Tarihi

1. Section  
10.40-11.00  Yrd. Doç. Dr. Gülfer Meriç (Özyeğin University, Faculty of Law)
Pravice potnikov v skladu z uredbo o pravicah letalskih potnikov
Passengers' Rights Pursuant to the Regulation Regarding Air Passenger Rights
Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcu Hakları
11.00-11.20 prof. dr. Vid Jakulin (University of Ljubljana, Faculty of Law)
Pravice potnikov v letalskem prometu po Uredbi (ES) št. 261/2004
Air Passangers Rights Pursuant to the Regulation (EC) No 261/2004
Avrupa Komisyonu’nun 261/2004 sayılı Tüzüğü Uyarınca Hava Yolcuları Hakları
11.20-11.40 izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin (Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – TURISTICE) 
Turistični sistem in pravice letalskih potnikov v praksi
Tourism System and Air Passenger Rights in Practice
Turizm Sistemi ve Hava Yolcuları Hakları Uygulaması
11.40-12.00 Discussion
12.00-12.30 Coffee Break
2. Section  
12.30-12.50 Yrd. Doç. Dr. Işık Özer (Özyeğin University, Faculty of Law)
Pravne obveznosti delniških družb za spoštovanje človekovih pravic v turškem pravu
Joint Stock Corporations' Legal Obligations to Respect Human Rights in Turkish Law
Türk Hukukunda Anonim Şirketlerin İnsan Haklarına Saygı Gösterme Yükümlülüğü
12.50-13.10 Petra Weingerl, MJur (Oxford) (University Ljubljana, Faculty of Law)

Preventivna funkcija odškodnine na področju potrošniškega prava v EU
The Preventive Function of Actions for Damages in EU Consumer acquis
Zarar Eylemleri Bakımından AB Tüketici Müktesebatının Önleyici İşlevi

13.10-13.30 Discussion
13.30-15.00 Lunch
3. Section  
15.00-15.20 Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut & Res. Asst. Zehra Başer Doğan (Özyeğin University, Faculty of Law)
Pravica do pozabe kot del varstva osebnosti kot človekove pravice
The Right to Be Forgotten in the Context of Personel Data Privacy as a Human Right
İnsan Hakkı Olarak Kişisel Veri Mahremiyeti Kapsamında Unutulma Hakkı
15.20-15.40 Assistant Jan Stajnko (University of Maribor, Faculty of Law)
Ulična fotografija v luči informacijske zasebnosti
Street photography in the light of information privacy 
Bilgi gizliliği ışığında cadde fotoğrafçılığı
15.40-16.00 doc. dr. Miha Šepec (University of Maribor, Faculty of Law)
Maščevalna pornografija kot novo kaznivo dejanje v slovenskem Kazenskem zakoniku
Revenge Pornography as a new Criminal Offence in the Slovenian Criminal Code
Sloven Ceza Kanunu'nda yeni bir Suç Tipi olarak İntikam Pornografisi
16.00-16.20 doc. dr. Benjamin Lesjak (University of Primorska, Faculty of Management)
Varstvo osebnih podatkov v družabnih omrežjih

Personal date protection in Social Networks
Sosyal paylaşım ağlarında kişisel bilgilerin korunması

16.00-16.30 Discussion
19.00  Dinner

      

Day 3: 29 May 2018

4. Section  
9.00-9.20 Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver (Özyeğin University, Faculty of Law)
Svoboda tiska in kazensko pravo v Turčiji
Pressefreiheit und Strafrecht in der Türkei
Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Ceza Hukuku
9.20-9.40 Prof. dr. Damjan Korošec (University of Ljubljana, Faculty of Law)
Grozovitost in zahrbtnost kot kvalifikaciji v sodobnem kazenskem pravu
Cruelty and Perfidity af Acting as Qualification in Modern Substantive Criminal Law
Modern Maddi Ceza Hukukunda Nitelikli Hal Olarak Eylemin Zalimce ve Haince Gerçekleştirilmesi
9.40-10.00   Prof. dr. Janez Krajnc (University of Ljubljana, Faculty of Law)
Pravica do enakosti
The Right to Equality
Eşitlik Hakkı
10.00-10.20  Discussion
10.20-11.00 Break
  5. Section  
11.00-11.20 izr. prof. dr. Suzana Kraljić (University of Maribor, Faculty of Law)

Načelo največje otrokove koristi
Principle of the child best interest
Çocuğun Üstün Menfaati İlkesi

11.20-11.40

prof. dr. Barbara Novak (University of Ljubljana, Faculty of Law)
Starševska skrb po novem Družinskem zakoniku
Legal regulation of parental care in the new Family Code
Yeni Aile Kanunu’nda Ebeveynlerin Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Yasal Düzenleme

11.40-12.00

izr. prof. dr. Tjaša Ivanc (University of Maribor, Faculty of Law)
Nove stvarne pristojnosti sodišč po Družinskem zakoniku
New subject matter jurisdictions of the courts according to the new Family code
Yeni Aile Kanunu Uyarınca Mahkemelerin Yeni Görev Alanları

12.00-12.30 Discussion and Symposioum Summary
12.30 Lunch