MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM »EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE«

PROMOCIJSKI IZDELKI

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

OBVESTILO: Snemanje predavanj na daljavo

ŠTUDENTOM PRAVNE FAKULTETE UM

Maribor, 23. 3. 2020

Spoštovani.

Kot ste bili seznanjeni, je Univerza v Mariboru zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Glavnina pedagoškega dela se je preusmerila na izvedbo videopredavanj v orodju Microsoft Teams.

Vsi študenti ste že bili obveščeni in vas ponovno opozarjamo, da je snemanje predavanja in uporaba (npr. posredovanje) posnetkov brez privolitve posameznikov strogo prepovedano!

Neupravičeno snemanje in uporaba posnetkov brez privolitve posameznikov lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 138. členu Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami do 27/17), zaradi poseganja v posameznikove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami do 20/18).

S spoštovanjem,

Vodstvo Pravne fakultete UM

                                                                               

Podaljšanje prvega prijavnega roka za vpis na dodiplomske študijske programe

Podaljšanje prvega prijavnega roka za vpis na dodiplomske študijske programe

PRIDI NA PRAV(n)O FAKULTETO UNIVERZE V MARIBORU!

Obveščamo vas, da se je PRVI PRIJAVNI ROK v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 podaljšal, in sicer se kot pravočasna prijava upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

Podaljšane prvega prijavnega roka velja za oba trenutno odprta prijavna roka (do 18. 3. 2020) - za vpis v 1. in vpis v višji letnik.

Pomembno obvestilo! Brezplačen dostop do portala IUS-INFO

Pomembno obvestilo! Brezplačen dostop do portala IUS-INFO

Vsem študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru bo Lexpera d.o.o. za obdobje naslednjih 14 dni omogočila neomejeni dostop do portala IUS-INFO Profesionalni paket.

Za pridobitev osebnega dostopa do portala IUS-INFO prosim, da na elektronski naslov diplome@lexpera.si:

  • pošljete sliko svoje študentske izkaznice
  • pisno Izjavo, da boste dostop do portala IUS-INFO uporabljali izključno za osebne študijske namene.

Upoštevajte, da morate za komunikacijo preko elektronske pošte uporabljati izključno študentski e-naslov (student.um.si), s čimer izkazujete svojo identiteto.

Želimo vam uspešno uporabo portala IUS-INFO.

Obvestilo uporabnikom KNJIŽNICE MIRKA ILEŠIČA PF UM

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da smo se zaradi preprečitve tveganja prenosa okužbe s koronavirusom odločili, da bo knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Maribor do preklica

ZAPRTA.

  • izposoja, vračanje in rezervacije gradiva so onemogočene od 13. 3. 2020 do nadaljnjega. Knjižnica nudi svoje storitve na daljavo, preko e-maila prfmb.knjiz@um.si,
  • rok izposoje gradiva lahko podaljšujete preko spletne storitve Cobiss+, Moja knjižnica ali mobilne aplikacije mCobiss. Za gradivo, ki mu bo v času zaprtja knjižnice potekel rok izposoje, knjižnica ne bo zaračunavala zamudnine,
  • uporabniki knjižnice, ki vam bo poteklo članstvo v času zaprtja knjižnice in bi želeli članstvo urediti, kontaktirajte knjižnico (prfmb.knjiz@um.si),
  • medknjižnična izposoja gradiva žal ne bo mogoča.

>>>>>

Nova aplikacija za urnike

Nova aplikacija za urnike

Spoštovani študenti.

Študenti lahko za vpogled v urnik uporabljate novo spletno aplikacijo Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva preko https://moja.um.si/ -> Študij -> Moj portal UM oz. na naslovu https://mojportal.um.si/.

Aplikacija je prilagojena za uporabo na mobilnih napravah. Predlagamo, da si jo dodate na začetni zaslon svojega telefona.

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. V nadaljevanju objavljamo Načrt in osnovna navodila NIJZ glede osnovne higiene, dostopna na spletnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Sofiji

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Sofiji

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Dore Klančnik, Ane Krajtner, Leona Laha in Petre Zupančič, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, Line Burkelc Juras, Stefana Danojevića in Hane Šrot že od septembra 2019 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo letošnje leto izjemoma potekalo preko videokonferenc, so tekmovalci po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu, pred dvema tednoma uspešno nastopili še v bolgarski Sofiji.

Na organiziranem predtekmovanju v Sofiji so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam The University of National and World Economy in Sofia University iz Bolgarije, IDA Aix Marseille University in Paris Dauphine University iz Francije, Cyril and Methodius University iz Skopja ter Juristische Fakultät der RUB iz Nemčije. Dobro organizirano predtekmovanje (t.i. »pre-moot«) je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - prof. dr. Matjaž Tratnik

Stvarnopravni zakonik s praktičnim komentarjem - prof. dr. Matjaž Tratnik

Praktični komentar Stvarnopravnega zakonika je namenjen predvsem pravnikom v praksi. Avtor se v njem namreč ne spušča v teoretično razglabljanje o posameznih institutih stvarnega prava, ampak jih na splošno obravnava toliko, kot je potrebno za razumevanje zakonskih določb.

V 16 letih od uveljavitve zakonika se je na tem področju nabrala obsežna sodna praksa, zato je pomemben del komentarja sistematična obdelava odločitev sodišč. Odločbe so razvrščene po posameznih zakonskih določbah, pri členih z zelo obsežno sodno prakso (na primer pri 43. členu SPZ) pa so združene po tematskih sklopih. Citirani so najpomembnejši deli iz obrazložitev odločb, ne le jedra.

Utrinki ekipe naše fakultete iz European Friendly Rounds tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v Pragi

Utrinki ekipe naše fakultete iz European Friendly Rounds tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v Pragi

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition je tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava in je največje »moot« tekmovanje za študente prava. Na tem tekmovanju sodeluje več kot 680 pravnih šol iz 100 držav.

Od septembra lani se Jessup ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Nika Bele, Admir Muratović, Teja Peče in Barbara Smogavc, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, red. prof. dr. Matjaža Tratnika in Leona Brulca, aktivno ukvarja s fiktivnim primerom spora med dvema državama in se sooča z reševanjem raznih vprašanj in problemov s področja mednarodnega javnega prava.

Od 6. do 8. februarja se je ekipa udeležila "European Friendly Rounds" v Pragi. V aprilu se bo odpravila na "International Rounds" v Združene države Amerike (v Washington).

Naši Jessup ekipi iskreno čestitamo za uspešno udeležbo na "European Friendly Rounds" v Pragi!

Gostujoče predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl na Karlovi univerzi v Pragi

Gostujoče predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika in doc. dr. Petre Weingerl na Karlovi univerzi v Pragi

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl sta 5. marca 2020 predavala na Pravni fakulteti Karlove univerze v Pragi. Na povabilo Češkega društva za mednarodno pravo in Oddelka za mednarodno pravo Karlove univerze sta predavala na temo diplomatske zaščite. Pri tem sta izpostavila nove trende, predvsem v zvezi s položajem posameznika, ter vpliv evropskega povezovanja na ta uveljavljen koncept mednarodnega prava. 

Foto: B.P.
Foto: B.P.

Iskrene čestitke ob DNEVU ŽENA

V akademski skupnosti, ki ji pripadamo, razumemo družbene spremembe, ki so vodile k enakopravnejšim delitvam družbenih vlog kot družbene pridobitve. Kot pokazatelje razvoja in napredka. Med temeljne zagotovljene oblike enakopravnosti vsekakor štejejo volilna pravica, enak dostop do izobraževanja, pravica do enakega plačila za enako delo, spoštovanje in zavarovanje žensk v reproduktivnih vlogah, ozaveščanje o vidnih in nevidnih oblikah spolne neenakosti.

Enakopravno vključevanje obeh spolov v akademsko skupnost razumemo kot bogastvo in prednost, oboje pa kot prispevek k hitrejšemu in h kakovostnejšemu razvoju naše univerze. Ženske na Univerzi v Mariboru so nepogrešljive sodelavke in študentke, aktivne, samostojne, delovne in uspešne. Od strukturno vzpostavljenih mehanizmov v našem skupnem delovnem, raziskovalnem in študijskem okolju pa je odvisno, koliko možnosti ponujamo, da lahko svoje potenciale uresničijo.

Z veseljem vas pozivamo k ogledu videa doc. dr. Petre Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki nam je del svoje ustvarjalnosti predstavila sama, spregovorila o svojih izobraževalnih in delovnih izkušnjah in razkrila le delček tistega bogastva, ki sicer nastaja kot sestavni del dosežkov celotne Univerze v Mariboru. Doc. dr. Petra Weingerl je docentka in raziskovalka, doktorica pravnih znanosti in dipl. ekonomistka, prejemnica priznanja Zveze društev pravnikov RS mladi pravnik leta 2018.

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike

V tem delu so združili moči vodilni strokovnjaki s področja prava energetike, vrhunski prekrškovnopravni znanstveniki in nekateri najbolj perspektivni študenti Univerze v Mariboru. Rezultat je prva slovenska monografija s področja prekrškovnega prava energetike. Gre za eno prvih tovrstnih del na svetu. Delno gre za obogateno gradivo, ki je nastalo tekom projekta ENERJUST – Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja. Projekt je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Izsledke projekta smo v ločenih poglavjih dopolnili praktiki in akademiki, katerih delo je tako ali drugače povezano s prekrškovnim pravom in energetiko.

Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro); Visegrad Grant, No 21930021

Prof. Dr. Darja Senčur Peček sodeluje v raziskovalnem projektu, financiranem s strani Mednarodnega Višegrajskega sklada, na temo zaščite žvižgačev - delavcev, ki razkrijejo nepravilnosti ali kršitve zakonodaje pri njihovih delodajalcih, tako v javnem kot zasebnem sektorju (whistleblowing).

V projektu sodelujejo raziskovalci iz šestih držav – iz vseh štirih držav Višegrajske skupine – Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške, pa tudi iz Francije in Slovenije.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Janja Hojnik o nepristojnosti Sodišču EU glede slovenske tožbe proti Hrvaški

Prof. dr. Janja Hojnik o nepristojnosti Sodišču EU glede slovenske tožbe proti Hrvaški

Kaj je sporočilo Sodišča EU-ja? Prof. dr. Janja Hojnik v Odmevih na RTV SLO.

O nepristojnosti evropskega sodišča prof. dr. Janja Hojnik v oddaji Svet.
Sodišče EU se je v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški izreklo za nepristojno.

Prof. dr. Janja Hojnik v vseh dvajsetih letih odkar se ukvarja s pravom EU še ni videla, da sporočilo za medije ne bi bilo "zvesto" originalu sodbe. Prof. Hojnik: "Sodišče sicer poziva obe državi naj bosta zreli državi in spoštujeta mednarodno pravo, na drugih odsekih sodbe pa pove, da je arbitražna odločba akt mednarodnega prava."

Komentar prof. dr. Janje Hojnik na rtvslo.si. "V urejeni družbi je primerno, da se spori rešujejo po pravnih poteh. Res pa je, da so, ko gre za mednarodno pravo, te pravne poti precej omejene," je dejala Janja Hojnik. Odločitev Sodišča EU-ja o nepristojnosti v primeru slovenske tožbe glede arbitraže je bila tudi po mnenju profesorice prava Evropske unije na Pravni fakulteti v Mariboru Janje Hojnik pričakovana. Poziv sodišča Sloveniji in Hrvaški, da morata storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, pa je po njenem mnenju "največ, kar smo lahko dobili".

Prvo zasedanje Društva narodov v Ženevi; Foto: Fridtjof Nansen bildearkiv
Prvo zasedanje Društva narodov v Ženevi; Foto: Fridtjof Nansen bildearkiv

Prof. dr. Janja Hojnik za RTVSLO.si o organizaciji Društva narodov, 10. januarja 2020

Neuspeh prve medvladne organizacije Društva narodov je lekcija za sodobni čas.
Mineva 100 let od začetka delovanja Društva narodov.

Da bi se izognili vojnam, so pred 100 leti ustanovili prvo naddržavno Društvo narodov. "Na žalost pri zagotavljanju miru ni bilo uspešno, a mednarodni skupnosti je prineslo izkušnje o tem, kaj ne deluje," razmišlja pravnica Janja Hojnik.

Celotno vsebino si preberite >>tukaj<<.

Prof. dr. Janja Hojnik v Mladini kot poznavalka evropskega prava: "EU ima dvojne standarde, ko gre za Vzhod in Zahod!", 20. decembra 2019

Prof. dr. Janja Hojnik v Mladini kot poznavalka evropskega prava: "EU ima dvojne standarde, ko gre za Vzhod in Zahod!", 20. decembra 2019

Mnogi radi primerjajo Evropsko unijo z Jugoslavijo, Bruselj pa ima v tej analogiji enak položaj kot osovraženi Beograd, brezno brez dna, v katero naj bi se stekal naš težko prisluženi denar, v zameno pa dobivamo samo direktive in navodila evrokratov. Kot razlaga dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za pravo EU z mariborske Pravne fakultete in prorektorica Univerze v Mariboru, pa je EU v praksi skoraj povsem odvisna od dobre volje svojih članic; te nanjo prenašajo nekatere dele svoje moči, obenem pa vsaka izmed njih še vedno sledi predvsem svojim nacionalnim interesom. Kot kažejo italijanske dokapitalizacije bank in hrvaško zavračanje arbitražne razsodbe, so številne države pri tem odločnejše in tudi uspešnejše od Slovenije.

Naši politiki so že odpirali šampanjce, Slovenija pa je v sporu s Hrvaško vsaj za zdaj ostala s težko priborjeno arbitražno razsodbo, ki je ne more implementirati. Kako je to mogoče, kako se lahko neka tako civilizirana evropska država, kot je Hrvaška, kratko malo požvižga na mednarodno pravo?

Doc. dr. Petra Weingerl, Večerova osebnost leta 2019 v kategoriji znanstvenik oz. raziskovalec; Foto: Andrej Petelinšek
Doc. dr. Petra Weingerl, Večerova osebnost leta 2019 v kategoriji znanstvenik oz. raziskovalec; Foto: Andrej Petelinšek

Doc. dr. Petra Weingerl v Večeru: Več informacij pomeni višjo kakovost življenja, 17. decembra 2019

Dr. Petra Weingerl, štajerska raziskovalka oziroma znanstvenica leta 2019 po izboru Večera, o svoji karieri doma in na tujem in o tem, zakaj se morajo prebivalci bolj zavedati svojih pravic.

Dr. Petra Weingerl, štajerska raziskovalka leta 2019, se podelitve naziva ni mogla udeležiti, saj je prav tedaj sodelovala na znanstveni konferenci na Finskem. Ker je nagrado namesto nje prevzela mama, smo lahko diskretno povprašali tudi po podatkih, ki niso zapisani v uradnem življenjepisu na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je Weingerlova zaposlena kot docentka na Katedri za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose. Da je deklica, ki se je že pri štirih letih sama naučila brati, zrasla v odlično dijakinjo Druge gimnazije v Mariboru in z odliko končala program mednarodne mature, smo izvedeli. Da je bila že od nekdaj zelo samostojna, je še dodala mama, in da je po maturi vzporedno študirala na mariborski ekonomski in pravni fakulteti, dobila pa je tudi rektorjevo nagrado. Podeljeni naziv je po maminih besedah priznanje za trud, ki ga vlaga v svoj strokovni razvoj, saj se angažira v številnih projektih doma in na tujem.

DOGODKI

Joint Seminars on EU law - rok prijave je 24.3.2020

Joint Seminars on EU law - rok prijave je 24.3.2020

PF zagreb, 13. in 14. maja 2020

Spoštovane študentke, študenti!

Tri pravne fakultete (iz Gradca, Zagreba in Maribora) tradicionalno organiziramo skupen seminar (Joint Seminars on EU Law), na katerem obravnavamo teme notranjega trga EU, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava.

Letošnji seminar bo potekal na Pravni fakulteti v Zagrebu 13. in 14. maja 2020. V Zagrebu bodo študenti prespali eno noč. Stroški prevoza, namestitve in prehrane so kriti.

Strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso 2020

Strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso 2020

v Hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah, v petek in soboto, 3. in 4. aprila 2020

Spoštovani.

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi ODPOVEDUJEMO strokovno delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso.

Nov termin bomo sporočili naknadno, zato vljudno vabljeni k spremljanju spletne strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav.


Vljudno vabljeni na letošnjo strokovno delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - "povezujmo teorijo s prakso", ki jo organizira Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom red. prof. dr. Darje Senčur Peček.

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 2020

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 2020

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, od 14. do 16. maja 2020

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki ga vsako leto v mesecu maju organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. Posvetovanje ima bogato tradicijo, saj se neprekinjeno izvaja že vse od leta 1993. Gre za največje in najbolj poznano posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji.

PROGRAM

KOTIZACIJA:  250 EUR (Preverite možnosti za znižano ceno kotizacije!)

PRIJAVA: prijavo lahko opravite >> TUKAJ <<.

INFORMACIJE: Darija Husar, T: 02 250 42 15, E: darija.husar@um.si

Več na: https://www.pf.um.si/raziskovanje/konference-in-posveti/gospodarsi-subjekti-na-trgu/

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI