Študij

"Juventutis studiosae amori patriae excitando"
"Naj se zbuja v študirajoči mladini ljubezen do domovine"
 

Fakulteta je prvenstveno namenjena študentom in študenti so pomemben soustvarjalec njenega akademskega življenja. Fakulteta je lahko uspešna le toliko, kolikor so uspešni njeni študenti. Zato si fakulteta prizadeva, da svojim študentom nudi kakovosten študij in možnost pridobivanja dobrega pravnega znanja, hkrati pa jih pripravlja na bodočo poklicno kariero. Želimo si, da študenti fakulteto sprejmejo za svoj drugi dom, na njej uresničujejo čim več svojih interesov in preživljajo čim večji del svojega študentskega življenja. Prizadevamo si, da na fakulteti razvijamo aktivnosti, ki bodo omogočale študentom razvijanje dodatnih znanj in spretnosti, ki so potrebne za uspešno pravniško kariero.
 

Diplomantka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, z letom 2017 zaposlena na Pravni fakulteti kot asistentka, Petra Weingerl, ki je doktorska kandidatka na Pravni fakulteti v Oxfordu, je za nas strnila nekaj vtisov o študiju na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.Diplomantka Pravne fakultete UM, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruselj