Novice

Pravna fakulteta uspešna pri pridobiti treh PKP projektov - študenti vabljeni k sodelovanju

Datum objave: 28.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Pravna fakulteta Univerza v Mariboru je na javni razpis „Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020“ prijavila tri projekte in vsi trije so bili izbrani za sofinanciranje. Projekti omogočajo povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in študentom dajejo možnost za pridobitev praktičnih izkušenj. Študenti bodo v okviru prijavljenih projektov preučevali kreativne in inovativne rešitve iz gospodarskega okolja. Projekti se bodo izvajali 5 mesecev, študenti pa bodo za sodelovanje v projektih prejeli plačilo.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru se bodo izvajali naslednji PKP projekti:

  • Obseg pooblastil upravnika večstanovanjskih stavb in analiza metod komuniciranja z etažnimi lastniki (izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus in Klemen Drnovšek)
  • Zaščita žvižgačev – od pravne ureditve do novinarske prakse (doc. dr. Miha Šepec in Jan Stajnko
  • Pravni vidiki postopkov izterjav preživnin pri otrocih (do 18. leta) – Slovenija in Hrvaška (izr. prof. dr. Suzana Kraljić)

Za sodelovanje na projektih se lahko prijavite vsi študenti prve in druge stopnje študija. Prijavite se na način, da spremljate objave na oglasni deski. Za vsak projekt bo objavljena posebna novica, okvirna vsebina projekta in način prijave.

Iskrene čestitke prijaviteljem projektov in veliko raziskovalne vneme vsem udeležencem!