Obvestila

Obvestila 1 do 20 od 42

Kršitve izpitnega reda

Datum objave: 21.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2030

Študent krši izpitni red, če med potekom preverjanja znanja na nedovoljen način sodeluje z drugimi prisotnimi ali če pri tem uporablja nedovoljene pripomočke.

Oseba, ki opravlja ali poizkusi opravljati izpit oz. drugo preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta, in študent, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, s tem kršita izpitni red.

Kot kršitev se upošteva tudi plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, programih in drugih pisnih izdelkih, katerih ocena prispeva k skupni oceni pri učni enoti.

Odlična priložnost: možnost zaposlitve v Odvetniški družbi Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.

Datum objave: 14.06.2024 | Datum poteka: 16.07.2024

Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.
išče magistra prava (m/ž) za zaposlitev na delovnem mestu odvetniški pripravnik oziroma odvetniška pripravnica

Nudijo sklenitev delovnega razmerja v dinamičnem okolju in možnost dela na različnih pravnih področjih za celotno obdobje trajanje pripravništva s 3-mesečnim poskusnim delom. Pogoji za zaposlitev so končana pravna fakulteta, obvladovanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika ter vozniški izpit B kategorije. Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z znanjem tudi italijanskega ali nemškega jezika. Delovno mesto se nahaja v Kopru ali v Ljubljani.

Prijave, skupaj z življenjepisom in pripadajočimi dokazili, prosimo pošljite do 15.07.2024 na naslov:
e-mail: spela.bauman@vsp.si ALI Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o. Ferrarska ulica 12, 6000 Koper.

Vabljeni k oddaji prijave.

Vabilo – Poletna šola francoskega in evropskega prava

Datum objave: 31.05.2024 | Datum poteka: 30.06.2024

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani bo med 1. in 5. julijem 2024 potekala tradicionalna Poletna šola francoskega in evropskega prava, ki jo organizirajo v sodelovanju z Univerzo v Poitiersu.

Tema predavanj letošnjih gostujočih profesorjev Pierra Jouetta in Clémenta Margaina je: Notions générales de droit pénal français.

Prijave so mogoče do petka, 28. junija, na elektronski naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si. Za prijavo uporabite priloženi prijavni obrazec. 

Več informacij o poletni šoli je na voljo v pripetih datotekah.

Summer School of Civil Law

Datum objave: 23.05.2024 | Datum poteka: 30.06.2024

The Civil Law Foundation is a French institution of international legal cooperation, recognized as public utility, whose main objective is to promote the assets of civil law and create forums of exchange on legal systems, both in France and abroad.

Every year, our Foundation organizes the Summer School of Civil Law in partnership with the prestigious Université Paris II Panthéon-Assas. 

The 2024 edition will exceptionally be held entirely online due to the Paris Olympic Games. It will take place from July 1 to July 31, 2024

The ambition of this Summer School is to provide all participants with a comprehensive understanding of continental law and its evolution and influence on the legal and economic models currently evolving worldwide. In addition to the courses, it is also an opportunity to meet key players in the French legal system.

The program is taught in both English and French and is open to anyone who has completed a minimum of three years of legal studies (students and legal practitioners). Each year, this event brings together many students and legal professionals from all over the world who will be awarded, at the end of a final exam, a Training Certificate in Civil Law.    

All the relevant information and registration links are also available on our website:  English-speaking class: https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/english-speaking-students/ 

ODLIČNA PRILOŽNOST: PRIPRAVNIŠTVO NA DRŽAVNEM TOŽILSTVU

Datum objave: 16.05.2024 | Datum poteka: 25.06.2024

VABILO ŠTUDENTOM K POSREDOVANJU INTERESA

Okrožna državna tožilstva na Ptuju, v Mariboru in v Celju vabijo študente, ki zaključujejo študij v letu 2024 ter bi se tekom pripravništva želeli seznaniti z delom državnega tožilstva, da do 24. 6. 2024 pošljejo kratko vlogo s predstavitvijo in kontaktnim podatkom na spodnje naslove:

Državnotožilsko pripravništvo v skladu s Pravilnikom o državnotožilskem pripravništvu traja dve leti ter vsebuje obvezno osem mesečno pripravništvo na sodišču in izbirni del na različnih oddelkih državnega tožilstva, Vrhovnem državnem tožilstvu RS ter po izbiri tudi na policiji in pri drugih organih, povezanih z delovanjem državnega tožilstva. Zaključeno pripravništvo omogoča pristop na pravniški državni izpit ter možnost zaposlitve v pravosodnih državnih organih, odvetništvu in drugih pravnih službah. 

Vljudno vabljeni k prijavi na državnotožilsko pripravništvo.

Pripravništvo na Veleposlaništvu RS v Haagu

Datum objave: 26.04.2024 | Datum poteka: 30.06.2024

Veleposlaništvo RS v Haagu vabi k opravljanju neplačanega študentskega pripravništva v obdobju 1. 7 .2024 - 31. 1. 2025. Vsak praktikant bo delo opravljal 3-4 mesece, predvidoma 1.7.-15.10.2024 oz. 16.10.2024-31.1.2025. Manjše prilagoditve terminov so možne po dogovoru.

O odobritvi in začetku opravljanja pripravništva odloča Veleposlaništvo RS v Haagu v dogovoru z  Ministrstvom za zunanje zadeve.

Naloge pripravnika/pripravnice:

Veleposlaništvo RS v Haagu predstavlja Republiko Slovenijo na Nizozemskem ter pri mednarodnih organizacijah in sodiščih s sedežem na Nizozemskem (OPCW, ICJ, ICC, idr.) Kandidati/kandidatke bodo tako imeli možnost spoznavanja in sodelovanja pri delu veleposlaništva, in sicer:

 1. stiki z nizozemskimi državnimi organi in institucijami, spremljanje nizozemske zunanje politike;
 2. spremljanje dela mednarodnih organizacij in sodišč s sedežem na Nizozemskem;
 3. priprava  in sodelovanje na dogodkih veleposlaništva,
 4. druga opravila po navodilu veleposlanika oz. mentorja.

Pripravnik/pripravnica bo delo opravljal/-a 40 ur tedensko. Delo se opravlja na sedežu veleposlaništva, na naslovu: Anna Paulownastraat 11, 2518 BA, Haag.

Veleposlaništvo RS v Haagu nudi pomoč glede osnovnih informacij v zvezi z iskanjem nastanitve. Kandidat/ka finančna sredstva pridobi iz naslova Erasmus+ programa.

Pogoji za opravljanje prakse:

- status študenta v času opravljanja prakse

- kandidat mora celoten čas opravljanja pripravništva izpolnjevati pogoje za opravljanje Erasmus+ prakse oz. pridobiti Erasmus+ štipendijo;

- interes za diplomacijo, mednarodne odnose, mednarodne ekonomske odnose, mednarodno pravo,

- smisel za ekipno delo, samostojnost, odprtost, prilagodljivost, iznajdljivost;

- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse;

- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika (zahtevana stopnja znanja je strokovna raven/proficient level), znanje nizozemščine je lahko prednost pri izboru, ni pa pogoj za prijavo.

Prijava:

Prijava naj vsebuje

 • kratko motivacijsko pismo,
 • življenjepis ter
 • kratek esej na poljubno temo nizozemske politike ali aktivnosti izbrane mednarodne organizacije s sedežem v Haagu (na eni strani).

Navedite tudi željeni termin opravljanja prakse.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Prednostno se bodo obravnavali kandidati/kandidatke s pravno ali ekonomsko izobrazbo oz. z izobrazbo s področja mednarodnih odnosov ter študentje magistrskih programov.

Pogoj za pričetek prakse je uspešno opravljeno varnostno preverjanje.

Prijave z naslovom »Prijava za opravljanje prakse na VHG« pošljite na e-mail: sloembassy.hague@gov.si najkasneje do 31.5.2024.

Akt o postopku pomirjanja za študente PF

Datum objave: 08.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Spoštovani.

Prilagamo Akt o postopku pomirjanja za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: akt) s prilogo: Vzorec pobude za začetek postopka. Akt je pričel veljati in se uporabljati z dnem sprejema s strani dekana fakultete, tj. z dnem 8. 4. 2024. Študentski svet Pravne fakultete UM in Senat Pravne fakultete UM sta akt predhodno obravnavala in podala pozitivno mnenje k sprejemu akta.

Akt ureja postopek alternativnega reševanja sporov in pomirjanja med pedagoškim in nepedagoškim osebjem na eni strani ter študentkami in študenti na drugi strani, s ciljem varovanja dostojanstva šibkejše stranke, uresničevanja etičnega ravnanja in zagotavljanja objektivnih možnosti za učinkovito vodenje izobraževalnega procesa ter razreševanje sporov oziroma nesporazumov, do katerih lahko pride v okviru pedagoškega procesa, ki se izvaja v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Postopek pomirjanja, kot je določen v tem aktu, ni obvezen in z ničemer ne posega v postopke na Univerzi v Mariboru in pred pristojnimi javnimi oblastmi Republike Slovenije. Postopek v celoti temelji na prostovoljnosti odločitve za tovrstni način reševanja sporov ali nesporazumov.

Postopek pomirjanja po tem aktu se ne opravi za spore v zvezi z ocenjevanjem izpitov, kolokvijev in drugih oblik ocenjevanja in preverjanja znanja.

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

Datum objave: 29.03.2024 | Datum poteka: 30.09.2024

​​Objavili smo Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25. Prvi prijavni rok se odpira 29. marca 2024.

V okviru razpisa za vpis lahko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izbere tri podiplomske študijske programe in sicer Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo  in  Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije  ter Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo.


VPISNA MESTA

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU120 redno20 izredno
Državljani držav nečlanic EU10 redno10 izredno


Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       30 izredno
Državljani držav nečlanic EU-15 izredno


Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       25 izredno
Državljani držav nečlanic EU / Slovenci brez slov. državljanstva-5 izredno

Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij.


Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 6. septembra 2024;
 • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

 • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 6. septembra 2024;
 • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

>>> Spremljajte prijavne roke in se pravočasno prijavite za vpis na študij v prihodnjem študijskem letu.

12th MUNLawS Model United Nations Conference na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Datum objave: 18.03.2024 | Datum poteka: 31.12.2024

Organizacijski odbor pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin organizira že 12. izvedbo konference MUNLawS Model United Nations Conference, ki bo potekala med 29. novembrom in 1. decembrom 2024 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Udeleženci se bodo pomeriti v simulacijah enajstih odborov (OZN, NATO, EU), zanje pa iščemo predsedujoče (committee chairperson).

Več informacij sledi v priponki, ob tem pa vas vljudno vabimo, da oddate vašo prijavo za mesto predsedujočega v enem izmed odborov preko https://www.munlaws.com/chair-application do 15. aprila 2024.

Organizatorji smo za vsa vaša vprašanja na voljo na elektronskem naslovu info@munlaws.com.

Vabljeni k prijavi.

Možnost opravljanja Erasmus+ prakse na Stalnem predstavništvu pri mednarodnih organizacijah na Dunaju

Datum objave: 14.03.2024 | Datum poteka: 31.12.2025

Posredujemo informacijo o možnosti opravljanja Erasmus+ prakse na Stalnem predstavništvu pri mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Te zanima? Več informacij najdeš v prilogi. Svojo prijavo, ki naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo, pošlji na naslov slomission.vienna@gov.si. Prijave zbiramo skozi celo leto. Več o Stalnem predstavništvu najdeš na: http://dunaj.predstavnistvo.si/.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 2024/25

Datum objave: 12.03.2024 | Datum poteka: 30.09.2024

​​Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/25. Na spletni strani moja.UM > Vpis na dodiplomski študij lahko kandidatke in kandidati najdete informacije o postopku prijave in vpisa, prijavnih rokih, načinu prijave ter o razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih. 

Kandidatke in kandidati se za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe prijavite na spletnem portalu eVŠ  (odpiranje v novem zavihku).

Prvi prijavni rok se odpre 20. februarja 2024.


​Izpostavljamo: 

➡ 16. in 17. februarja 2024 bodo potekali INFORMATIVNI DNEVI.

➡ Vabimo vas k branju uspešnih zgodb študentk in študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru.


KDAJ SE PRIJAVIM? (za več informacij klikni na preberi več)
Prijavni roki​ za državljane RS in državljane držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva (​prijava za vpis v 1. letnik, za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitih magistrskih študijskih programih):
Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.
Drugi prijavni rok: od 21. do 27​​. avgusta 2024
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure
Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.
Prijava za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitih magistrskih študijskih programih​od 1. do 16. septembra 2024 (za študijske programe, pri katerih se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, je potrebno prijavo oddati od 20. februarja do 20. marca 2024​​​).
Kandidati/-ke lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.
Prijavni roki za državljane držav nečlanic EU (prijava za vpis v 1. letnik):
Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 19. aprila 2024.
Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje (študijske programe Univerze v Mariboru).

​Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 2. septembra 2024 - razen za kandidate, ki so oddali prijavo za izvedbo v angleščini.

 
Drugi prijavni rokod 5. do 6. septembra 2024.
Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo (študijski program Univerze v Mariboru)​.
 
Prijavni roki za državljane držav nečlanic EU (prijava za vpis v 1. letnik):
​SAMO ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME Z IZVEDBO V ANGLEŠČINI
Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 19. aprila 2024.
Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje (študijske programe Univerze v Mariboru).

​Vsem kandidatom z veljavno prijavo na študijske programe v angleškem jeziku bo izdan sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 17. junija 2024.
Drugi prijavni rokod 5. do 6. septembra 2024.
Kandidati/-ke lahko za vpis na Univerzo v Mariboru oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo (študijski program Univerze v Mariboru)​.
 
Prijavni rok za vpis v višji letnik ​(za vse kandidate ne ​glede na državljanstvo):
​​Od 1. do 16. septembra 2024 (za študijske programe, pri katerih se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, je potrebno prijavo oddati od 20. februarja do 20. marca 2024).
Kandidati/-ke lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.​


Kje in kako se prijavim na dodiplomski študij?

Prijavo za vpis oddajte do roka, ki je naveden v razpisu, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (odpiranje v novem zavihku) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.

POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI ZA VPIS: V prijavno-sprejemnih postopkih za vpis v študijsko leto 2024/25 morate elektronsko preko portala eVŠ oddati tudi vsa​ k prijavi zahtevana dokazila. Preberite si več o tem, kako odda​ti dokazila hkrati​ s prijav​o za vpis in kako naknadno  (odpiranje v novem zavihku).​

EFA: European Forum Alpbach

Datum objave: 23.02.2024 | Datum poteka: 01.09.2024

Zainteresirani študenti se lahko prijavijo za štipendijo za udeležbo na Evropskem forumu v Alpbachu, ki bo od 17. do 30. avgusta 2024.

Več informacij.

 

Nagrada za pedagoško odličnost Univerze v Mariboru

Datum objave: 25.01.2024 | Datum poteka: 30.09.2030

Z željo po prepoznavanju in spodbujanju izjemnih pedagoških dosežkov visokošolskih učiteljic, učiteljev in​ visokošolskih sodelavk, sodelavcev, smo s študijskim letom 2023/24 na Univerzi v Mariboru uvedli nagrado za pedagoško odličnost.

O nagradi
Vsako leto se bo ob svetovnem dnevu učiteljev podelila ena glavna nagrada za visokošolske učiteljice, učitelje in ena za visokošolske sodelavke, sodelavce na dveh področjih:

 • naravoslovje, tehnika, zdravstvo in kmetijstvo;
 • družboslovje in humanistika.

Poleg denarne nagrade bodo nagrajenke, nagrajenci prejeli tudi pedagoške točke za habilitacijska merila.

Od nominacije do izbora
Postopke nominiranja in izbora vodi Komisija za podelitve nagrad UM za pedagoško odličnost. Postopke ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2. Nominacijo lahko poda skupina najmanj treh študentk, študentov, študentski svet fakultete, senat fakultete (na predlog komisije za študijske zadeve fakultete) ali vodja študijskega programa. Zbiranje nominacij poteka do zaključka poletnega izpitnega obdobja tekočega študijskega leta.

Podrobnosti o postopku so na voljo na spletni strani: Pedagoška odličnost na Univerzi v Mariboru.

Vabilo k prijavi na tekmovanje: Central and Eastern European Moot Competition 2023-24

Datum objave: 19.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študente in študentke PF UM, ki vas zanima pravo EU, vabimo, da do 8. 1. 2024 pošljete prijavo za sodelovanje na: petra.weingerl@um.si in ziva.suta@um.si. Prijavi priložite krajše motivacijsko pismo za sodelovanje na tekmovanju, napisano v angleškem jeziku.

Pogoj za prijavo je, da ste vpisani v 3. letnik 1. stopnje ali na 2. stopnjo PF UM (vključno z absolventskim letom).

Več informacij najdete na povezavi: CEEMC 2024 Prague – Central and Eastern Europe Moot Competition

Veseliva se vaših prijav!
Izr. prof. dr. Petra Weingerl in asist. Živa Šuta

Študijska praksa na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Münchnu

Datum objave: 08.12.2023 | Datum poteka: 30.06.2024

Generalni konzulat Republike Slovenije obvešča o možnosti opravljanja prostovoljne  Erasmus+ študijske prakse študentom slovenskih univerz.

V okviru prakse boste študentje pridobili delovne izkušnje predvsem na področju gospodarske, znanstvene in javne diplomacije: stiki s slovenskimi in nemškimi državnimi organi in institucijami; priprava zapisov in udeležba na dogodkih ekonomskega, znanstvenega in kulturnega področja; samostojna organizacija dogodkov, prireditev, poslovnih delegacij pod mentorstvom generalne konzulke oz. namestnika, priprava strategije slovensko bavarskega sodelovanja zagonskih podjetij, podpora pri izvedbi obiskov visokih predstavnikov Republike Slovenije na Bavarskem in v Baden-Württembergu ter druge aktivnosti po navodilu mentorice/ja.

Pogoji za opravljanje prakse na konzulatu so:

- možnost pridobitve Erasmus+ ali druge štipendije za študentsko prakso (praksa je neplačana),

- opravljeno varnostno preverjanje pred nastopom prakse,

- znanje nemškega jezika (vsaj B1 ali višje), znanje drugih tujih jezikov je prednost,

- obdobje opravljanja prakse je 3-6 mesecev (predvideni termini: začetek februarja 2024 oziroma po dogovoru, zaželjeno je, da je nekdo na praksi med in do konca Evropskega prvenstva v nogometu 2024).

Zaželjene lastnosti:

 • komunikativnost, konstruktivnost in fleksibilnost,
 • natančnost in odgovornost,
 • samostojno delo in samoiniciativnost,
 • spoštovanje sodelavcev in sposobnost timskega dela.

Prijava mora vsebovati:

 • kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini,
 • kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
 • preferenčno navedbo obdobja opravljanja študijske prakse (min. 3 meseci).

Prvi izbor bomo opravili s prijavami dospelimi do 15. 01. 2024. V primeru izbora bo kandidat/ka kot pogoj za začetek prakse moral/a opraviti varnostno preverjanje.

 

Prijave z naslovom "Prijava na študijsko prakso" zbiramo preko leta na naslovu: sloconsulate.munich@gov.si. Na tem naslovu je možno pridobiti tudi dodatne informacije. Vabljeni!

Nagradni natečaj za najboljše diplomsko ali magistrsko delo 2023/2024

Datum objave: 07.12.2023 | Datum poteka: 30.09.2024

Transparency International Slovenia – društvo Integriteta (v nadaljevanju: TI Slovenia) razpisuje nagrado za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije ali drugih vsebinskih področij dela TI Slovenia. Avtor najboljšega dela bo dobil priložnost za nadaljnji razvoj svojega znanja v mednarodnem okolju, saj se bo brezplačno udeležil poletne šole Transparency International School on Integrity, ki od 2010 vsako leto poteka v Litvi in mladim udeležencem s celega sveta omogoča stik z najboljšimi strokovnjaki s področja preprečevanja korupcije.

Zmagovalec bo lahko svoje delo predstavil tudi predstavnikom podjetij na letnem Forumu poslovne transparentnosti in integritete.

Zaključek: vključno do 19. 5. 2024 do 23:59

Udeleženci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • so polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • so na akreditiranem visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji uspešno zagovarjali ali kako drugače uspešno opravili pisanje diplomskega ali magistrskega dela v letih 2022, 2023 ali 2024 do roka določenega v tem razpisu;
 • so v delu obravnavali tematiko transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije ali katero drugo področje dela TI Slovenia;
 • dne 31. 8. 2024 ne bodo starejši kot 35 let.

Prijavo pošljite na e-naslov: info@transparency.si, Zadeva: »Prijava na razpis za najboljše diplomsko ali magistrsko delo«. Udeleženec z oddajo prijave potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pogoji nagradnega natečaja, opredeljenimi v Pravilniku in splošnih pogojih nagradnega natečaja.

Nagrada: udeležba na poletni šoli Transparency International School of Integrity 2024

Transparency International School of Integrity je usposabljanje, namenjeno prihodnjim voditeljem na področju boja proti korupciji in spodbujanja transparentnosti, ki poteka vsako leto v avgustu v organizaciji Transparency International Litva. Udeleženci se seznanijo z novostmi in dosežki ter priložnostmi, da svoje ideje poizkusijo uresničiti v praksi. Predavanja, seminarji in usposabljanja udeležencem šole nudijo edinstveno mešanico mednarodnega in lokalnega znanja. Od leta 2010 je šola sprejela približno 1200 mladih iz več kot 120 držav po vsem svetu. Leta 2019 je Transparency International Litva za vpliv šole prejela nagrado »Amalia za boj proti korupciji«. Program poletne šole 2023 je na voljo tukaj, zaradi situacije s Covid-19, je bila šola v celoti izvedena prek spleta.

O vseh morebitnih spremembah Pravil bo TI Slovenia udeležence obvestil z objavo na spletni strani https://www.transparency.si/. Za dodatna vprašanja in pojasnila pišite na info@transparency.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Priložnost za sodelovanje na tekmovanjih Model United Nations (MUN)!

Datum objave: 06.12.2023 | Datum poteka: 30.09.2024

Pravna fakulteta UM išče interesente za udeležbo na tekmovanju European Model United Nations (EUROMUN), ki bo potekalo od 9. do 12. maja 2024 v Maastrichtu, Nizozemska. Več o tekmovanju na spletni strani: https://www.euromun.net/

Tekmovanje poteka v celoti v angleškem jeziku. Študenti, ki ste zainteresirani za udeležbo na tekmovanju EUROMUN, naj pošljite svojo prijavo (oziroma svoja morebitna vprašanja glede tekmovanja) na jan.stajnko@um.si.

Rok za prijave je do vključno ponedeljka 11. decembra. Razgovori za izbor bodo opravljeni po koncu prijav.