Knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Pomembnejše pravne baze
 

  • IUSInfo (informacijski sistem pravnih in poslovnih vsebin Republike Slovenije (RS) in EU) - dostop samo iz knjižnice
  • Beck-Online Premium (nemško pravo) - dostop samo iz knjižnice
  • RDB (avstrijsko pravo) - dostop samo iz knjižnice
  • HeinOnline (Amerika, Kanada, Anglija, EU) - mogoč tudi oddaljeni dostop
  • WestLaw (Anglija, EU, Avstralija, Kanada, Hong Kong, Amerika) - mogoč tudi oddaljeni dostop
  • JSTOR (pravo, pravna zgodovina) - mogoč tudi oddaljeni dostop

Ker je baz veliko, predlagam, da se poslužujete naprednega iskalnega orodja UM:NIK, ki omogoča hkratno iskanje po vseh bazah (pozor: v UM:NIK niso vključene baze Beck, RDB, Westlaw in IUS-Info).

Oddaljen dostop oz. dostop od doma je mogoč za študente z urejenim statusom in zaposlene na univerzi, ki so vpisani v eno od knjižnic Univerze v Mariboru. Za uspešno prijavo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice in geslo za COBISS/OPAC, ki si ga lahko kasneje tudi spremenite na naslovu http://www.izum.si->COBISS-> "Moja knjižnica".

Geslo dobite v naši knjižnici.

Seznam ostalih baz, do katerih imamo urejen dostop, je na strani http://www.pf.um.si/sl/elektronski-viri.


Delovni čas

V želji približati storitve knjižnice tudi študentom, ki ste v službi, je Knjižnica Mirka Ilešiča od 1. oktobra do 30. junija odprta

PON - SRE od 7.30 do 17.00 ure,
ČET - PET od 7.30 do 18.30 ure.

ČITALNICA v kleti je odprta v odpiralnem času fakultete od 7.00 do 21.00 ure.