Events

Events 1 to 1 out of 1

Medicine, Law & Society

Publish date: Friday, 6. July 2018 | Expiration date: Tuesday, 31. December 2019

WHEN: 28th, 29th and 30th March 2019
WHERE: University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Faculty of Law, University of Maribor – Center for Medical law, Lawyer’s Association Maribor and Medical Association Maribor will on 29th and 30th March 2019 organize 28th conference Medicine, Law & Society: Globalization of Medicine in 21st century.

 

Register here>>>

 

Thursday, 28. 3. 2019 at 18.00

Panel: Mediji, medicina, pravo in družba: Jelka Reberšek Gorišek, Miha Šepec, Matija Stepišnik

 

Friday, 29. 3. 2019: Umetna inteligenca in roboti v medicini

First section: 9.00-11.00

9.00-9.15       Opening speech
9.15-9.45       Ivan Bratko: Umetna inteligenca: stanje, priložnosti in nevarnosti
9.45-10.15     Urban Bren: Umetna inteligenca v medicini
10.15-10.35   Tomaž Keresteš: Umetna inteligenca pri sodnem odločanju
10.35-11.00   Break

 

Second section: 11.00-13.00

11.00-11.20    Nina Gorišek Miksić & Jelka Reberšek Gorišek: Ali lahko robot v bodočnosti nadomesti zdravnika?
11.20-11.40    Vojko Flis: Odgovornost zdravnika pri robotskih operacijah
11.40-12.00    Bernarda Vogrin, Matjaž Homšak, Mojca Ivankovič Kacjan & Mateja Vintar- Spreitzer: Pediater in digitalni domorodci
12.00-12.20    Matjaž Perc: Pomen umetne inteligence pri obvladovanju diabetesa
12.20-12.40    Nandu Goswami: Using AI for Predicting Syncope in Older persons 
12.20-13.00    Discussion
13.00-14.00    Lunch break

 

Third A section: 14.00-19.00

14.00-14.20   Zdenka Čebašek Travnik: Človek in nove tehnologije v medicini
14.20-14.40   Suzana Kraljić & Tjaša Ivanc: Pravni izzivi uporabe robotov v medicini
14.40-15.00   Zvezdan Pirtošek: Znanost v možganih in umetna inteligenca
15.00-15.30    Discussion
15.30-16.00    Break
16.00-16.20    Peter Križan: Novi dosežki fizike za izboljšanje diagnostike
16.20-16.40    Miran Cvitković & Ante Klarić & Ivana Kopjar: Spremnost hrvatskog zakonodavstva za robotiku u medicini
16.40-17.00    Blaž Ivanc: Pravica do kiborgizacije
17.00-17.20    Blanka Kačer & Hrvoje Kačer: Robotika i umjetna inteligencija u medicini - građanskopravni aspekt odgovornosti za štetu
17.20-19.00    Discussion

 

Third B section: 16.00-19.00: Delavnica o cepljenju

Nina Gorišek Miksić: Pomen cepljenja za družbo in posameznika
Ministrstvo RS za zdravje: Vloga ministrstva pri cepljenju
Zoran Simonovič: Vloga NJZ pri cepljenju
Iztok Takač in Milena Mikluš: Cepljenje HPV in vprašanje zamujenih generacij
Marko Pokorn: Napoved novih cepiv

 

Third C international section: 14.00-19.00

14.00-14.20    Marija Boban: Primjena robotike u medicini: tehnološki, pravni i etički izazovi
14.20-14.40    Ines Medić: Is there a proper legal framework for robots in healthcare?
14.40-15.00    Yener Unver: Artificial Intelligence in Medical Criminal Law 
15.00-15.30    Discussion
15.30-16.00    Break
16.00-16.30    Ivan Vukušić: Kaznenopravna odgovornost robota
16.30-16.50    Igor Vuletić: Criminal liability for robot`s mistakes in medicine: who (what) is to blame?
16.50-17.10    Kinga Michalowska: Homo sapiens superior - about the need to set the legal limits of medical interference in the human genome
17.10-17.30    Alexandra Nowak Gruca: Limits of immortality 
17.30-17.50    Marta Sjeničić: Ethical and Legal Aspects of the Personalised Medicine
17.50-19.00    Discussion

20.00             Social event

 

Saturday, 30. 3. 2019: 9.00-11.10     Medicinski, pravni, sociološki in etični vidiki biomedicine

Fifth section: 9.00-11.10

9.00-9.30       Joseph Straus: Genska manipulacija in humane zarodne celice – univerzalni izziv medicine, etike in prava
9.30-9.50       Krešimir Pavelić: Genome Enhancement and Transhumanism
9.50-10.10     Sandra Pavelić: Gene editing: an overview
10.10-10.30    Milan Reljić: Shranjevanje in prenašanje reproduktivnega materiala
10.30-10.50    Vesna Rijavec: Pravni vidiki ravnanja z reproduktivnim materialom
10.50-11.10    Discussion
11.10-11.30    Break

 

Sixth section: 11.30-14.00

11.30-11.50    Nadja Kokalj Vokač: Pomen raziskav humanega genoma v klinični praksi: UKC Maribor
11.50-12.10    Jozo Čizmić: Medicinsko pravo i (personalizirana) integrativna bioetika
12.10-12.30    Petra Weingerl: Gensko urejanje in listina EU o temeljnih pravicah
12.30-12.50    Dinka Šago: Pravni i etički aspekti manipuliranja matičnim stanicama
12.50-13.10    Mojca Tancer Verboten: Razkriti podatki o genomu pri delodajalcu
13.10-13.40    Discussion
13.40-14.00    Conclusions

 

***The organizer is reserving the right to change the programme.

General information and registration fee:

The registration fee is 150 EUR + 22% VAT (183 EUR with VAT) and includes a lecture, written material, refreshments during the breaks and a Friday social gathering. Members of doctor’s and lawyer’s association, as well as students of law, medicine and nursing care are exempt from the fees. Transfer to the transaction account University of Maribor, Faculty of Law, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor: SI56 0110 0609 0122 141, please refer to reference 6509.

Information: https://pf.um.si/dogodki/medicina-pravo-in-druzba/ or dekanat.pf@um.si.

 

Register here>>>