Urniki

Opomba: če je v urniku predmet prikazan v polju rdeče barve, pomeni to prekrivanje, kar se navadno zgodi takrat, kadar so študenti razdeljeni v skupine, ki imajo nato študijske obveznosti v istem terminu; po premiku miške nad rdeče polje se prikaže seznam predavanj/vaj/skupin, ki se prekrivajo.

Skupine za vaje so sledeče:

1. letnik B1:

 • Skupina A: B-JER
 • Skupina B: JEV-POJ
 • Skupina C: POT-Ž

2. letnik B1:

 • Skupina A: B-I
 • Skupina B: K-Pe
 • Skupina C: Pi-Z

3. letnik B1:

 • Skupina A: B-Kl
 • Skupina B: Kn-Se
 • Skupina C: Sm-Z

1. letnik B2:

 • Skupina A: A-J
 • Skupina B: K-PRE
 • Skupina C: PRI-Ž

2. letnik B2:

 • Skupina A: B-Ka
 • Skupina B: Kn-Pl
 • Skupina C: Po-Z