Novice

Red. prof. dr. Rajko Knez bo novi predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Datum objave: 23.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Dr. Rajko Knez, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v letih 2007 – 2011 dekan Pravne fakultete, je bil prvi diplomant Visoke pravne šole v Mariboru in prvi diplomant znanstvenega magistrskega študijskega programa Gospodarsko pravo, bo z mandatom predsednika Ustavnega sodišča RS nastopil 19. decembra 2018, dan po tem, ko poteče mandat ustavni sodnici, sedanji predsednici Ustavnega sodišča RS, doc. dr. Jadranki Sovdat.

Dr. Rajko Knez bo za dobo treh let prvi predsednik Ustavnega sodišča RS, ki je diplomiral, magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.


Celotno vsebino si lahko preberete >>tukaj<<.


Red. prof. dr. Rajko Knez je bil prvi diplomant visoke pravne šole, ki je diplomiral 17. septembra 1993 pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec. Od tega leta dalje se primarno posveča pravu EU. Bil je tudi prvi diplomant znanstvenega magistrskega študijskega programa gospodarsko pravo, diplomiral je 29. oktobra 1996 pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec. Doktoriral je leta 2000, po predhodni pripravi doktorata v ZDA. V študijskem letu 2002/2003 se je na Pravni fakulteti Maribor pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program gospodarsko pravo EU, katerega vodja je bil prav prof. dr. Rajko Knez.
V letih 2007 - 2011 je bil izvoljen za dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v štiriletnem obdobju, ki je sledilo dekanovanju, v letih 2011 - 2015 pa je opravljal funkcijo prodekana za gospodarjenje. V zadnjih letih je dopolnilno zaposlen na Vrhovnem sodišču RS, kjer opravlja delo Višjega pravosodnega svetovalca. Trenutno je član Meddržavnega sodišča  v Haagu. Je tudi arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre). 

Danes deluje na področju evropskega prava, civilnega prava in nekaterih področij upravnega prava, tudi prava varstva okolja/narave ter medijskega prava. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in komentarjev zakonov.

Je izvrsten pravni strokovnjak mednarodnih kompetenc, odličen pedagog, predan okoljevarstvenik, mož in oče - velik Človek.