Dogodki

Joint Seminars on EU law - rok prijave je 24.3.2020

Datum objave: 10.03.2020 | Datum poteka: 15.05.2020

KDAJ: 13. in 14. maja 2020
KJE: PF zagreb

Spoštovane študentke, študenti!

Tri pravne fakultete (iz Gradca, Zagreba in Maribora) tradicionalno organiziramo skupen seminar (Joint Seminars on EU Law), na katerem obravnavamo teme notranjega trga EU, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava.

Letošnji seminar bo potekal na Pravni fakulteti v Zagrebu 13. in 14. maja 2020. V Zagrebu bodo študenti prespali eno noč. Stroški prevoza, namestitve in prehrane so kriti.

Na voljo je 5 prostih mest za študente druge bolonjske stopnje.

Seminar poteka tako, da se predstavijo posamezne teme, nato pa se rešujejo praktični primeri (ti se rešujejo skupinsko). Skupine se oblikujejo mešano in oblikujejo se na samem seminarju.

Naši študenti pripravijo predstavitve s področja notranjega trga.

Seminar poleg poglabljanja znanja ponuja tudi dobro priložnost za (mednarodno) socialno mreženje in pridobitev izkušnje poučevanja tujih profesorjev. Izkušnje študentov so dobre. Ne gre za tekmovanje med študenti ali fakultetami. Študenti se lahko neobremenjeno preizkusijo v nastopu, argumentaciji, rabi angleščine itd.

Na seminarju smo prisotni profesorji iz vseh treh fakultet, da vas pri vašem delu usmerjamo, ga komentiramo itd.

Lingua franca je angleščina. Pridobite potrdilo o 3 ECTS točkah.

Prosiva, če se zainteresirani prijavite na mail: petra.weingerl@um.si do 24.03.2020. Priložite kratko motivacijsko pismo, ki bo skupaj z vašo povprečno oceno kriterij izbire v primeru, da bo več kot 5 prijav. Lahko se prijavijo tudi študenti, ki so se skupnih seminarjev že udeležili, vendar imajo prednost tisti, ki še nimajo te izkušnje.

 

Lep pozdrav,

Rajko Knez & Petra Weingerl

 

Medicina, pravo in družba 2020

Datum objave: 27.02.2020 | Datum poteka: 30.11.2020

KDAJ: 27. in 28. marec 2020 - NOV TERMIN: 27. in 28. november 2020
KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Spoštovani,

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi bomo 29. posvetovanje Medicina, pravo in družba prestavili na nov datum predvidoma 27. in 28. novembra 2020.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav,
 

Organizacijski odbor posveta:

Prim. dr. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.

Prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.

 

Vljudno vabljeni na že tradicionalni posvet Medicina, pravo in družba - Odgovornost v zdravstvu, ki je letos že devetindvajsetič in sicer v petek in soboto, 27. in 28. novembra 2020 v prostorih Univerze v Mariboru.

Na posvetu bo tekla beseda tudi o odgovornosti in ukrepih zdravstvenih institucij za boj proti odpornim mikrobom, o športnem pravu in medicini, o odgovornosti zdravnikov in zdravstvenih delavcih, o obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, itd.

Celoten program posveta v prilogi.

Prijave na dvodnevni posvet in petkovo družabno srečanje so možne >> TUKAJ <<.

Kotizacija: 250 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), pogostitev med odmori, v času petkovega kosila in petkovo družabno srečanje. Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva v Mariboru ter študenti prava, medicine in drugih fakultet. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor; Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic). Z zgodnjimi prijavami do 2. marca 2020 si zagotovite znižano plačilo kotizacije 200 EUR z vključenim DDV.

 

Strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso 2020

Datum objave: 21.01.2020 | Datum poteka: 04.04.2020

KDAJ: v petek in soboto, 3. in 4. aprila 2020
KJE: v Hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah

Spoštovani.

Zaradi nastale epidemiološke situacije pri nas in v Evropi ODPOVEDUJEMO strokovno delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso.

Nov termin bomo sporočili naknadno, zato vljudno vabljeni k spremljanju spletne strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in lep pozdrav.


Vljudno vabljeni na letošnjo strokovno delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - "povezujmo teorijo s prakso", ki jo organizira Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom red. prof. dr. Darje Senčur Peček.

PROGRAM

strokovne delavnice

AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA PRAVA

 

Dr. Etelka Korpič – Horvat

Načelo jasnosti in določnosti predpisov –

delodajalski vidik

 

Dr. Darja SenčuR Peček

Najnovejše odločitve Sodišča EU s področja

delovnih razmerij

 

Mag. Biserka KOGEJ DMITROVIČ

Izraba letnega dopusta v novejši sodni praksi

 

Mag. Mojca TANCER VERBOTEN

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

 

Mag. Ivan ROBNIK

Razmejitev med izredno odpovedjo in redno

odpovedjo iz krivdnega razloga

 

Dr. Katarina KRESAL Šoltes

Delavska predstavništva in sindikat v luči

aktualne sodne prakse

 

GOSPODARSKI SUBJEKTI NA TRGU 2020

Datum objave: 13.01.2020 | Datum poteka: 17.05.2020

KDAJ: od 14. do 16. maja 2020
KJE: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki ga vsako leto v mesecu maju organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. Posvetovanje ima bogato tradicijo, saj se neprekinjeno izvaja že vse od leta 1993. Gre za največje in najbolj poznano posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji.

PROGRAM

KOTIZACIJA:  250 EUR (Preverite možnosti za znižano ceno kotizacije!)

PRIJAVA: prijavo lahko opravite >> TUKAJ <<.

INFORMACIJE: Darija Husar, T: 02 250 42 15, E: darija.husar@um.si

Več na: https://www.pf.um.si/raziskovanje/konference-in-posveti/gospodarsi-subjekti-na-trgu/