MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

JESENSKA ŠOLA Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije

JESENSKA ŠOLA Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije

3 dnevi
15 predavateljev
7 pravnih področij
...in neprecenljive možnosti za pridobivanje novega znanja!

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani študente vseh pravnih fakultet vabita na jesensko šolo "Pravo pred izzivi digitalne revolucije", ki bo med 25. in 27. septembrom potekala na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Uvajalni teden Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020

Uvajalni teden Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020

Draga brucka, dragi bruc!​

Pred vami je eno naj​bolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru.​

Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste​ lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in še koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, saj vam ni vsee​​no, kako boste vstopili v akademski svet, če vas zanima, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici, potem je uvajalni teden za bruce in brucke kot nalašč za vas.

Obštudijske dejavnosti in kreditne točke

Obštudijske dejavnosti in kreditne točke

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020! Prijavijo se lahko študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Prijava poteka v času vpisa v višji letnik oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.

Bi želel izvedeti več? Oglej si video na: https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI

Foto: B.P.
Foto: B.P.

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/20

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.

Celotno vsebino razpisa najdete na spletni strani UM na naslovu: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-2019.aspx

Vseeno bi vas radi opozorili na način prijave in rok za oddajo prijave:

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 27. 9. 2019 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2019/2020« s polnim naslovom prijavitelja.

Razpis za pripravnike na SEU v Luksemburgu

Razpis za pripravnike na SEU v Luksemburgu

Več o pripravništvu na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/

There are two traineeship periods:
- from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
- from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members' chambers and 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Najpogostejša vprašanja o vpisu in prijavi v dodiplomske programe za štud. leto 2019/2020

Najpogostejša vprašanja o vpisu in prijavi v dodiplomske programe za štud. leto 2019/2020

Dragi študenti in bodoči študenti Univerze v Mariboru.

Na Visokošolskem prijavno - informacijskem centru Univerze v Mariboru so za vas pripravili brošuro z zbranimi najpogostejšimi vprašanji o prijavi in vpisu v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/2020.

Brošura je posodobljena v skladu s spremembami področne zakonodaje, pri vprašanjih pa so dodali tudi vire oziroma podlage, iz katerih odgovori izhajajo.

Brošura je objavljena tudi na spletni strani Univerze v Mariboru www.vpis.um.si v rubiriki Informativno gradivo.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Kazenski zakonik (KZ-1) - izid leta 2020

Kazenski zakonik (KZ-1) - izid leta 2020

Skupina 17 vrhunskih poznavalcev kazenskopravne teorije in prakse pripravlja obsežen znanstveni komentar splošnega dela KZ-1. Knjiga bo temeljni teoretični pripomoček vsakega pravnika, ki se pri delu srečuje s kazenskim pravom, saj bo združevala poglobljeno teoretično znanje in odgovore na številne dileme v sodni praksi.

Avtorji komentarja: Matjaž Ambrož, Katarina Bergant, Zlatan Dežman, Anže Erbežnik, Zvonko Fišer, Damijan Florjančič, Klemen Jaklič, Aleksander Karakaš, Mojca Mihelj Plesničar, Barbara Nerat, Petar Novoselec, Boštjan Polegek, Jan Stajnko, Miha Šepec, Marko Šorli, Miha Šošić, Luka Martin Tomažič, Vanja Verdel Kokol

Urednik: Miha Šepec

Svoj izvod si lahko zagotovite v prednaročilu na: https://www.gvzalozba.si/kazenski-zakonik-kz-1-s-komentarjem-splosni-del

Dr. Mensah Cocou Marius in prof. dr. Verica Trstenjak
Dr. Mensah Cocou Marius in prof. dr. Verica Trstenjak

Dr. Mensah Cocou Marius na Strateškem forumu na Bledu

Dr. Mensah Cocou Marius se je kot povabljenec v času od 31. avgusta do 2. septembra 2019 udeležil Strateškega foruma na Bledu in Strateškega foruma mladih - Young BSF. Dogajanje je potekalo v Ljubljani in na Bledu.

"Young BSF" so se udeležili številni raziskovalci, mladi diplomati in predstavniki raziskovalnih centrov. Otvoritev je bila v Državnem zboru Republike Slovenije, s pozdravnimi nagovori predsednika Državnega zbora g.Dejana Židana, g. Petra Grka, generalnega sekretarja blejskega strateškega foruma in ge. Katje Geršak, izvršne direktorice Centra za Evropsko prihodnost.

Foto: UPRS
Foto: UPRS

Prof. dr. Borut Holcman in prof. dr. Boštjan Brezovnik na delovnem srečanju pri predsedniku države o pripravah pokrajinske zakonodaje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dne 6.9.2019 gostil delovno srečanje, na katerem so predsednik Državnega sveta Anton Kovšca, predstavniki strokovne skupine in predsedniki vseh treh združenj občin predstavili dosedanje priprave pri oblikovanju osnutkov pokrajinske zakonodaje, kot jo določa 143. člen Ustave RS.

Na delovnem srečanju so sodelovali predsednik Državnega sveta Anton Kovšca s sodelavci, vodja strokovne skupine dr. Boštjan Brezovnik in člani strokovne skupine dr. Dušan Plut, dr. Borut Holcman in dr. Samo Drobne, predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni, predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek in predsednik ZOS Robert Smrdelj.

Academic Ranking of World Universities za leto 2019

Academic Ranking of World Universities za leto 2019

Šanghajska lestvica - ARWU je najbolj uveljavljena in vplivna mednarodna lestvica razvrščanja univerz, ki jo je od leta 2003 pripravljal Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU). Po letu 2008 lestvico sestavlja neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy.​

Univerza v Mariboru se je na ARWU 'Academic Ranking of World Universities' lestvici v letu 2019 na področju "Pravo" uvrstila med 201-300 mesto, na področju "Javna uprava" pa med 151-200 mesto.

Še en zaključen PKP projekt »PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV IZTERJAV PREŽIVNIN PRI OTROCIH (DO 18. LETA) – SLOVENIJA IN HRVAŠKA«

Še en zaključen PKP projekt »PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV IZTERJAV PREŽIVNIN PRI OTROCIH (DO 18. LETA) – SLOVENIJA IN HRVAŠKA«

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala v koordinaciji z IZTERJAVA d.o.o. pri izvedbi projekta PKP z naslovom »PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV IZTERJAV PREŽIVNIN PRI OTROCIH (DO 18. LETA) – SLOVENIJA IN HRVAŠKA«.

PKP je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoški mentorici izr. prof. dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete UM in izr. prof. dr. Simona Sternad Zabukovšek z Ekonomsko-poslovne fakultete UM ter delovni mentor Marko Repič, direktor Izterjava d.o.o..

Študentje so v sklopu projekta preko študija ustrezne literature, sodne prakse in statističnih podatkov ter ob vodenju in podpori mentorjev preučevali pravne vidike postopkov izterjave neplačanih preživnin v Sloveniji in na Hrvaškem. Osredotočili so se na mladoletne otroke, saj neplačevanje preživnine korenito posega v otrokove koristi, tako v trenutne, kratkotrajne kakor tudi dolgotrajne, torej tudi po polnoletnosti. Rezultate preučevanj smo vsi sodelujoči povzeli in zbrali v projektnem elaboratu, ki si ga lahko ogledate v prilogi.

izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Študenti so predstavili preliminarne rezultate v okviru ŠIPK projekta "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva"

Študenti so predstavili preliminarne rezultate v okviru ŠIPK projekta "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva"


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Na srečanju 8. julija 2019 na Zavodu PIP so študenti predstavili rezultate svojega dela v okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom "Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva (PUPKRO)". Projekt poteka pod pedagoškim mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Maribor in pod strokovnim mentorstvom Sanje Antonijević iz Zavoda PIP.

Foto: Igor Napast
Foto: Igor Napast

Ena od študijskih sob v UKM poimenovana po naši profesorici dr. Janja Hojnik

Na spletni strani vecer.com dne 5.7.2019 o personalizaciji prostora Univerzitetne knjižnice Maribor, kjer so na zelo kreativen način osemindvajset študijskih sob v drugem in tretjem nadstropju poimenovali po 28 Mariborčanih.
S ponosom lahko povemo, da je ena izmed sob poimenovana po redni profesorici s Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Janji HOJNIK. Tako bodo lahko študenti ponosno rekli - 'Grem študirat k dr. Janji Hojnik, bila je moja profesorica ….'

Več si preberite na: https://www.vecer.com/studijske-sobe-poimenovali-po-predinu…

Raziskovalec dr. Mensah Marius v Beogradu na regionalnem forumu Alumni

Raziskovalec dr. Mensah Marius v Beogradu na regionalnem forumu Alumni

V Beogradu je od 28. do 30. junija 2019 potekal regionalni forum Alumni ruskih in sovjetskih univerz. Med govorniki so bili minister za delo, zaposlovanje, veterane in socialno politiko Republike Srbije, gospod Zoran Đorđević, veleposlanik Rusije v Srbiji, predstavnik Ruske agencije za sodelovanje Rossotrudnichestvo, dekani fakultet in prorektorji. V dvorani je bilo prisotnih veliko študentov iz Srbije, Črne gore in Bosne. Dr. Mensah Marius, raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je to priložnost izkoristil za promocijo novega magistrskega študijskega programa Evropske pravne študije.
Ob zaključku konference je predstavništvo Univerze Vladimir, Rusija, izrazilo željo, da v svojih prostorih pozdravi delegacijo Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

PF V MEDIJIH

doc. dr. Miha Šepec na 24UR ZVEČER
doc. dr. Miha Šepec na 24UR ZVEČER

Doc. dr. Miha Šepec na 24UR ZVEČER o tiralici zoper poslovneža Racmana

Koprsko okrožno sodišče je tiralico zoper poslovneža Sergeja Racmana odredilo, ko so za to nastopili zakonski pogoji. Kot so pojasnili s sodišča, se tiralica skladno z zakonom o kazenskem postopku odredi, če je oseba na begu. Slovenija s pomočjo Interpola sicer išče sedem oseb. Racmana, za katerega je sodišče pred dvema tednoma odredilo pripor v preiskavi suma zlorabe prostitucije v klubu Marina, Interpol išče z rdečim obvestilom oziroma najvišjo stopnjo tiralice. Osebe, na katere se nanaša to obvestilo, so na Interpolovem seznamu najbolj iskanih ljudi.

Celoten posnetek si poglejte >> tukaj <<.

DOGODKI

Mesec e-izobraževanja

Univerza v Mariboru, 9. 9. do 15. 10. 2019

​V času od 9. 9. do 15. 10. 2019 bo na Univerzi v Mariboru ponovno potekal Mesec e-izobraževanja​, v sklopu katerega bodo izvedeni različni tečaji, delavnice in predstavitve za visokošolske učitelje in sodelavce UM. Nekatere predstavitve so namenjene tudi študentom.

Znanja s področja e-izobraževanja so vedno bolj pomembna, zato ne zamudite priložnosti in se prijavite na dogodke.

Več informacij na:  https://it.um.si/e-izobrazevanje2019/

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI