Kakovost (samoevalvacija)

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Člani:

  • asist. Klemen Drnovšek
  • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
  • Bernarda Rokavec
  • študentka Sara Šešerko
  • študent Aljaž Sekolovnik

Izhodišča samoevalvacije

Kakovost Univerze v Mariboru