PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete

Spoštovani.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje svoj dan, v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri. Slavnostni govornik bo mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete:

sreda, 24.10.2018, ob 16. uri - DOKTORSKA ŠOLA PF UM

16.00-16.30:

Pozdravna nagovora prof. dr. Vesna Rijavec, dekanice PF UM, in prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser, Karl-Franzens – Univerza v Gradcu

16.30 - 17.00:

Predstavitev doktorskega študija PF UMprof. dr. Tomaž Keresteš, član Sveta Doktorske šole UM

17.00-17.10:

Možnosti za opravljanje dela obveznosti na doktorskem študiju v tujiniprof. dr. Vesna Rijavec

17.15-19.00:

Predstavitve:

 • Elektronski viri, aplikacije, orodja in delo z njimig. Miloš Petrovič, Univerzitetna knjižica Maribor 
 • Domače in tuje baze s področja prava, rangiranje znanstvenih revij in pogoji glede objav doktorandov pred zagovorom doktorske disertacije mag. Natalija Orešek, Knjižnica Mirka Ilešiča PF UM
 • Citiranje in orodja za citiranjega. Brina Klemenčič, Univerzitetna knjižica Maribor

 

***Najavljamo***

Druga doktorska delavnica – 7. 11. 2018, od 16.00 do 19.00

Program:

 • Kako se lotimo priprave doktorske disertacije (izbira teme doktorske disertacije, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, nasveti in pasti glede metodologije pravnega raziskovanja, lastne izkušnje) – doc. dr. Petra Weingerl, Magister Juris, DPhil (Oxford)
 • Delavnica citiranja in uporabe orodja za citiranje - ga. Brina Klemenčič, g. Miloš Petrovič, Univerzitetna knjižica Maribor

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri - DELAVNICA KIBERNETSKA KAZNIVA DEJANJA z doc. dr. Miho Šepcem
      

        Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

Razpis za prostovoljce

Razpis za prostovoljce

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča vabimo k sodelovanju prostovoljce, ki želijo svoje znanje obogatiti s praktičnimi izkušnjami. Predviden potek prostovoljskega dela bo pretežno v Izoli ter Ankaranu, občasno tudi v Kopru.

Obvestilo za ponovno vpisane študente B1 in B2 programa

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat Pravne fakultete UM na svoji 16. redni seji dne 10.10.2018 sprejel naslednji:

SKLEP:

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru odloči, da lahko ponovno vpisani študenti opravljajo izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravijo vse obveznosti za vpis v višji letnik. Visokošolski učitelji ponovno vpisanim študentom, ki še nimajo opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, omogočijo opravljanje obveznosti iz vaj pri predmetih višjega letnika, in sicer s pričetkom študijskega leta 2018/2019. 

Z lepimi pozdravi,
Referat PF UM

Tutorji PF 2018/2019
Tutorji PF 2018/2019

Študentsko tutorstvo v študijskem letu 2018/2019

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo na Pravni fakulteti v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) izvajalo študentsko tutorstvo. Namen tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Tutorji so študentom na razpolago z nasveti in informacijami glede predmetov, ki jih pokrivajo. Vsi tutorji so zgledni študenti z odličnim učnim uspehom. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru.

Tutorji študentje za šolsko leto 2018/19 so Aljoša Polajžar, Anamarie Potrč, Leon Brulc, Mihael Pojbič, Tea Unger, Teja Peče, Teodora Kordiš, Valentin Justin Tratnik, Vivian Mohr ter Živa Šuta.

Sklep o razpisu volitev študentov Pravne fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana AZ iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Pravna fakulteta .

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 19. 10. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja), v zaprti kuverti na vložišče Univerze v Mariboru Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Univerze v Mariboru Pravne fakultete iz vrst študentov - Ne odpiraj! «.

Informiranje o projektu Prehod mladih

Informiranje o projektu Prehod mladih

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI - Soča) izvajajo projekt »Prehod mladih«, s katerim želijo mladim že pred zaključkom šolanja/študija približati trg dela in izkušnje z realnim delovnim okoljem in jim tako odpreti možnosti za zaposlitev po zaključku šolanja/študija.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

24.09.2018 - Diploma
Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Podelitev diplom diplomantom Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Podelitev diplom diplomantom Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Slavnostna podelitev diplomskih listin je praznik za fakulteto, ki diplome podeljuje, predvsem pa za njene diplomante, katerim je ta dogodek najverjetneje zadnji stik s fakulteto, učitelji in mentorji, ki so jih spremljali v času študija ter jih usmerjali pri izdelavi zaključnega dela.

Dne 19. oktobra 2018 se podeljuje diplomske listine diplomantom Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo in diplomantom Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo.

Vsem prejemnikom diplomskih listin iskrene čestitke.

Čudovita stvar pri učenju je, da nam znanja nihče ne more vzeti. - B. B. King

Liber amicorum Etelka Korpič - Horvat

Liber amicorum Etelka Korpič - Horvat

Monografijo z naslovom Teorija in praksa, pravo in življenje sestavlja štiriindvajset znanstvenih in strokovnih prispevkov in je posvečena jubileju dr. Etelke Korpič - Horvat. Avtorice in avtorji prispevkov so slovenske in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so s slavljenko strokovno, poklicno in/ ali prijateljsko povezani.

"Pravo prijateljstvo
gore premika.
Ne more biti vprašaj,
je le klicaj ali pika."

Tone Pavček: Prijateljstvo

Druga z desne, doc. dr. Petra Weingerl (UM PF); Foto: Gv Založba
Druga z desne, doc. dr. Petra Weingerl (UM PF); Foto: Gv Založba

Doc. dr. Petra Weingerl je mladi pravnik leta

Doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2018 na 44. Dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA d.o.o. (GV Založba), prejela priznanje mlademu pravniku leta. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude.

Dr. Petri Weingerl iskreno čestitamo.

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika z naslovom: 'The Powers of the Head of State in Legislative and Executive Branch in Formar Socialist Systems' se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science. Z uvrstitvijo se je potrdila visoka kvaliteta znanstveno-raziskovalnega dela avtorjev, ki v knjigi obravnavata položaj in pristojnosti predsednika države v zakonodajni in izvršilni veji oblasti v nekdanjih socialističnih sistemih. Avtorja sta z svojo raziskavo pripravila primerjalni pregled sistemov v desetih (najnovejših) državah članicah EU, ki so nastale iz socialističnih režimov, kjer je bil v devetdesetih letih 20. stoletja uveden parlamentarni sistem in funkcija predsednika republike.

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo Emerging Sources Citation Index pri Web of Science. V Web of Science so vključeni vsi članki, ki so izšli v prvi izdaji letošnjega leta.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je s tem dosežkom ob revijah Medicine, Law & Society (ESCI), Lex localis (SSCI, Scopus) in Revus (Scopus) pridobila dodatne možnosti za diseminacijo znanstveno-raziskovalnega dela zaposlenih raziskovalcev in potrdila sloves kvalitetne znanstveno-raziskovalne in pedagoške institucije doma in v svetu.

Obenem je revija z letom 2019 uvrščena tudi na seznam ARRS.

Dr. Jerneja Prostor med zagovorom doktorske disertacije
Dr. Jerneja Prostor med zagovorom doktorske disertacije

Asistentka Jerneja Prostor je z odliko obranila doktorsko disertacijo

Zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, asistentka Jerneja Prostor, je konec meseca septembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.

Iskrene čestitke v imenu kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Dne 28.9.2018, z začetkom ob 9. uri, je bruce študijskega leta 2018/2019 najprej nagovorila prodekanica za študentska vprašanja Katja Kebrič in besedo predala dekanici Pravne fakultete Maribor, red. prof. dr. Vesni Rijavec, ki je poudarila kako je pomembna solidarnost in sodelovanje med študenti, da je čas študija tudi čas, ko lahko bodoči pravniki sklenejo trdne prijateljske vezi s svojimi sošolci. Dekaničinemu nagovoru je sledil nagovor prodekana, izr. prof. dr. Tomaža Keresteša, o izzivih študija na naši fakulteti. Obštudijske dejavnosti so brucem predstavili kar študenti iz prve roke in jim ponudili pomoč pri študiju z dobro razvitim tutorstvom. Koordinatorica za Erasmus, izr. prof. dr. Suzana Kraljić,  je predstavila razvejano mrežo mednarodnih izmenjav v okviru programa Erasmus, mag. Orešek Natalija je študente s predstavitvijo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM seznanila s knjižnico, ki ji pravimo tudi laboratorij za pravnike.
V polno predavalnico nadobudnih študentov je stopila tudi magistrica govora ga. Ana Aleksandra Zupančič. Na delavnici so se posvetili okoliščinam nastopanja.

Predstavitveni dan smo zaključili s sprehodom po izobraževalnih prostorih fakultete in se posebej ustavili v Sodni dvorani za študente prava.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Borut Holcman; Foto: Petelinšek Anton
Prof. dr. Borut Holcman; Foto: Petelinšek Anton

Prof. dr. Borut Holcman v oddaji Iz roda v rod na Radiu Maribor, 23.septembra 2018

V ponedeljek 24.9.2018 mineva 156 let od smrti blaženega škofa Antona Martina Slomška. Kako nas Slomšek nagovarja danes – iz 19. v 21.stoletje - bomo spregovorili v tokratni verski oddaji Iz roda v rod nacionalnega programa Radia Maribor. Naš gost je nekdanji katoliški duhovnik, profesor cerkvenega prava na Pravni fakulteti v Mariboru dr.Borut Holcman. Kako s Slomškovo optiko gledati na sodoben čas in odnose v njem.
Avtor oddaje: Tone Petelinšek.

Oddaji prisluhnite >>tukaj<<.

DOGODKI

Spremljajoči dogodki ob DNEVU PRAVNE FAKULTETE

Spremljajoči dogodki ob DNEVU PRAVNE FAKULTETE

Mladinska 9, Maribor, v sredo, 24.10.2018, ob 16. uri in v četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri

Spoštovani.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje svoj dan, v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri. Slavnostni govornik bo mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete:

sreda, 24.10.2018, ob 16. uri - DOKTORSKA ŠOLA PF UM
 

16.00-16.30 / Predstavitev prof. dr. Vesna Rijavec, dekanice PF UM, in prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser, Karl-Franzens – Univerza v Gradcu

16.30 - 17.00 / Predstavitev doktorskega študija PF UMprof. dr. Tomaž Keresteš, član Sveta Doktorske šole UM

17.00-17.10 / Možnosti za opravljanje dela obveznosti na doktorskem študiju v tujiniprof. dr. Vesna Rijavec

17.15-19.00 / Predstavitve:

 • Elektronski viri, aplikacije, orodja in delo z njimig. Miloš Petrovič, Univerzitetna knjižica Maribor 
 • Domače in tuje baze s področja prava, rangiranje znanstvenih revij in pogoji glede objav doktorandov pred zagovorom doktorske disertacije mag. Natalija Orešek, Knjižnica Mirka Ilešiča PF UM
 • Citiranje in orodja za citiranjega. Brina Klemenčič, Univerzitetna knjižica Maribor
   

***Najavljamo***

Druga doktorska delavnica – 7. 11. 2018, od 16.00 do 19.00

Program:

 • Kako se lotimo priprave doktorske disertacije (izbira teme doktorske disertacije, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, nasveti in pasti glede metodologije pravnega raziskovanja, lastne izkušnje) – doc. dr. Petra Weingerl, Magister Juris, DPhil (Oxford)
 • Delavnica citiranja in uporabe orodja za citiranje - ga. Brina Klemenčič, g. Miloš Petrovič, Univerzitetna knjižica Maribor

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri - DELAVNICA KIBERNETSKA KAZNIVA DEJANJA z doc. dr. Miho Šepcem
      

        Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI