Vodstvo fakultete

Dekanica

red. prof. dr. Vesna Rijavec

Prodekan za izobraževalno dejavnost

izr. prof. dr. Tomaž Keresteš

Prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose

izr. prof. dr. Janja Hojnik

Prodekan za gospodarjenje

izr. prof. dr. Saša Prelič

Prodekanica za študentska vprašanja

Katja Kebrič

Tajnik

Maja Habjanič, univ. dipl. prav.