Obvestila za študente

Prenosljive spretnosti za doktorske študente

Datum objave: 18.01.2019 | Datum poteka: 01.03.2019

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru pripravlja dvodnevno delavnico namenjeno doktorskim študentom UM, ki bodo spoznali ali nadgradili prenosljiva znanja, ki jim bodo koristila v nadaljevanju njihove kariere.
Dogodek bo potekal dne 27.2.2019 in 28.2.2019 s pričetkom ob 10. uri.

Izvajalci: doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prof. dr. Bojan Borstner, prof. dr. Dejan Verčič, doc. dr. Alenka Braček Lalić, prof. dr. Damijan Mumel, izr. prof. dr. Miran Lavrič, prof. dr. Marjan Mernik, prof. dr. Tomaž Kern, izr. prof. dr. Robert Repnik, sodelavci Službe za prenos znanja UM, sodelavci KC UM.

Prijavite se >>tukaj<<.

Vsebina

Sreda, 27. 2. 2019

Dvorana Frana Miklošiča

10.00-10.05

Nagovor udeležencev dogodka

 

doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica Univerze v Mariboru

10.05-10.50

Reševanje problemov in kritično analitično razmišljanje

 

prof. dr. Bojan Borstner, Univerza v Mariboru

10.50-11.35

Učinkovito komuniciranje na področju znanosti

 

prof. dr. Dejan Verčič, Univerza v Ljubljani

11.35-11.50

Odmor

11.50-12.35

Odgovorno raziskovanje in inovacije

 

doc. dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled

12.35-13.00

Pogostitev (dvorana Antona Trstenjaka)

13.00-13.45

Vključevanje doktorskih študentov v znanstveno raziskovalno delo

 

prof. dr. Damijan Mumel, Univerza v Mariboru

13.45-14.30

Metode znanstveno raziskovalnega dela, ki se uporabljajo predvsem v humanistiki in družboslovju

 

izr. prof. dr. Miran Lavrič, Univerza v Mariboru

14.30-14.45

Odmor

14.45-15.30

Metode znanstveno raziskovalnega dela, ki se uporabljajo predvsem v naravoslovju in tehniki

 

prof. dr. Marjan Mernik, Univerza v Mariboru

 

    
Četrtek, 28. 2. 2019

Dvorana Frana Miklošiča

10.00-10.45

Projektno vodenje

 

prof. dr. Tomaž Kern, Univerza v Mariboru

10.45-11.30

Smernice akademskega pisanja in uspešnega objavljanja znanstvenih člankov

 

prof. dr. Marjan Mernik, Univerza v Mariboru

11.30-11.45

Odmor

11.45-12.30

Razvijanje strategij na študenta osredotočenega učenja in poučevanja

 

izr. prof. dr. Robert Repnik, Univerza v Mariboru

12.30-13.00

Pogostitev (dvorana Antona Trstenjaka)

13.00-13.45

Pravice in obveznosti, ki izhajajo pri službenem izumu in kako zaščititi rezultate razvojno-raziskovalnega dela?

 

sodelavci Službe za prenos znanja UM

13.45-14.30

Ustvarjanje socialne mreže (poslovno mreženje)

 

sodelavci Kariernega centra UM

14.30-14.45

Odmor

14.45-15.00

Evalvacija delavnice in zaključek

 

doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica Univerze v Mariboru

 

opombe

Doktorski študenti lahko z udeležbo na delavnicah uveljavljajo prenosljiva znanja v okviru predmetnika na doktorskem študijskem programu, na katerem študirajo.
Potrdilo o udeležbi bo študentom izdano, v kolikor bodo prisotni vsaj en dan celotnega dogodka.