Events

Events 1 to 1 out of 1

Medicine, Law & Society

Publish date: Friday, 6. July 2018 | Expiration date: Tuesday, 31. December 2019

WHEN: 28th, 29th and 30th March 2019
WHERE: University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Faculty of Law, University of Maribor – Center for Medical law, Lawyer’s Association Maribor and Medical Association Maribor did on 29th and 30th March 2019 successfully organize 28th conference Medicine, Law & Society: Globalization of Medicine in 21st century.

Thursday, 28. 3. 2019 at 18.00

Panel: Mediji, medicina, pravo in družba: Jelka Reberšek Gorišek, Miha Šepec, Matija Stepišnik

 

Friday, 29. 3. 2019: Umetna inteligenca in roboti v medicini

First section: 9.00-11.00

9.00-9.15       Opening speech
9.15-9.45       Ivan Bratko: Umetna inteligenca: stanje, priložnosti in nevarnosti
9.45-10.15     Urban Bren: Umetna inteligenca v medicini
10.15-10.35   Tomaž Keresteš: Umetna inteligenca pri sodnem odločanju
10.35-11.00   Break

 

Second section: 11.00-13.00

11.00-11.20    Nina Gorišek Miksić & Jelka Reberšek Gorišek: Ali lahko robot v bodočnosti nadomesti zdravnika?
11.20-11.40    Vojko Flis: Odgovornost zdravnika pri robotskih operacijah
11.40-12.00    Bernarda Vogrin, Matjaž Homšak, Mojca Ivankovič Kacjan & Mateja Vintar- Spreitzer: Pediater in digitalni domorodci
12.00-12.20    Matjaž Perc: Pomen umetne inteligence pri obvladovanju diabetesa
12.20-12.40    Nandu Goswami: Using AI for Predicting Syncope in Older persons 
12.20-13.00    Discussion
13.00-14.00    Lunch break

 

Third A section: 14.00-19.00

14.00-14.20   Zdenka Čebašek Travnik: Človek in nove tehnologije v medicini
14.20-14.40   Suzana Kraljić & Tjaša Ivanc: Pravni izzivi uporabe robotov v medicini
14.40-15.00   Zvezdan Pirtošek: Znanost v možganih in umetna inteligenca
15.00-15.30    Discussion
15.30-16.00    Break
16.00-16.20    Peter Križan: Novi dosežki fizike za izboljšanje diagnostike
16.20-16.40    Miran Cvitković & Ante Klarić & Ivana Kopjar: Spremnost hrvatskog zakonodavstva za robotiku u medicini
16.40-17.00    Blaž Ivanc: Pravica do kiborgizacije
17.00-17.20    Blanka Kačer & Hrvoje Kačer: Robotika i umjetna inteligencija u medicini - građanskopravni aspekt odgovornosti za štetu
17.20-19.00    Discussion

 

Third B section: 16.00-19.00: Delavnica o cepljenju

Nina Gorišek Miksić: Pomen cepljenja za družbo in posameznika
Ministrstvo RS za zdravje: Vloga ministrstva pri cepljenju
Zoran Simonovič: Vloga NJZ pri cepljenju
Iztok Takač in Milena Mikluš: Cepljenje HPV in vprašanje zamujenih generacij
Marko Pokorn: Napoved novih cepiv

 

Third C international section: 14.00-19.00

14.00-14.20    Marija Boban: Primjena robotike u medicini: tehnološki, pravni i etički izazovi
14.20-14.40    Ines Medić: Is there a proper legal framework for robots in healthcare?
14.40-15.00    Yener Unver: Artificial Intelligence in Medical Criminal Law 
15.00-15.30    Discussion
15.30-16.00    Break
16.00-16.30    Ivan Vukušić: Kaznenopravna odgovornost robota
16.30-16.50    Igor Vuletić: Criminal liability for robot`s mistakes in medicine: who (what) is to blame?
16.50-17.10    Kinga Michalowska: Homo sapiens superior - about the need to set the legal limits of medical interference in the human genome
17.10-17.30    Alexandra Nowak Gruca: Limits of immortality 
17.30-17.50    Marta Sjeničić: Ethical and Legal Aspects of the Personalised Medicine
17.50-19.00    Discussion

20.00             Social event

 

Saturday, 30. 3. 2019: 9.00-11.10     Medicinski, pravni, sociološki in etični vidiki biomedicine

Fifth section: 9.00-11.10

9.00-9.30       Joseph Straus: Genska manipulacija in humane zarodne celice – univerzalni izziv medicine, etike in prava
9.30-9.50       Krešimir Pavelić: Genome Enhancement and Transhumanism
9.50-10.10     Sandra Pavelić: Gene editing: an overview
10.10-10.30    Milan Reljić: Shranjevanje in prenašanje reproduktivnega materiala
10.30-10.50    Vesna Rijavec: Pravni vidiki ravnanja z reproduktivnim materialom
10.50-11.10    Discussion
11.10-11.30    Break

 

Sixth section: 11.30-14.00

11.30-11.50    Nadja Kokalj Vokač: Pomen raziskav humanega genoma v klinični praksi: UKC Maribor
11.50-12.10    Jozo Čizmić: Medicinsko pravo i (personalizirana) integrativna bioetika
12.10-12.30    Petra Weingerl: Gensko urejanje in listina EU o temeljnih pravicah
12.30-12.50    Dinka Šago: Pravni i etički aspekti manipuliranja matičnim stanicama
12.50-13.10    Mojca Tancer Verboten: Razkriti podatki o genomu pri delodajalcu
13.10-13.40    Discussion
13.40-14.00    Conclusions