Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 37 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika, pri čemer mora obvezno opraviti izpite pri naslednjih predmetih:

1. Civilno materialno pravo: izbrane teme,

2. Civilno procesno pravo: izbrane teme ter

3. Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme.

Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz prvega v drugi letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in zamenjava predmetov med semestri pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.