Obvestila za študente

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik

Datum objave: 12.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« - za študijsko leto 2019/2020.

Obrazložitev:

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2019/2020 (za prehod iz študijskega leta 2019/2020  v študijsko leto 2020/2021) so:

  • za "redno napredovanje" iz prvega v drugi letnik zadostuje, da ima študent zbranih 45 kreditnih točk ECTS iz naslova kateregakoli opravljenega izpita 1. letnika (ni pogojnih izpitov; študentu ni potrebno opraviti vseh! štirih obveznih izpitnih obveznosti: Pravoznanstvo (8 ECTS), Rimsko pravo (8 ECTS), Ustavno pravo (9 ECTS) in Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS), mora pa zbrati 45 ECTS, da se lahko vpiše v 2. letnik.

    *Primer: za redno napredovanje mora študent zbrati 45 ECTS. Tolikšno število točk lahko študent zbere tudi tako, da opravi vse izpite prvega letnika RAZEN npr. izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo in izpitne obveznosti pri predmetu Pravni sistem in institucije EU (oba predmeta skupaj imata 15 ECTS; v prvem letniku je skupaj 60 ECTS), pa ima vseeno zadostno število kreditnih točk ECTS za redno napredovanje.
     
  • Za "izjemno napredovanje" iz prvega v drugi letnik (takšno napredovanje presoja Komisija za študijske zadeve na podlagi opravičljivega razloga) mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika -  prav tako iz naslova kateregakoli opravljenega predmeta (glej 85. člen Statuta UM).

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2019/2020 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2019/2020 v študijsko leto 2020/2021) in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa), ki bodo z izpolnitvijo določenih pogojev napredovali iz 1. letnika v 2. letnik.