Novice

Novice 1 do 20 od 60

Asistentka Katja Drnovšek na Max Planck Institute Luxembourg

Datum objave: 20.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Katja Drnovšek je v času od 1. februarja do 31. julija 2018 gostovala na mednarodno priznanem Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Kot gostujoča strokovnjakinja in prejemnica štipendije je sodelovala na dogodkih, ki jih je organiziral inštitut, ter opravljala raziskovalno delo na področju svoje doktorske disertacije.

Evropska noč raziskovalcev 2018 - "Sledimo navdihu"

Datum objave: 13.09.2018 | Datum poteka: 29.09.2018

Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie. / This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions.

Namen projekta “Varni z znanostjo” je popularizirati poklic raziskovalca, znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim. Projekt skozi vrsto aktivnosti ozavešča o družbeno pomembni vlogi raziskovalcev, znanosti in vplivu le-te na vsa področja človekovega delovanja. Obenem seznanja z vrsto evropskih pa tudi nacionalnih programov financiranja in drugih aktivnosti, namenjenih razvoju kariere raziskovalcev, raziskovalnemu delu, opremi in atraktivnih delovnih pogojev.

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa Evrospke noči raziskovalcev 2018.

Osrednji dogodek projekta »Varni z znanostjo« je Evropska noč raziskovalcev,  ki bo potekala v štirih  krajih: Ljutomeru, Mariboru, Kopru, Izoli, in sicer zadnja septembrska petka, 28. 9. 2018 in 27. 9. 2019. Dogodek je privlačen za vse, ki jih zanima, “kako deluje” in kaj znanost pomeni za naša življenja. Je izjemna priložnost zlasti za mlade, ki jim pomaga spoznati različne vidike atraktivnega poklica raziskovalca, ki odpira vrsto kariernih možnosti. Nenazadnje je tudi priložnost za sodelovanje v zanimivih poskusih, delavnicah, ogledih laboratorijev ter za sproščeno druženje z raziskovalci v festivalnem vzdušju. Mladi si lahko odgovorijo na vrsto vprašanj kot so: kako je biti raziskovalec, kaj vse raziskovalec pri delu počne, kako usklajuje delo s hobiji in družino.

Program je zasnovan poljudno, kljub znanstveni in raziskovalni naravi je namenjen širši javnosti.


Obiščite spletno stran projekta na http://www.ern.um.si/ in spletno stran UM - Varni z znanostjo - Evropska noč raziskovalcev 2018.


Spletna stran Evropske komisije.

 

 

 

 

Pravo UM med 200 najuspešnejših raziskovalnih institucij v kategoriji »pravo« na Šanghajski lestvici

Datum objave: 29.08.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Shanghai Ranking Consultancy je 15. avgusta objavil seznam 500 najbolje ocenjenih univerz in 500 kandidatov za uvrstitev na lestvico (ARWU World Top 500 Candidates). V letošnjem letu se je Univerza v Mariboru prvič uvrstila med kandidate in to v skupino od 501. do 600. mesta.  

V juliju 2018 so bili objavljeni tudi rezultati ocenjevanja ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. Na lestvici je več kot 1.600 univerz iz 83 držav, ki so ocenjene na 54 študijskih področij. UM se je v kategorijah "pravo" in "javna uprava" uvrstila v skupino med 151. in 200. mestom.

Glede na veliko število zajetih univerz smo lahko zelo ponosni na tako visoko uvrstitev. Ocene temeljijo na rezultatih znanstvenega dela. V to oceno so zajete objave v Web of Science v kategoriji pravo in kriminologija, torej so zajete objave profesorjev iz Pravne fakultete UM, kot tudi objave profesorjev iz Fakultete za varnostne vede UM. Javna uprava, kjer naši profesorji prav tako veliko objavljajo, je v ločeni kategoriji in v tej kategoriji se je UM prav tako uvrstila v razred med 151. in 200. mestom.

Na vrhu lestvice prevladujejo ameriške pravne fakultete, vmes se zvrsti nekaj angleških pravnih fakultet, od kontinentalne Evrope dominirajo nizozemske pravne fakultete, ena belgijska, dve švedski in ena danska ter EUI iz Firenc. Najvišje od nemških je PF v Hamburgu (šele v skupini 101-150). V naši skupini pa so PF iz Berlina, Lunda in Dunaja. Na seznamu ni nobene druge slovenske pravne fakultete ali fakultete iz drugih republik bivše Jugoslavije, pa tudi ne PF v Grazu, madžarskih, čeških, slovaških in poljskih PF.

Podrobnejšo razvrstitev za pravo si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/law.html

Za javno upravo pa tukaj: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/public-administration.html

Prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl s svojimi poglavji v knjigah, ki sta izšli pri založbi Springer

Datum objave: 30.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Prof. dr. Darja Senčur Peček je v knjigi Transnational, European, and National Labour Relations, ki je izšla pri založbi Springer napisala poglavje z naslovom Forms of Work Performed in the Republic of Slovenia.

Asist. dr. Petra Weingerl, ki je 16. aprila 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu doktorirala z odliko in profesorica dr. Verica Trstenjak, obe sta se kolektivu Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridružili v zadnjih dveh letih, sta napisali poglavje z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Slovenia v knjigi izdani pri založbi Springer z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law.


SENČUR PEČEK, Darja. Forms of work performed in the Republic of Slovenia. V: SANDER, Gerald G. (ur.), TOMLJENOVIĆ, Vesna (ur.), BODIROGA-VUKOBRAT, Nada (ur.). Transnational, European, and national labour relations : flexicurity and new economy, (Europeanization and globalization, ISSN 2366-0953, 4). Cham: Springer. 2018, str. 303-327, doi: 10.1007/978-3-319-02219-2_16. [COBISS.SI-ID 5609515]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1/1

Kratek povzetek poglavja, ki ga je spisala prof. dr. Darja Senčur Peček:

The article discusses various forms of work occurring in the Republic of Slovenia, namely work performed under an employment contract, temporary and occasional work, temporary agency work and work carried out for the employer by self-employed persons. The author introduces the regulation of individual forms of work, with emphasis on legislative changes, and cautions against possible abusive and unlawful practices, in particular the problem of disguised employment relationships.


TRSTENJAK, Verica, WEINGERL, Petra. Enforcement and effectiveness of consumer law in Slovenia. V: MICKLITZ, Hans-W. (ur.), SAUMIER, Geneviève (ur.). Enforcement and effectiveness of consumer law, (Ius comparatum (Print) - Global Studies in Comparative Law, ISSN 2214-6881). [S. l.]: Springer. 2018, str. 547-564, doi: 10.1007/978-3-319-78431-1. [COBISS.SI-ID 5595947]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela ni verificiran
točke: 20, št. avtorjev: 1/2

Kratek povzetek poglavja, ki sta ga spisali prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl:

The purpose of this chapter is to provide a general picture of the enforcement of consumer law and the effectiveness of regulatory regime of consumer protection in Slovenia. Slovenia is an EU Member State since 2004 and a member of the OECD since 2010, thus, its national consumer policy embraces all objectives set by the EU consumer policy and the OECD policies. However, the effective framework does not suffice. Although our overall assessment of the legal framework for consumer protection in Slovenia is positive, some improvements are needed to enhance the level of the effective enforcement of consumer law in practice. Lengthy proceedings, both judicial and administrative, are the main obstacle on a consumer’s path to redress. Hence, non-judicial mechanisms of dispute resolution are gaining in importance. Moreover, there is a lack of adequate consumer awareness of their rights. The government has focused on consumer information and education as a means to ensure a high level of consumer protection in the existing national consumer policy. It has committed to enhancement of consumer rights awareness, in particular in the fields of consumer credit and the liability for defects. The government’s efforts to boost consumer awareness through education and information are welcome developments in this regard. Another striking obstacle to the effective enforcement of consumer law is an apparent systemic unfamiliarity with consumer law and the Court of Justice of the EU (CJEU)’s case law among legal practitioners. Thus, to achieve the effective enforcement of consumer law in practice both consumers and practitioners, also judges, need to become better acquainted with consumer protection law.

Pravna fakulteta ima nov projekt Jean Monnet Chair

Datum objave: 29.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Projekt, ki ga je predlagal prof. dr. Aleš Ferčič Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate je bil izbran za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

Projekt se bo pričel izvajati jeseni 2018.

 

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

Datum objave: 11.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

V torek, 3. junija, sta prof. dr. Vesna Rijavec in prof. dr. Martina Repas iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavili knjigo Mednarodno zasebno pravo Evropske unije.

Knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov.

Avtorji dela so dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Knjigo lahko naročite >> TUKAJ <<.

Red. prof. dr. Jurij Toplak pri predsedniku Pahorju o volitvah predsednika vlade

Datum objave: 05.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je posvetoval z uglednimi pravnimi strokovnjaki glede postopkovnega vprašanja, ali je v primeru, da kandidat za predsednika vlade vrne soglasje h kandidaturi še pred glasovanjem v državnem zboru, prvi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade sklenjen.
Predsednik Pahor je na posvetu ugotovil, da obstajajo zelo različna stališča uglednih pravnih strokovnjakov o tem, ali ima predsednik republike v skladu s 111. členom ustave in 225. členom Poslovnika DZ pristojnost, da Državnemu zboru v roku 30 dni v okviru prvega kroga predlaga novega kandidata za predsednika vlade, če je prvi umaknil soglasje šele po tem, ko je predsednik republike njegovo kandidaturo že posredoval državnemu zboru.

Zato bo predsednik Pahor ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem predloga kandidature za predsednika vlade državnemu zboru temeljito prepričal, da kandidat ne bo umaknil soglasja h kandidaturi.

Meni, da si to vprašanje, ki je zelo razdelilo pravno stroko, zasluži jasnejšo ureditev.

Posveta so se udeležili: dr. Franc Grad, dr. Tone Jerovšek, dr. Igor Kaučič, dr. Ciril Ribičič, dr. Jurij Toplak in ga. Nataša Voršič, vodja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS. Dr. Janez Čebulj, dr. Rajko Pirnat in dr. Andraž Teršek pa so se zaradi nujnih obveznosti oz. bolezni opravičili in predsedniku posredovali pisna mnenja.

Vir: http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/7113171EC359AA86C12582C00050AC91?OpenDocument

Redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Janja Hojnik, je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM

Datum objave: 04.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2021

Senatorji Univerze v Mariboru so na izredni seji dne 3.7.2018 dali pozitivno mnenje petim novim prorektorjem, ki bodo z novim rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem naslednja štiri leta vodili Univerzo v Mariboru.

S Pravne fakultete Univerze v Mariboru prihaja prof. dr. Janja Hojnik, ki je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.

Rektorju in novi prorektorski ekipi mariborske alma mater iskreno čestitamo in jim želimo uspešno timsko delo za dobrobit naše univerze.

Red. prof. dr. Janja Hojnik je na isti dan poleg prorektorske funkcije sprejela tudi funkcijo predsednice nove komisije za človeške vire v raziskovanju.

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

Datum objave: 03.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Poleg splošnih teoretičnih temeljev mednarodnega zasebnega prava, ki bralca uvedejo v problematiko tega področja, knjiga celovito in poglobljeno obravnava Bruseljsko uredbo Ia, Bruseljsko uredbo II bis, Rimske uredbe I, II in III, Preživninsko, Dedno, Insolvenčno uredbo, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, spor majhnih vrednosti, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, mednarodno pravno pomoč, vročanje in dokazovanje.

Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov: odvetnikom, notarjem, pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu, akademski sferi in tudi študentom prava, ki jo bodo lahko uporabljali pri znanstvenoraziskovalnem delu, v praksi in pri študiju.


Knjigo lahko kupite v prodajalni pravne literature, Pravni bukvarni, ali jo naročite preko spleta.


 

Študentje proučevali energetski zakon

Datum objave: 29.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Študenti Pravne fakultete in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru so nekaj mesecev preučevali Energetski zakon (EZ - 1) iz leta 2014. Pri tem jim je pomagalo tudi podjetje Elektro Maribor Energija Plus s katerim so sodelavali v projektu ENERJUST.

Iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta sodelovala dva študenta Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič ter predstavnik akademske sfere doc. dr. Miha Šepec

Vabljeni k ogledu prispevka.

Projekt ENERJUST

Datum objave: 27.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

V četrtek, 21. junija, sta družba Energija Plus, d.o.o. in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavili projekt ENERJUST, kjer študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. Na predstavitvi so sodelovali dr. Luka Martin Tomažič iz družbe Energija Plus, doc. dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in študenta PF UM Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič.

Projekt ENERJUST je projekt, ki se izvaja znotraj v okvirjev širšega razpisa, imenovanega »Po kreativni poti do znanja«. Namen omenjenega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvom), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z gospodarstvom tako mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

V okviru projekta ENERJUST študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju.  Pravila etičnega kodeksa in kodeksov ravnanja raziskujejo študenti Ekonomsko-poslovne fakultete, študenti Pravne fakultete pa se soočajo z normami prekrškovnega prava.

Rezultati projekta se na eni strani kažejo v izboljšanem sodelovanju z akademsko sfero, učinkovitejšemu soočanju z izzivi, povezanimi z relativno nejasnostjo energetske zakonodaje, zagotavljanjem višje stopnje varstva pravic končnih odjemalcev, možnosti strateškega razvoja kadrovskega potenciala v sodelovanju s fakulteto ter možnosti argumentiranega apela zakonodajalcu, da uredi morebitne nejasnosti. Na drugi strani pa se študenti srečajo s praktičnimi izzivi, s katerimi se podjetja soočajo v praksi, s seznanitvijo pedagoških mentorjev z aktualno prakso ter možnostjo dolgoročnega sodelovanja med fakultetama in gospodarsko družbo.

Pismo študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru Petre Zupančič iz pripravništva v Evropskem parlamentu

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

»Drobne priložnosti so pogosto začetki velikih podvigov,« je zapisal grški politik in diplomat Demosten. Vesela in hvaležna za priložnost, ki se mi je ponudila letošnje leto, se javljam in vas lepo pozdravljam s pripravništva, ki ga opravljam v Evropskem parlamentu v pisarni evropske poslanke Tanje Fajon.

Evropska poslanka Tanja Fajon v parlamentu EU poleg osnovnega poslanstva zastopanja interesov državljanov Slovenije opravlja še veliko funkcij. Med drugim je podpredsednica stranke Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D), znotraj katere se zavzema za socialno pravičnost, za trajnostni razvoj in za človekove pravice, s ciljem, da bi ustvarili močnejšo in bolj demokratično Evropo ter boljšo prihodnost za vse njene prebivalce. Je tudi članica Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - LIBE, kjer se zavzema za humanitarno migracijsko politiko držav članic in si hkrati prizadeva ohraniti svobodo gibanja v schengenskem prostoru. Je tudi članica Odbora za zunanje zadeve in Delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom, kjer si prizadeva za nadaljevanje reform in spodbujanje držav na njihovi poti v Evropsko unijo. Vodi tudi delovni skupini S&D o ekstremizmu, ksenofobiji in sovražnemu govoru ter migracijah. Zaradi pomembnosti in zahtevnosti nalog, ki jih opravlja evropska poslanka, je toliko bolj odgovorno tudi delo njenih asistentov in pripravnikov.

Posebej ponosna sem, da sem imela možnost sodelovati pri oblikovanju zakonodajnega besedila ta teden sprejetega dogovora o kvalifikacijski uredbi o pogojih za pridobitev mednarodne zaščite, ki bo nadomestil obstoječo direktivo in bolj jasno opredelil in poenotil pogoje, po katerih je posameznik upravičen do azila. Ga. Fajonova je pretekli teden kot glavna poročevalka, skupaj s predstavniki Sveta in Evropske komisije, uspešno zaključila pogajanja v trialogu, kar pomeni, da je bil trud, ki smo ga vložili na tehničnih trialogih za oblikovanje zakonodaje, poplačan. K hitrejši pripravi poročila je pripomogla tudi moja analiza členov in recitalov, ki se je osredotočala predvsem na pozitivne spremembe sprejete uredbe v primerjavi z obstoječo direktivo.

Moje delo poleg dnevnega pregledovanja prejetih sporočil in aktualnih novic zajema tudi spremljanje dela v Odboru LIBE, saj se med drugim posvečajo zaščiti in varovanju osebnih podatkov na spletu. V mesecu juniju so izvedli prvi del zaslišanj o Facebooku: Cambridge-Analytica case, z namenom, da bi izvedeli več o zbiranju podatkov na platformi Facebook in vplivu zlorabe teh podatkov na volilne procese. Do konca julija se obetata še dve zaslišanji, kjer bo znano več, kako bodo lahko socialna omrežja zagotovila delovanje v skladu novo uredbo GDPR.

Posebno doživetje je zame predstavljalo majsko plenarno zasedanje v Strasbourgu, kjer delo zaradi časovne omejenosti poteka veliko bolj intenzivno in hitro. Udeleževala sem se sestankov politične S&D skupine, kjer se pred vsakim glasovanjem obravnava stališča celotne skupine. Ob izteku tedna sem se skupaj z ostalimi asistenti in nekaterimi poslanci udeležila sprejema pri Ronaldu Riesu, županu mesta Strasbourg. V toplem spominu mi je ostal tudi sprejem skupine obiskovalcev društva Sožitje Maribor.

Sedaj se posvečam predvsem razvoju EU copyright reforme znotraj Odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve – JURI, pri čemer se, na eni strani podpira zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na spletnih platformah, na drugi strani pa bi lahko glasovanje na ključnih dveh členih same uredbe imelo škodljiv vpliv na dostop državljanov do kakovostnih novic in informacij. Zaradi natrpanih urnikov poslancev je pomembno, da je ekipa v ozadju dobro pripravljena in informirana. Priznati moram, da sem se ravno zaradi toplega sprejema in pozitivne potrditve mojega opravljenega dela v družbi asistentov Jureta Tanka, Milice Kotur, Ajde Žižek in Maje Kezunovič Krašek odlično znašla in z njimi vzpostavila dobro sodelovanje. Sicer pa skušam večji del časa, ko nisem v pisarni, izkoristiti za obisk različnih konferenc, saj menim, da lahko dodatno znanje vedno pripomore tudi k delu ekipe, da je ta pripravljena na nove izzive.

Evropska poslanka Tanja Fajon vzpodbuja, navdihuje in podpira željo po pridobitvi novih znanj in izkušenj, zaradi česar je tudi moje počutje med sodelavci v pisarni odlično. Prav tako je pohvalila  moje zgledno sodelovanje s Pravno fakulteto Maribor, zaradi česar se že veselim morebitnega vabila k nastopu evropske poslanke na naši fakulteti.     

Ob tej priložnosti se poslanki zahvaljujem za vso podporo, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa za pridobljeno znanje, na podlagi katerega si študenti smelo krojimo vsak svojo prihodnost.

Red. prof. dr. Zdravko Kačič novi rektor Univerze v Mariboru

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

​Senat Univerze v Mariboru je na seji dne 19.6.2018 sprejel poročilo volilne komisije o poteku drugega kroga volitev rektorja Univerze v Mariboru, ki so potekale 13. junija 2018. Višji odstotek glasov volilnih upravičencev, ki so volili v drugem krogu, je prejel red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je tako izvoljen za rektorja Univerze v Mariboru za mandatno obdobje štirih let (od 20. junija 2018 do vključno 19. junija 2022). Red. prof. dr. Kačič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve.

»Univerza mora s svojim delovanjem upravičiti zaupanje širše družbe pri izpolnjevanju svojega poslanstva«, je ob imenovanju poudaril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič.

Red. prof. dr. Zdravko Kačič se je rodil leta 1961 v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je zaposlen od leta 1990, kot asistent na takratni Tehniški fakulteti, od leta 2003 pa kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve. V študijskem letu 2017/2018 je nosilec sedmih predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije ter dveh predmetov na doktorskem študiju študijskega programa Elektrotehnika. Njegova znanstvena bibliografija obsega več kot 650 bibliografskih enot, od tega 95 člankov objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 10 poglavij v monografskih publikacijah, 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah in bil vodja več raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu in gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Muenchenu, ZR Nemčija ter na Univerzi Umea, Švedska, in imel več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah.

V letih od 2010 do 2014 je bil član domenskega komiteja COST za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (DC ICT). Leta 2013 je bil imenovan v delovno skupino za pripravo zakona o financiranju visokega šolstva pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Leta 2016 pa v delovno skupino za podporo projektu Ekspertno svetovanje o financiranju visokega šolstva v Sloveniji pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2418

Izšla je nova monografija Zastavna pravica, ki sta jo uredila prof. dr. Renato Vrenčur in dr. Nina Plavšak

Datum objave: 14.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Monografijo Zastavna pravica sta urednika dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur zasnovala tako, da so v njej sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice.

Zastavna pravica je v poslovnem prometu najpomembnejši instrument stvarnega zavarovanja terjatev. Zastavna pravica je izvedena stvarna pravica. Zato jo ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ureditev zastavne pravice in nekaterih drugih institutov v SPZ je deloma nedosledna oziroma nekonsistentna. To v poslovni praksi povzroča številne probleme oziroma nejasnosti.

V začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo. Obravnavane so te podvrste zastavnih pravic:

–       hipoteka,

–       maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),

–       zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),

–       neposestna zastavna pravica,

–       finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,

–       zastavna pravica na vrednostnih papirjih in

–       zastavna pravica na poslovnem deležu.

Poleg urednikov so avtorji posameznih poglavij še prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik, mag. Damjan Orož, dr. Miha Šlamberger in Miha Verčko.

Vsi avtorji so si prizadevali, da razložijo pravna pravila in utemeljijo svoja stališča na podlagi analize položajev, ki nastajajo v sodobnem poslovnem življenju, in ob ustreznem upoštevanju značilnosti teh položajev in potreb sodobne poslovne prakse. Namen urednikov in avtorjev je z ustrezno sistematično analizo in poglobljeno razlago začrtati okvire sodobnega stvarnega prava, ki ustreza potrebam sodobnega življenja. Zato ima zbirka, v kateri izide knjiga Zastavna pravica, imenovana Sodobno stvarno pravo. V zbirki bosta urednika tudi v prihodnje urejala monografije o posameznih stvarnopravnih institutih.

.

Nova knjiga doc. dr. Mihe Šepca kmalu na knjižnih policah

Datum objave: 11.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Obveščamo vas, da je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla nova znanstvena monografija Kibernetski kriminal - Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza avtorja dr. Mihe Šepca. Gre za najbolj dodelano in poglobljeno kazensko pravno delo na področju kibernetskega kriminala v slovenskem pravnem prostoru, po kvaliteti pa se lahko primerja z najboljšimi deli s področja kibernetskega kriminala na svetu.

Monografija je plod avtorjevega večletnega raziskovanja, v kazenskem pravu relativno zanemarjene tematike - kibernetskega kriminala oziroma kriminala povezanega z računalniškimi in informacijskimi sistemi.

V 400-stranski monografiji avtor celovito obdela in kazenskopravno analizira vse pojavne oblike kibernetskega kriminala (napadi na informacijske sisteme, motenje podatkov in sistemov, prestrezanje podatkov, računalniško ponarejanje in goljufije, otroška pornografija, maščevalna pornografija, digitalno piratstvo, računalniške razžalitve in grožnje, razširjanje rasističnega in ksenofobičnega gradiva, odgovornost ponudnikov komunikacijskih storitev, etc. ).

Namen dela je praktikom, teoretikom in študentom ponuditi kazenskopravno analitično znanje hitro razvijajočega področja, pri katerem je slovenska kazenskopravna stroka v velikem zaostanku.

Delo je namenjeno sodnikom, državnim tožilcem, odvetnikom, policistom, kriminalistom, akademikom, kot tudi študentom, ki raziskujejo področje kibernetskega kriminala. Za ta namen je spisano na visoki teoretični ravni, vsebuje pa tudi veliko napotkov in usmeritev za sodno prakso, primerjave tujih zakonodaj ter sodne prakse. Državni tožilci, sodniki in delavci policije bodo v knjigi našli vse odgovore glede domačih  pravnih kvalifikacij različnih kaznivih dejanj kibernetskega kriminala, prav tako pa tudi primerjave s tujimi ureditvami.

Avtor obdela tudi številne spornosti naše kazenske zakonodaje na področju kibernetskega kriminala, ki bi jih zakonodajalec moral upoštevati ob morebitni spremembi zakonodaje. 

Delo vsebuje vsebinsko in stvarno kazalo ter kazalo virov na kar 27-ih straneh, kjer so vključena vsa pomembna svetovna dela s področja kibernetskega kriminala.

Knjigo sta recenzirala dva priznana in ugledna kazenska pravnika – redni profesor dr. Vid Jakulin in izredni profesor dr. Zlatan Dežman.

Gradivo (samo meta podatki) je dostopno na povezavi: http://press.um.si in http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335.

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT

Datum objave: 11.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

6. junija 2018 so se v okviru načrtovanja projekta Pravo in jezik v pravosodju - mednarodno mreženje na Pravni fakulteti Univerze na Reki sešli gostiteljica: prof. dr. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravne fakultete na Reki, dr. Martina Bajčić, Pravna fakulteta na Reki, prof. dr. Lawrence Solan, Brooklyn Law School, prof. dr. Borut Holcman in doktorska študentka na naši fakulteti, predsednica Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT mag. Viktorija Osolnik Kunc (pobudnica srečanja).
Srečanje s prof. dr. Lawrencem Solanom z Brooklyn Law School v New Yorku je bilo dogovorjeno na eni izmed mednarodnih konferenc, na kateri je pobudnica srečanja aktivno sodelovala.

Prof. dr. Lawrence Solan je bil v Evropi kot predavatelj v Bonnu, hkrati pa na obisku Pravne fakultete v Splitu (fakulteti sodelujeta).

Obisku na Reki se je pridružil tudi prof. dr. Borut Holcman z željo, da bi prof. dr. Lawrence Solan obiskal tudi našo fakulteto.

Na srečanju so dogovorili izhodišča projekta za strokovno in metodološko podporo tolmačem in prevajalcem v vseh vejah pravosodja v regiji (Hrvaška - Slovenija) in po možnosti širše.

 

Sodniško društvo vodi mariborski sodnik dr. Andrej Ekart

Datum objave: 08.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Mariborski okrajni sodnik dr. Andrej Ekart je sredi tedna prevzel vodenje Slovenskega sodniškega društva. Ekart je bil lani pravnik leta po izboru Zveze društev pravnikov Slovenije, je doktor pravnih znanosti, ki predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Več si lahko preberete na Večerovi spletni strani z dne 7. junij 2018. Klikni >>tukaj<<.

Na X. konferenci zdravnikov iz sveta in Slovenije tudi dve profesorici naše fakultete - prof. dr. Samec Berghaus Nataša in prof. dr. Trstenjak Verica

Datum objave: 06.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Na X. jubilejni konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki je potekala 24. in 25. maja na predstavništvu Krke d.d. v Ljubljani, v sklopu Etika v medicini, tudi prof. dr. Verica Trstenjak in prof. dr. Nataša Samec Berghaus s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Nataša Samec Berghaus je predavala na temo "Nekonvencionalna medicina - etični in pravni vidiki" ter opozorila na protiustavno omejevanje terapevtske svobode zdravnikom v Sloveniji. Po njenem mnenju gre za velik nesmisel v naši zakonodaji, za katerega upa, da ga uspejo kmalu odpraviti, se bo pa za njegovo odpravo še naprej zavzemala.