Novice

Novice 1 do 20 od 34

Študenti Pravne fakultete Maribor so ZMAGOVALCI VII. državnega tekmovanja "Prav(n)a rešitev"

Datum objave: 24. April 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Dne 20. in 21. aprila 2018 je v Ljubljani potekal sklepni del VII. državnega tekmovanja »Prav(n)a rešitev«, kamor sta se uvrstili tudi dve ekipi študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Po uspešnem pisnem ter ustnem zagovoru je na finalnem delu zmagala ekipa študentov naše fakultete v sestavi Sara Mernik, Matic Špur in Hana Šrot. Za nagrado so dobili pripravništvo v eni izmed odvetniških družb, ki sodelujejo pri pripravi in organizaciji tekmovanja.

Čestitke omenjenim študentom za tekmovalni uspeh.

Kolektiv Pravne fakultete je bogatejši za novo doktorico pravnih znanosti z doktoratom pridobljenim na Univerzi v Oxfordu

Datum objave: 19. April 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

16. aprila 2018 je na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu doktorirala asistentka Pravne fakultete UM, gospa Petra Weingerl. Naslov njene doktorske disertacije je bil "Effective Judicial Protection and Damages in EU Law: The Case for the Deterrent Effect". Mentor pri disertaciji je bil profesor Stephen Weatherill, do prevzema funkcije direktorja Max Planck Inštituta v Frankfurtu pa je bil njen komentor profesor Stefan Vogenauer. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjala pred dvema ocenjevalkama, profesorico Doroto Leczykiewicz z Univerze v Oxfordu ter profesorico Albertino Albors-Llorens z Univerze v Cambridgu. Dr. Weingerlova je z odlikami diplomirala na Pravni fakulteti ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, magistrirala pa na Univerzi v Oxfordu.

Dr. Weingerlovi za pomemben dosežek iskreno čestitamo in ji želimo še veliko akademskih uspehov!

Predavanju sodnika LaBuda "The People vs. Trump" je sledila živahna razprava

Datum objave: 19. April 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

V ponedeljek, 16. aprila, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predaval Frank J. LaBuda, sodnik iz zvezne države New York v ZDA. Predavanje z naslovom »The People vs. Trump« (Analiza neodvisnosti sodstva) je bilo izvedeno v sklopu programa »Pravnik v praksi«, ki ga izvaja Zavod PIP.

Na dobro obiskanem dogodku so se mladi udeleženci soočili z različnimi pravnimi vsebinami iz področja ustavnega in primerjalnega prava ter argumentacije v pravu. Primer »The People vs. Trump«, ki ga je sodnik LaBuda podrobno predstavil, zadeva vprašanje meja pristojnosti predsednika ZDA iz zornega kota sistema zavor in ravnovesij (»checks and balances«). Težišče predavanja pa ni bilo zgolj na teoretičnem razglabljanju o načelu delitve oblasti, temveč predvsem na predstavitvi in vrednotenju argumentov, ki sta jih stranki navajali pred sodiščem. Nadobudni študenti so tako imeli možnost seznanitve z načinom pravnega mišljenja, ki je značilno za anglosaške pravne sisteme (ZDA, Velika Britanija, Avstralija itd).

Predstavitvi sodne odločbe je sledila živahna diskusija, po kateri je ameriški sodnik srečanje zaključil s vzpodbudnimi besedami bodočim pravnikom in prihodnosti prava v Sloveniji.

Izvršilni postopek ter postopek za izdajo plačilnega naloga v teoriji in praksi

Datum objave: 16. April 2018 | Datum poteka: 15. May 2018

V četrtek, 12. 04. 2018, sta študentki Petra Zupančič in Katja Kebrič v sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete Maribor, in ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec ter prof. dr. Tjaše Ivanc, pripravili okroglo mizo z delavnicami na temo »Izvršilni postopek ter postopek za izdajo plačilnega naloga v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli povezati pridobljeno teoretično znanje izvršilnih postopkov s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja tovrstnih postopkov.

Okroglo mizo, ki jo je vodila prof. dr. Tjaša Ivanc, so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji priznani gostje:

 • Dr. Anja Drev, sodnica zaposlena na izvršilnem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je nazorno predstavila novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju ter nato skupaj z Urško Zrnko, strokovno sodelavko za pravne zadeve pri Pošti Slovenije d.o.o., v delavnici predstavila delovanje izvršilnih postopkov v praksi - od vložitve predloga za izvršbo, pa vse do izdaje sklepa o izvršbi.
 • Sodnica Katja Klug, zaposlena na izvršilnem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru je s študenti sodelovala pri izvedbi delavnice, ki jo je vodila skupaj z Gregorjem Ilešičem, pravnikom na Novi KBM d.d., kjer sta se osredotočila na predstavitev vloge banke v izvršilnem postopku ter izdaji sklepa o izvršbi.
 • Svojo delavnico je vodil tudi Marko Zaman, predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije, ki je v sklopu te predstavil problematiko vodenja stečajnih postopkov gospodarskih družb v Sloveniji.
 • Asistentka mag. Jerneja Prostor se je v delavnici posvetila razlagi danes sicer neobstoječega instituta vložitve izvršbe zoper aktivnega družbenika in možne rešitve nepoplačanih upnikov v primeru stečaja njihovih dolžnikov.

V prvem delu programa smo se posvetili noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju ter tako pridobili vpogled v to, katere spremembe prinaša tako za upnike kot dolžnike. Temu je sledila krajša diskusija in predstavitev gostov, ob kateri so ti podali krajša razmišljanja o aktualnih problematikah v izvršilnem postopku. Nato je sledilo delo po delavnicah, kjer so se študentje skupaj s povabljenimi gosti posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih in stečajnih postopkov ter izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se tozadevna pravna vprašanja.  

Polna dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov zagotovo ena izmed bolj aktualnih problematik in zatorej toliko bolj potrebna dodatnega obravnavanja. Izjemen obisk študentov in nastop odličnih gostov nedvomno slednje tudi potrjuje.

Zbornik Medicina, pravo in družba

Datum objave: 13. April 2018 | Datum poteka: 1. May 2019

27. posvetovanje Medicina, pravo in družba z željo in ciljem obravnave, analize in razprave o odprtih vprašanjih, ki povezujejo medicino in pravo ter širšo družbo, vključuje teme, posvečene sodobnim izzivom in dilemam, na katere bodo iskali odgovore mnogi domači in tuji predavatelji skupaj z drugimi udeleženci posvetovanja. Cepljenje pri tem predstavlja posebej perečo temo, kar je povezano z nedavnimi izbruhi ošpic v večih evropskih državah, s težavami glede izvajanja obveznega cepljenja v Sloveniji ter novostmi, ki jih prinaša novela ZNB, in nenazadnje tudi s pomenom cepljenja v pozni starosti in na delovnem mestu.

Vprašanja, povezana s terminalno fazo bolezni in samim umiranjem pacienta, so večplastna, zato bo pristop k tej temi multidisciplinaren, vključujoč medicinske, pravne, religiozne in etične vidike. S ciljem zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega sistema in zdravstvenih storitev, predstavlja vprašanje odgovornosti eno izmed ključnih dilem, saj je treba zagotoviti varnost ne samo pacientom, ampak tudi zdravnikom. Posebna teža bo pri tem dana izzivu o možnosti umestitve t. i. »no-fault« sistema v slovenski pravni red ter pomenu sodnega izvedenstva v sodnih postopkih, kjer se presoja o odgovornosti, predvsem zdravnikov. Opredelitev razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino je izziv, na katerega se bodo iskali odgovori v sklopu okrogle mize. 


Izdajateljica: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Urednice: izr. prof. dr. Suzana Kraljić, prim. Jelka Reberšek Gorišek in red. prof. dr. Vesna Rijavec 

Publikacija je izšla v tiskani izdaji. Več o publikaciji na TEJ POVEZAVI​.


Če želite naročiti zbornik 27. posveta Medicina, pravo in družba, izpolnite naročilnico >>TUKAJ<<.

Promocija doktorjev in doktoric znanosti Univerze v Mariboru - PF UM ima novega doktorja znanosti

Datum objave: 13. April 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

Prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru, je dne 12. aprila 2018 v doktorski naziv promoviral 13 kandidatov. Med novimi doktorji znanosti je tudi naš študent Doktorskega študijskega programa 3. stopnje "Pravo" Marko Ravljen, ki je svojo doktorsko disertacijo z naslovom Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu zagovarjal dne 12.1.2018.

Vsem novim doktorjem in doktoricam znanosti Univerze v Mariboru iskrene čestitke.

Študentke Pravne fakultete so prav(n)e odbojkašice - dosegle so 3. mesto v okviru Univerzitetne športne lige

Datum objave: 11. April 2018 | Datum poteka: 30. April 2019

Poleg akademskih dosežkov študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru je potrebno omeniti tudi športne dosežke v okviru Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru, ki je potekala od novembra 2017 in vse do aprila 2018. Skupno je ženska ekipa Pravne fakultete v odbojki dosegla 3. mesto. Ekipi odbojkašic iskreno čestitamo.


Študentke PF UM so zasedle 3. mesto v igranju odbojke

 

Odlično obiskano 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba

Datum objave: 4. April 2018 | Datum poteka: 1. May 2019

​Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško društvo in Pravniško društvo Maribor so v petek, 23. marca, in v soboto, 24. marca, v prostorih Univerze v Mariboru izvedli tradicionalno, že 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba na temo Sodobni izzivi in dileme.

Posvet je obravnaval in analiziral najaktualnejše teme, ki povezujejo medicino, pravo in širšo družbo in segajo v srž človekovega življenja. Več kot petdeset domačih in tujih predavateljev je s polemičnim interdisciplinarnim pristopom (medicinskim, pravnim, etičnim, sociološkim) in razpravami udeležencev posveta iskalo najustreznejše odgovore na predstavljene probleme, izzive in dileme.

Cepljenje je eno najmočnejših orožij v borbi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Je ukrep, koristen za posameznika in družbo in smiseln v vseh življenjskih obdobjih. Težavo predstavljajo starši, ki ne želijo cepiti otrok po programu obveznega cepljenja in starostniki, ki se premalo zavedajo pomena in koristnosti cepljenja tudi v pozni starosti. Koristnost cepljenja je bilo predstavljeno iz različnih vidikov. Zaključki so bili posvečeni pomenu še večjega ozaveščanja o pomenu cepljenja, spodbujanju aktivnosti za večjo precepljenost vseh starostnih skupin, še posebej ranljive skupine starostnikov, in to s pomočjo politične in družbene podpore v korist zdravja vseh. Pomemben prispevek cepljenju je podal sodnik evropskega sodišča, s temo Cepljenje v luči nedavne odločbe SEU

Veliko razprav je bilo posvečeno zadnjemu življenjskemu obdobju in umiranju pacienta, tako z medicinskega, pravnega, etičnega kot tudi religioznega vidika. Uvodno predavanje o evtanaziji je imel sodnik evropskega sodišča za človekove pravice, v luči odločbe Lambert proti Franciji. V razpravi so bile poudarjene vrednote ohranjanje osebnega dostojanstva tudi ob izteku življenja in pomenu paliativne oskrbe in pristopu k celostni obravnavi bolnika z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo. Predstavljena so bila osnovna načela paliativnega pristopa in pomen uskladitve pravnih, etičnih in strokovnih usmeritev na tem področju, tudi pomen sodelovanja svojcev. Predstavljena so bila stališča Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME) do evtanazije in zdravniške pomoči pri samomoru. KME obe obliki prekinjanja življenja odklanja, ker nista v skladu z poslanstvom zdravniškega poklica po slovenskem Kodeksu zdravniške etike. Stališča KME so v skladu s stališči Odbora za bioetiko pri Svetu Evrope.

Velika pozornost je bila namenjena razpravljanju o odškodninski odgovornosti za medicinsko napako, zmoto, zaplet in odškodninski odgovornosti brez krivde ter pacientovi dolžnosti pri zdravljenju in zmanjšanju škode.

Pomen in ovrednotenje sodnega izvedenstva v Sloveniji je bila tema, predstavljena s strani sodstva, medicinskih izvedencev in ministrstva za pravosodje, tudi v luči nove zakonodaje o medicinskih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Poudarjena je bila problematika postavitve izvedenca in opredelitev izvedenčeve naloge ter pomembnost sodelovanja sodišča in izvedenca kot strokovnega pomočnika sodišč. Prav tako pa tudi kriteriji za postavitev sodnega izvedenca in problem pomanjkanja sodnih izvedencev na posameznih specialističnih področjih.

Veliko zanimanje in izziv sodobnega časa je predstavljala tema okrogle mize Razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino. Uvodno predavanje je s predstavljenimi argumenti nakazalo probleme današnje zahodne medicine in potrebe po novi medicini. Podan podatek, da se do 80 % ljudi zdravi z metodami komplementarne medicine, predstavlja izziv našemu zdravstveni sistemu tako z vidika zdravnika kot pacienta. Prav tako podatek, da je integrativni pristop k bolniku marsikje v svetu že utečena praksa. Različne vrste medicine predstavljajo podsisteme ali dele medicine, od družbe pa je odvisno, kateri medicinski sistem bo najprimerneje uporabiti, ko se pojavi bolezen. 

Predstavljena je bila tudi integrativna medicina in zakonodajne spremembe. Zaključki razprave so bili enotni. O integrativni medicini se je potrebno pogovarjati tudi v slovenskem prostoru, pa ne kot o mazaštvu, temveč v luči preverjanja koristnosti z metodami, ki so uporabljene v šolski medicini. Odpirala so se tudi vprašanja, kje in kdo naj prične s poučevanjem integrativne medicine, saj verjetno pomanjkanje znanja na tem področju zavira objektiven pogled na tematiko. Ustanoviti je potrebno znanstvene inštitute integrativne medicine, ki bodo koordinirali raziskave in predlagali metode, ki prenesejo kritiko kontrole. Raziskave na teh področjih v svetu že potekajo. Celotna razprava je potekala s ciljem pridobivanja znanja zdravnikov na tem področju za korist in varnost pacienta.

Vse predstavljene teme so bile obravnavane tudi na sekcijah z mednarodno udeležbo. Ob posvetu je bil izdan tudi zbornik predavanj. Zbornik bo koristil tako zdravnikom kot pravnikom v dnevni praksi, pa tudi drugim, ki jih aktualni problemi in izzivi s področja medicine, prava in družbe zanimajo.​


Zbornik je mogoče kupiti za 20 eur + poštnina na telefonski številki 02/250 42 01.


 

Visoko rangiran članek naših dveh profesorjev

Datum objave: 23. March 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je ponosna na objavljen visoko rangiran -1A1-SCOPUS članek, ki sta ga napisala red. prof. dr. Martina Repas in izr. prof. dr. Tomaž Keresteš.

Gre za članek z naslovom The Certification Mark as a New EU-Wide Industrial Property Right, objavljen v mesecu marcu 2018 v visoko citirani reviji: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.

Abstract

This article deals with the EU certification mark, which is a new development in EU trade mark law introduced by amendments to Regulation 207/2009 on EU trade marks. The article describes the basic purpose of certification marks, which is to certify the characteristics of goods and services, and compares them with other types of marks (ordinary and collective trade marks). The conditions that need to be met in order to obtain an EU certification mark are emphasised. In this context several issues are discussed, especially those regarding the ownership of certification marks and the related rules under which the trade mark owner is prohibited from performing business involving the supply of goods or services of the kind certified, ambiguities surrounding the concept of the certifying body, the co-existence of an ordinary mark, and the restrictions regarding the use of certification marks. The authors believe that a certifying body as a term used in the amended Regulation 207/2009 should encompass the owner as well as third parties authorised to monitor the use of EU certification marks, and that the co-existence of a mere “plain” ordinary mark registered for the same goods or services as certified or a filed application thereof should be a reason for refusal of registration or its invalidity.

Keywords

Certification mark Collective mark Certifying body Regulations governing use Unitary right Trade mark owner 

 

Vljudno vabljeni k branju celotnega članka.

Predtekmovanje Vis Moot - v Ljubljani zmagala ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 23. March 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi študentov in študentk Leon Brulc, Stefan Danojević, Vivian Mohr, Mihael Pojbič, Barbara Smogavc, Hana Šrot in Petra Zupančič se pod mentorstvom doktorske študentke Line Burkelc Juras in asistenta Denisa Bagrizabehija že od septembra 2017 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willam C. Vis International Commercial Arbitration Moot. V sklopu priprav je tekmovalna ekipa dosegala dobre rezultate na organiziranih predtekmovanjih v Brnu, Mariboru, Pragi, Beogradu in Zagrebu ter tako izpopolnjevala svoj nastop z namenom, da se čim bolj pripravi na finalno tekmovanje na Dunaju.

Na dobro organiziranem predtekmovanju v Ljubljani, ki se je odvilo včeraj v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, sta se v prvem delu tekmovanja Vivian Mohr in Hana Šrot najprej pomerili proti Charles University iz Prage, v drugem delu pa sta se Stefan Danojević in Petra Zupančič pomerila proti ekipi iz Guadalajara iz Mehike. Tekmovalci so na ocenjevanju ustnih nastopov dosegli visoke točke in uvrstili Pravno fakulteto Maribor na prvo mesto izmed vseh sodelujočih ekip, v Maribor pa poleg priznanja za najboljšo ekipo prinesli tudi knjižno nagrado International Commercial Arbitration avtorja Gary B. Born, podarjeno s strani Wolters Kluwer Law & Business.

Včerajšnja zmaga v Ljubljani predstavlja za člane ekipe tik pred odhodom na Dunaj ta konec tedna veliko spodbudo in potrditev kvalitetnega dela, zagotovo pa bo predstavljal tudi dodatno motivacijo mlajšim študentom za sodelovanje na podobnih tekmovanjih in osvajanje novih izkustev in znanj v prihodnje.

Tudi na finalnem delu tekmovanja, to bo potekalo na Dunaju od 23. 03. 2018 do 29. 03. 2018, želimo našim študentom, da bi uspešno zastopali fakulteto in dosegli čimboljši rezultat.

Strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava - "povezujmo teorijo s prakso" uspešno za nami

Datum objave: 15. March 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

Štirideset udeležencev letošnje strokovne delavnice AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA PRAVA - Povezujmo teorijo s prakso, ki jo organizira Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru je z zanimanjem poslušalo predavanja višje sodnice - svetnice predsednice Višjega delovnega in socialnega sodišča RS mag. Biserke Kogej Dmitrovič, upokojenega sodnika Vrhovnega sodišča RS mag. Ivana Robnika in ustavne sodnice dr. Etelke Korpič - Horvat. Po odmoru so sledila še tri predavanja in sicer predavanje dr. Katarine Kresal Šoltes iz Inštituta za delovno pravo pri PF Ljubljane in predavanje redne profesorice Pravne fakultete Maribor dr. Darje Senčur Peček ter predavanje vabljenega gosta g. Marjana Papeža, generalnega direktorja ZPIZa.

Po kosilu so se udeleženci konference razdelili v skupine in se v zeleni dvorani Hotela Vivat lotili reševanja primerov iz prakse. Zvečer je sledilo prijetno druženje ob dobrotah prekmurske kuhinje.

Sobota, 10.3.2018, je bila namenjena odgovorom na vprašanja in razpravi o primerih, ki so jih udeleženci reševali v skupinah.

Na srečanje tudi prihodnje leto.

 

Willem C. Vis Pre-moot na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 6. March 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo 3. 3. 2018 organizirali manjše pre-moot – predtekmovanje oziroma vajo, ki je služila kot priprava na finale tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, ki se bo kmalu odvilo na Dunaju. Predtekmovanja sta se poleg mariborske ekipe udeležili še zagrebška in graška ekipa, kot arbitri pa so sodelovali »coachi« oziroma pomočniki pri pripravi ekip in več nekadnjih tekmovalcem.

Coachem Denisu Baghrizabehiju ( PF MB), Lini Burkelc Juras (PF MB), Thomasu Hellerju (PF MB), Teni Hoško (ZG) in Antunu Biliću (ZG) so se tako kot arbitri pridružili še Martina Boršič, Iva Černezel, Renato Kenda, Mitja Robin in Peter Rižnik. Tekmovanje je potekalo kar cel dan, odvilo pa se je pet soočenj, razdeljenih na tri kroge. Izvedba več soočenj je bila žal onemogočena zaradi bolezni več tekmovalcev.

Prvi krog predtekmovanja je potekal od pol devetih do pol enajstih, v njem so se v Sodni dvorani naše fakultete soočili tekmovalci iz Maribora in Zagreba, medtem ko so se v Auditorium Maximum pomeril tekmovalci iz Gradca in Zagreba. Drugi krog, ki je trajal od pol enajstih do pol dveh, je postregel z obračunom med Mariborom in Gradcem v Sodni dvorani in Zagrebom ter Mariborom v Auditorium Maximum. Po drugem krogu je sledil premor za okusno kosilo in druženje, ki nam ga je, kot tudi celotno izvedbo predtekmovanja, omogočila Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Prijetno siti so se ob pol treh v tretjem krogu v Sodni dvorani soočili še tekmovalci iz Zagreba in Gradca.

Naše predtekmovanje je ne le doseglo svoj namen in pomagalo našim tekmovalcem k boljšim pripravam na finale tekmovanja, temveč tudi omogočilo oblikovanje vezi in zbližanje tekmovalcev z različnih fakultet, ki bo nedvomno pozitivno vplivalo tudi na sodelovanje prihodnjih generacij.

Mihael Pojbič  

        

Ponosni na olimpijce, študente in diplomante Univerze v Mariboru

Datum objave: 19. February 2018 | Datum poteka: 31. May 2018

Univerza v Mariboru iskreno ponosna na vrhunske športnike, ki na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu dokazujejo, da lahko posamezniki, ki so visoko motivirani, zavzeti in ki premorejo izjemno notranjo odločnost, doseči svoje cilje, izstopijo iz povprečja ter navdihnejo tudi nas.

Matija Pintarič je študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru na Univerzitetnem študijskem programu Pravo.

Univerza v Mariboru navija za celotno olimpijsko reprezentanco Slovenije, še posebej močno pa stiska pesti za svoje študente in diplomante. Med člani olimpijske reprezentance ZOI Pjongčang 2018 je namreč precej olimpijcev, ki so študenti na mariborskih fakultetah ali pa so svoj študij na Univerzi v Mariboru uspešno zaključili. Med njimi so Jakov Fak, Peter Prevc, Filip Flisar in mnogi drugi.
 

​Študenti in diplomanti Univerze v Mariboru, člani olimpijske reprezentance Slovenije 2018:
 • Alenka Čebašek: tek na smučeh​​
 • Vesna Fabjan: tek na smučeh
 • Jakov Fak: biatlon​
 • Filip Flisar: smučanje prostega sloga
 • Štefan Hadalin: alpsko smučanje​
 • Miha Hrobat: alpsko smučanje
 • Marjan Jelenko: nordijska kombinacija
 • Klemen Kosi: alpsko smučanje
 • Žan Košir: deskanje na snegu
 • Aleš Kranjc: hokej na ledu
 • Žan Kranjec: alpsko smučanje
 • Žiga Pavlin:​ hokej na ledu
 • Matija Pintarič: hokej na ledu
 • Urška Poje: biatlon
 • Peter Prevc: smučarski skoki​
 • Tim Kevin Ravnjak: deskanje na snegu
 • Nika Razinger: tek na smučeh
 • Tina Robnik: alpsko smučanje
 • Robert Sabolič: hokej na ledu

Vir: UM

Dijaki so se lahko prepričali, da smo ta PRAVA izbira

Datum objave: 12. February 2018 | Datum poteka: 30. April 2018

S ponosom lahko povemo, da smo tudi letošnje INFORMATIVNE DNEVE 2018 uspešno zaključili. Za dijake smo pripravili pester program! Zahvaljujemo se vsem prijateljem Pravne fakultete Maribor, ki so nam ga pomagali izpeljati. Hvala sodelujočim študentom vseh letnikov pod vodstvom prodekanice študentke Katje Kebrič za sprejem dijakov in napotke iz prve roke ter voden ogled fakultete. Zahvaljujemo se tudi predsednici Okrožnega sodišča v Mariboru, višji sodnici gospe Alenki Zadravec, odvetnikoma Nenadu Zečeviću in Filipu Primcu, pravniku v javni upravi direktorju Finančnega urada Maribor mag. Marjanu Špilarju, pravniku v gospodarstvu docentu na Pravni fakulteti Maribor in svetovalcu KPMG dr. Gregorju Drnovšku, visokošolski učiteljici na naši fakulteti red. prof. dr. Darji Senčur Peček in asistentki Petri Weingerl, bodoči doktorici pravnih znanosti Univerze v Oxfordu za izvrstni izvedbi "predavanja na pokušino", mag. Nataliji Orešek in Željki Bogdanović, ki sta dijake popeljali po Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM. Hvala dekanici red. prof. dr. Vesni Rijavec za topel in dobronameren uvodni nagovor bodočim študentom prava, tajniku fakultete Maji Habjanič, ki je celoten dogodek moderirala ter referentki Vesni Potisk, ki je bila dijakom na voljo za vprašanja v zvezi z Univerzitetnim študijskim programom Pravo na I. stopnji. Nenazadnje bi se radi zahvalili tudi študentom tekmovalcem slovenskega in mednarodnega tekmovanja, ki so dijakom omogočili ogled simulacije vseslovenskega tekmovanja Študentska pravda pod mentorstvom asistenta Denisa Magyara in simulacijo mednarodnega tekmovanja VIS Moot pod mentorstvom bivšega odvetnika iz ZDA, gostujočega strokovnjaka gospoda Hellerja.

Dragi dijaki, vidimo se 1. oktobra 2018, ko boste pričeli kovati svojo poklicno pot na naši fakulteti - PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU.

Naš študent David Borlinič Gačnik v Pravni praksi o vseslovenskem tekmovanju ŠTUDENTSKA PRAVDA

Datum objave: 1. February 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

David Borlinič Gačnik, ki je zaključil študij prava na I. stopnji in je trenutno absolvent magistrskega študija na PF UM je v Pravni praksi št. 3-4, ki je izšla 25. januarja 2018, objavil besedilo o letošnjem primeru prometne nesreče povzročene s samovozečim vozilom, ki so ga tekmovalci reševali na vsakoletnem tekmovanju Študentska pravda v organizaciji Študentskega sveta PF in Pravne fakultete Maribor. Ideja o tekmovanju se je rodila znotraj Študentskega sveta PF UM.

Tekmovanje Študentska pravda je potekalo že tretje leto zapovrstjo v organizaciji PF Univerze v Mariboru. Projekt, katerega snovalci so mladi pravniki in študenti prava, postaja tradicionalen, na kar kažeta tudi naraščajoče zanimanje študentov in velika udeležba na tekmovanju - tako tekmovalnih ekip kot poslušalcev. Tekmovanja se je v letošnjem študijskem letu udeležilo devet ekip z mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete. Organizacija tekmovanja je potekala pod okriljem dekanje PF Univerze v Mariboru profesorice dr. Vesne Rijavec, profesorice dr. Tjaše Ivanc, Denisa Baghrizabehija in Denisa Magyara.

Ključ za uspeh na tekmovanju je poznavanje primera ob obvladanju procesnih pravil civilnega pravdnega postopka in materialnega prava. Značilnost tekmovanja je pravilo iura non novit curia,1 ki obveznost sodišča, da pravno kvalificira tožbeni zahtevek, prenaša na tekmovalce. Ti morajo tako poleg zatrjevanja in dokazovanja dejstev zatrjevati ter dokazovati tudi pravo.

Tekmovalci se najprej srečajo pri pripravi pisnih vlog (tožbe in odgovora na tožbo), kasneje pa še v procesnem diskurzu pred sodiščem. Izmed vseh prispelih tožb sta izbrani dve najboljši, nato pa se tekmovalci postavijo v vlogo toženca in podajo odgovor na najboljšo tožbo. Parametri ocenjevanja izdelkov obsegajo pravilnost in primernost tožbenih zahtevkov, argumentacijo, jezik, videz vlog ipd.

Ekipe, ki so oblikovale najboljše pisne izdelke, so se prebile na ustni del tekmovanja. Ta je bil izveden z dvema simultanima polfinalnima in eno finalno obravnavo, ki so potekale 13. decembra 2017 na PF Univerze v Mariboru. Na obravnavah so za procesno vodstvo in ocenjevanje študentov skrbeli strokovnjaki iz prakse. Na polfinalnih obravnavah so sodna senata sestavljali: predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec, odvetnik Andrej Kac (Odvetniška pisarna KAC & odvetniki), Suzana Bončina Jamšek (ODI Law Firm), dr. Andrej Ekart, odvetnik dr. Miha Šošić in arbiter Peter Rižnik (Konrad & Partners). Senat na finalni obravnavi so sestavljali: podpredsednica Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Urška Kežmah, odvetnica Vesna Gorjup Zupančič (Odvetniška pisarna Gorjup) in odvetnik Andrej Pohar (Odvetniška pisarna Čeferin). Simulirano sodišče v zadevi ni izreklo sodbe, temveč je glede na vsebino argumentov in profesionalnost ocenjevalo nastope posameznikov in ekip. V finale sta se uvrstili ekipa PF Univerze v Ljubljani (v sestavi: Elizabeta Korenčan, Tilen Majnik, Anže Molan in Vid Žepič) in ekipa PF Univerze v Mariboru (v sestavi: Špela Stanec, David Borlinič-Gačnik, Nina Marin, Aljaž Sagadin in Aljaž Sekolovnik). Zmagala je ekipa PF Univerze v Ljubljani. Za nagrado je vsak član zmagovalne ekipe prejel knjižno nagrado GV Založbe.

Letošnji primer se je nanašal na povrnitev škode, ki je nastala v prometni nesreči, povzročeni s samovozečim vozilom nemškega proizvajalca. Za zapletenost primera je poskrbel mladoletnik, ki je pred trkom posegel v avtonomno delovanje vozila. Mladoletnika je za volan posedel njegov oče, ki ni bil lastnik vozila, temveč ga je najel od podjetja, ki se je ukvarjalo z oddajo vozil. Podjetje je pred oddajo avtomobila izklopilo avtomatske posodobitve navigacijskega sistema, kar je skupaj z neustrezno označeno spremembo prometnega režima (ki je operacijski sistem vozila zaradi izklopljenih posodobitev ni ustrezno zaznal) in posegom mladoletnika pripeljalo do trka z oškodovanko. Ta je utrpela hude poškodbe in je med zdravljenjem umrla. Pred smrtjo je v trenutku lucidne zavesti pooblastila odvetnika, da vloži predpravdni zahtevek in morebitno tožbo za povrnitev nepremoženjske škode. Naloga zastopnikov tožeče strani je bila, da kot zastopniki pravnih naslednikov oškodovanke s tožbo zaobsežejo vse, ki bi utegnili odgovarjati za povrnitev njihove škode in škode, ki je nastala njihovi pravni prednici. Naloga zastopnikov tožene strani pa je bila, da pripravijo obrambo zavarovalnice, pri kateri je bila zavarovana avtomobilska odgovornost.

V ustni fazi so se najprej razreševale procesnopravne dileme. Naslovljeni sta bili zlasti vprašanji pristojnosti in kumulacije zahtevkov. V zadevi je bil podan mednarodni element - vozilo je bilo izdelano pri podjetju, ki ima sedež v Nemčiji, zato je bilo treba razrešiti vprašanje mednarodne pristojnosti sodišča v Sloveniji. Tekmovalci so pristojnost sodišča utemeljili po Uredbi Bruselj Ia,2 ki je v konkretnem primeru merodajni akt za določitev mednarodne pristojnosti. Nadalje je bilo treba razrešiti stvarno legitimacijo tožečih strank v povezavi s terjatvijo na povrnitev nepremoženjske škode, nastale njihovi pravni prednici. Sporna je bila možnost prehoda te terjatve na dediče. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo določbo 184. člena Obligacijskega zakonika (OZ)3, ki je prehod terjatve za povrnitev nepremoženjske škode vezala na priznanje s pravnomočno sodno odločbo ali pisnim sporazumom. Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločitve zavzelo stališče, da preide terjatev za povrnitev nepremoženjske škode na dediče oškodovancev, če je oškodovanec, ki je utrpel nepremoženjsko škodo, izrazil voljo, da za utrpljeno škodo dobi zadoščenje v obliki denarne odškodnine.4 Vprašanja, ali mora biti ta terjatev zahtevana sodno ali izvensodno, ni razrešilo.5 Zastopniki tožeče stranke so trdili, da za podedljivost terjatve zadostuje že vložitev predpravdnega zahtevka s strani oškodovankinega odvetnika oziroma že pooblastitev slednjega. Nasprotna stran pa je zastopala stališče, da trenutek, ko nepremoženjska škoda izgubi osebno naravo, nastopi šele s trenutkom vložitve tožbe, in podredno ugovarjala veljavnosti pooblastila.

V povezavi s primerom so se odprla tudi številna še kako aktualna vprašanja odgovornosti za škodo, ki nastane ob uporabi samovozečih vozil. Ali lahko samovozeče vozilo na primer štejemo za nevarno stvar? Za negativen odgovor govorijo nekateri statistični podatki, ki kažejo nizek odstotek povzročenih nesreč s tovrstnimi vozili v primerjavi z odstotkom nesreč, ki jih povzročijo običajna vozila. Če je odgovor negativen, se poraja vprašanje, ali samovozeče vozilo morebiti postane nevarna stvar v trenutku, ko v delovanje vozila poseže tretja oseba. Po veljavni pravni ureditvi je odgovornost običajno na strani voznika ali proizvajalca, zaradi razvoja tehnologije pa bi lahko bila v prihodnosti (delno) odgovorna celo umetna inteligenca.6 Odgovor na vprašanje, kdo bo v takšnih primerih odgovoren, bo odvisen od stopnje avtomatiziranosti in pozornosti voznika za volanom.7 Za zdaj v naši pravni ureditvi temelja za odgovornost umetne inteligence sicer ni, a dejstvo, da so snovalci primera prepoznali aktualno tematiko in jo postavili kot izziv, daje letošnjemu tekmovanju Študentska pravda še dodatno težo.

Opažamo spodbuden trend, da se vse več mladih pravnikov odloča za nastop na tem ali onem domačem ali tujem tekmovanju. To ruši nekatere stereotipe o njihovi apatičnosti in kaže na njihovo samoiniciativnost ter željo po raziskovanju novega. Študentska pravda je dokaz, da raste tudi interes študentov za tekmovanja, ki zadevajo reševanje primerov v pravdnem postopku. Plodna tla za nadaljnji razvoj v simbiozi ustvarjajo strokovnjaki iz prakse, ki tekmovanje približajo resničnemu postopku pred sodiščem, snovalci primerov, ki postrežejo z zagonetnimi primeri, in samoiniciativni tekmovalci, ki poiščejo odlične odgovore na zapletena pravna vprašanja.


1 V civilnih postopkih sicer velja načelo iura novit curia, ki pomeni, da sodišče pozna pravo po uradni dolžnosti (sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi II Ips 917/2006 z dne 16. aprila 2009). To nadalje pomeni, da mora po uradni dolžnosti preizkusiti vse pravne podlage, iz katerih bi lahko glede na zatrjevana dejstva izhajalo, da je tožbeni zahtevek utemeljen (sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi I Cp 4788/2008 z dne 4. marca 2009). V postopku tekmovanja Študentska pravda velja zaradi pedagoške, simulacijske in kompetitivne narave ravno nasprotno načelo.

2 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

3 Ur. l. RS, št. 97/07 in nasl.

4 Odločba Ustavnega sodišča RS v zadevi U-I-213/15 z dne 28. septembra 2016.

5 Božič Penko, A.: Razmislek in sodna praksa Vrhovnega sodišča o nekaterih aktualnih vprašanjih odškodninskega prava v zvezi z nepremoženjsko škodo, v: Verbajs, G., in drugi: Pravni letopis. IUS Software (GV Založba), Ljubljana 2016, str. 67-81.

6 Walker Smith, B.: Tesla and Liability, https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/05/tesla-and-liability (18. 1. 2018). Več o tej temi v: Jakšić, J.: Ali je pravo pripravljeno na izzive umetne inteligence? PP, št. 43/2017, str. 17-19.

7 Walker, J.: Fifty Shades of Grey Area: Autonomous Car Liability, https://www.smithslawyers.com.au/blog/road-safety/fifty-shades-of-grey-area-autonomous-car-liability (18. 1. 2018).

Iz Jezikovne svetovalnice: magistrandka ali magistrantka?

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Uradni strokovni (po bolonjskem študiju) ali znanstveni (po predbolonjskem študiju) naziv, pridobljen na podiplomskem študiju, je magister oziroma magistrica. Izraz magistra je praktičnosporazumevalni izraz za (diplomirano) farmacevtko.

Med paroma izrazov magistrand in magistrant ter doktorand in doktorant pa obstaja pomembna pomenska razlika. Tvorjenki na -and označujeta posameznika, ki se pripravlja na magisterij/doktorat, tvorjenki na -ant pa posameznika, ki je magistrski oziroma doktorski študij že zaključil. Tako razliko v pomenu kažejo geselski sestavki v slovarskih priročnikih, v rabi pa razlikovanje ni dosledno izpeljano.

Tina Lengar Verovnik (februar 2017)

Vir: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1870/kako-razlikovati-med-magister-magistrand-magistrant

Izšel je znanstveni članek prof. dr. Janje Hojnik

Datum objave: 26. January 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Revija "RECIEL - Review of European, Comparative & International Environmental Law", ki je uvrščena v bazo SCOPUS je 25. januarja 2018 objavila znanstveni članek izr. prof. dr. Janje Hojnik z naslovom Ecological modernization through servitization: EU regulatory support for sustainable product–service systems.

Celoten članek si lahko preberete >>TUKAJ<<.

Abstract

The objective of this article is to analyse, from a regulatory vantage point, the deliberations on whether (or to what extent) servitization of the European industry can contribute to ecological modernization, in which new technology and business models lead to reduced consumption of natural resources. The article examines how regulatory institutions, in particular at the European Union level, can encourage potentials of servitization business models for ecologically sustainable growth. The article finds that while there are a number of legally binding and soft law frameworks, mechanisms and initiatives related to sustainability, their impact upon servitized European industry remains to be fully discovered. In the future, it will be important to move from incentives for resource efficiency and recycling towards mandatory standards, considering that currently several aspects of the servitization business trend are not bound by mandatory standards for assuring a green and sustainable industry. The challenge facing Europe will be the ability of Member States to agree on environmental standards and not to use them as a basis for regulatory competition.