Dogodki

Seminar s knjigo: Novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju

Datum objave: 10.01.2019 | Datum poteka: 05.04.2019

Dogodek je potekel!

KDAJ: 4. april 2019
KJE: Hotel Slon, Ljubljana

Predavatelji:

prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
doc. dr. Andrej Ekart, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru
prof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Namen seminarja

Udeleženci bodo pridobili znanja in izmenjali izkušnje o:
• novih priložnostih za blokado denarnih sredstev v tujini – evropski nalog za zamrznitev bančnih računov kot oblika začasne odredbe s čezmejnim učinkom
• spremembah pri izvršbi na podlagi tujega izvršilnega naslova
• novi vlogi centrov za socialno delo pri izvršbah na hiše in stanovanja, v katerih dolžniki živijo
• razširjenih možnostih za odlog izvršbe na nepremičnino v primeru izdelave načrta odplačila dolga
 

• spletnem iskalniku prodaj premičnin in nepremičnin
• elektronskih dražbah premičnin in nepremičnin
• prekluzijah glede razveljavitve potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti
• povečani transparentnosti dolžnikovega premoženja (informativni seznam premoženja, nova vloga izvršitelja pri pridobivanju podatkov o dolžnikovem premoženju)
• novostih, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL)
• smiselni uporabi Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v izvršilnih postopkih
• možnosti vložitve revizije v izvršilnih zadevah
• novi možnosti umika predloga za izvršbo z ohranitvijo prisilne zastavne pravice
• razširjenih možnostih za izdajo predhodne odredbe
• spremembah v zvezi z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje (sistem T2S)

Seminar je namenjen:
• bankam, ki imajo nove dolžnosti pri izvrševanju evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
• odvetnikom, gospodarskim družbam in zavarovalnicam, ki jim novela ZIZ-L ponuja nove priložnosti za izterjavo in zavarovanje terjatev
• centrom za socialno delo, ki imajo pri izterjavi terjatev nizke vrednosti novo vlogo in pristojnosti pri izvršbi na dolžnikov dom
• zaposlenim na sodiščih
• izvršiteljem in njihovim pomočnikom

PROGRAM

8.30–9.00   sprejem udeležencev

9.00–10.30
Izvršba na nepremičnine, dr. Andrej Ekart

10.30–10.45   odmor

10.45–12.15
Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova (Bruseljska uredba 1a), dr. Vesna Rijavec

12.15–12.45   odmor

12.45–13.45
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, dr. Tjaša Ivanc

13.45–14.00   odmor

14.00–15.00
Izvršba na premičnine, nematerializirane vrednostne papirje in druge novosti novele ZIZ-L, dr. Andrej Ekart
 

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 240,00 EUR (292,80 EUR z DDV). Redna cena knjige znaša 133,33 EUR (146,00 EUR z DDV). Dogodek je vključen na storitev, ki vključuje izobraževalni paket (o tem nas prosimo obvestite).

Ugodnost
Popust pri kotizaciji ob nakupu knjige:
Kotizacija s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z novelo ZIZ-L znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 206,67 EUR brez DDV, knjiga 133,33 EUR brez DDV).