Dogodki

Medicina, pravo in družba

Datum objave: 21.03.2019 | Datum poteka: 05.04.2019

KDAJ: 28., 29. in 30. marec 2019
KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor organizirajo že 28. posvetovanje Medicina, pravo in družba, tokrat z naslovom Globalizacija medicine v 21. stoletju

Prijava>>>

Četrtek, 28. marec 2019 ob 18.00    Okrogla miza

“Mediji, medicina, pravo in družba” Moderatorji: zdravnica Jelka Reberšek Gorišek, pravnik Miha Šepec, novinar Matija Stepišnik

 

Petek, 29. marec 2019: Umetna inteligenca in roboti v medicini

Prva sekcija: 9.00 do 11.00

9.00-9.15       Otvoritev, pozdravni nagovori
9.15-9.45       Ivan Bratko: Umetna inteligenca: stanje, priložnosti in nevarnosti
9.45-10.15     Urban Bren: Umetna inteligenca v medicini
10.15-10.35   Tomaž Keresteš: Umetna inteligenca pri sodnem odločanju
10.35-11.00   Odmor

 

Druga sekcija:         11.00-13.00

11.00-11.20    Nina Gorišek Miksić, Jelka Reberšek Gorišek, Katja Markač Hrovatin: Ali lahko robot v bodočnosti nadomesti zdravnika?
11.20-11.40    Vojko Flis: Odgovornost zdravnika pri robotskih operacijah
11.40-12.00    Bernarda Vogrin, Matjaž Homšak, Mojca Ivankovič Kacjan & Mateja Vintar- Spreitzer: Pediater in digitalni domorodci
12.00-12.20    Matjaž Perc: Pomen umetne inteligence pri obvladovanju diabetesa
12.20-12.40    Nandu Goswami: Using AI for Predicting Syncope in Older persons 
12.20-13.00    Razprava
13.00-14.00    Odmor za kosilo

 

Tretja A. sekcija:14.00-19.00

14.00-14.20   Zdenka Čebašek Travnik: Človek in nove tehnologije v medicini
14.20-14.40   Suzana Kraljić & Tjaša Ivanc: Pravni izzivi uporabe robotov v medicini
14.40-15.00   Zvezdan Pirtošek: Znanost v možganih in umetna inteligenca
15.00-15.30    Razprava
15.30-16.00    Odmor
16.00-16.20    Peter Križan: Novi dosežki fizike za izboljšanje diagnostike
16.20-16.40    Miran Cvitković & Ante Klarić & Ivana Kopjar: Spremnost hrvatskog zakonodavstva za robotiku u medicini
16.40-17.00    Blaž Ivanc: Pravica do kiborgizacije
17.00-17.20    Blanka Kačer & Hrvoje Kačer: Robotika i umjetna inteligencija u medicini - građanskopravni aspekt odgovornosti za štetu
17.20-19.00    Razprava

 

Tretja B. sekcija:16.00 - 19.00: Delavnica o cepljenju

Nina Gorišek Miksić: Pomen cepljenja za družbo in posameznika
Ministrstvo RS za zdravje, Pia Vračko: Vloga ministrstva pri cepljenju
Zoran Simonovič: Vloga NJZ pri cepljenju
Iztok Takač, Milena Mikluš, Barbara Nerat, Kaja Takač Kašan, Maruša Esih, Veronika Vogrin: Cepljenje HPV in vprašanje zamujenih generacij
Marko Pokorn: Napoved novih cepiv

 

Tretja C mednarodna sekcija: 14.00-19.00

14.00-14.20    Marija Boban: Primjena robotike u medicini: tehnološki, pravni i etički izazovi
14.20-14.40    Ines Medić: Is there a proper legal framework for robots in healthcare?
14.40-15.00    Yener Unver: Artificial Intelligence in Medical Criminal Law
15.00-15.30    Razprava
15.30-16.00    Odmor
16.00-16.30    Ivan Vukušić: Kaznenopravna odgovornost robota
16.30-16.50    Igor Vuletić: Criminal liability for robot`s mistakes in medicine: who (what) is to blame?
16.50-17.10    Kinga Michalowska: Homo sapiens superior - about the need to set the legal limits of medical interference in the human genome
17.10-17.30    Alexandra Nowak Gruca: Limits of immortality
17.30-17.50    Marta Sjeničić: Ethical and Legal Aspects of the Personalised Medicine
17.50-19.00    Razprava

20.00             Družabno srečanje

 

Sobota, 30. marec 2019: 9.00 - 11.10     Medicinski, pravni, sociološki in etični vidiki biomedicine

Peta sekcija: 9.00-11.10

9.00-9.30       Joseph Straus: Genska manipulacija in humane zarodne celice – univerzalni izziv medicine, etike in prava
9.30-9.50       Krešimir Pavelić: Genome Enhancement and Transhumanism
9.50-10.10     Sandra Pavelić: Gene editing: an overview
10.10-10.30    Milan Reljić: Shranjevanje in prenašanje reproduktivnega materiala
10.30-10.50    Vesna Rijavec: Pravni vidiki ravnanja z reproduktivnim materialom
10.50-11.10    Razprava
11.10-11.30    Odmor

 

Šesta sekcija:           11.30-14.00

11.30-11.50    Nadja Kokalj Vokač: Pomen raziskav humanega genoma v klinični praksi: UKC Maribor
11.50-12.10    Jozo Čizmić: Medicinsko pravo i (personalizirana) integrativna bioetika
12.10-12.30    Petra Weingerl: Gensko urejanje in listina EU o temeljnih pravicah
12.30-12.50    Dinka Šago: Pravni i etički aspekti manipuliranja matičnim stanicama
12.50-13.10    Mojca Tancer Verboten: Razkriti podatki o genomu pri delodajalcu
13.10-13.40    Razprava
13.40-14.00    Zaključki in zaključek posvetovanja

 

***Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija: 150 EUR + 22% DDV (183 EUR z vključenim DDV). Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), osvežitev med odmori in petkovo družabno srečanje.
Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege (v primeru oproščene kotizacije pisno gradivo in petkovo družabno srečanje nista vključena).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 200 Maribor; Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic).
Informacije na https://pf.um.si/dogodki/medicina-pravo-in-druzba/ ali  dekanat.pf@um.si.

Strokovna delavnica: Aktualna vprašanja delovnega prava - "povezujmo teorijo s prakso"

Datum objave: 20.03.2019 | Datum poteka: 14.04.2019

KDAJ: v petek in soboto, 12. in 13. aprila 2019
KJE: Hotel Livada Prestige, Moravske Toplice

Vljudno vabljeni na letošnjo strokovno delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - "povezujmo teorijo s prakso", ki jo organizira Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom red. prof. dr. Darje Senčur Peček.

Predavatelji:

Mag. Biserka Kogej Dmitrovič - Plačilo za delo

Mag. Ivan Robnik - Pravni okvir za opredelitev mobinga v delovnem razmerju

Dr. Etelka Korpič – Horvat - Delodajalčeva dolžnost povrnitve škode Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Dr. Darja Senčur Peček - Najnovejše odločitve Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Mag. Mojca Tancer Verboten - Konkurenčna prepoved v teoriji in praksi

Dr. Katarina Kresal Šoltes - 100 let Mednarodne organizacije dela: mednarodni standardi in pogled v prihodnost

Cena za udeležbo na strokovni delavnici znaša za prvega udeleženca 250 EUR z vključenim DDV, za drugega oziroma ostale udeležence in za kolektivne člane Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost pa 200 EUR z vključenim DDV. V primeru prijav štirih (4) ali več udeležencev iz iste pravne osebe, se prizna še 5% popust na celotno kotizacijo.

Delo na delavnici bo potekalo po naslednjem razporedu:

  • v petek: od 9.30 do 13.00 ure (plenarni del) in od 15.00 ure do 18.00 ure (delo po skupinah) ter
  • v soboto: od 9.30 ure do 13.00 ure.

Prijave zbiramo na elektronski naslov: bernarda.pevec@um.si.

Vljudno vabljeni k prijavi na že tradicionalno strokovno delavnico s pridihom Prekmurja.

Gospodarski subjekti na trgu

Datum objave: 19.03.2019 | Datum poteka: 18.05.2019

KDAJ: od 16. do 18. maja 2019
KJE: Maribor

Letos že 27. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu med 16. in 18. majem 2019.
Prvič v Mariboru.

Vodje sekcij: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič, dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Rijavec, dr. Janja Hojnik, dr. Renato Vrenčur, dr. Darja Senčur Peček, dr. Aleš Kobal.

 


KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 250 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje strošek udeležbe, gradiva in potrdila o udeležbi za posameznega udeleženca, odmore za kavo ter četrtkovo in petkovo družabno srečanje s prehrano in pijačo.
Kotizacija za udeležbo na prvem dnevu znaša 150 EUR (brez DDV). Za drugi in tretji dan posvetovanja znaša kotizacija 150 EUR (brez DDV).
Za člane Instituta za gospodarsko pravo, doktorske študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru in za 3 ali več prijav iz iste organizacije velja znižana cena kotizacije, ki znaša 200 EUR (brez DDV).

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na naslov: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, IBAN: 5156 0110 0609 0122 141, BIC: B5LJ5I2X, referenca 5100 6504, koda namena: OTHR, namen: kotizacija.


PRENOČIŠČA

Za udeležence posvetovanja smo v Hotelu City Maribor organizirali prenočišča po ugodnejših cenah. Cena nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi Superior - single use znaša 80 EUR, cena nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi Standard - single use pa 70 EUR. Prenočišča je potrebno rezervirati neposredno pri ponudniku nočitev, na elektronskem naslovu: info@hotelcitymb.si, preko spletne strani hotela (pristopna koda: GST2019} ali na tel. st. 02 292 70 00, najkasneje do četrtka, 9. maja 2019.


Informacije in prijave

Darija Husar / E: darija.husar@um.si / T: 02 250 42 15

Rok prijave: do četrtka, 9. maja 2019

Joint Seminars on EU law treh pravnih fakultet - rok za prijavo 28.2.2019

Datum objave: 13.02.2019 | Datum poteka: 18.05.2019

KDAJ: 16. in 17. maja 2019
KJE: na Pravi fakulteti Univerze v Mariboru

Spoštovane študentke, študenti!

Tri pravne fakultete (iz Gradca, Zagreba in Maribora) tradicionalno organiziramo skupen seminar (Joint seminars on EU law), na katerem obravnavamo teme notranjega trga EU, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava.

Letošnji seminar bo potekal na naši fakulteti 16. in 17. maja 2019.

Na voljo je 5 prostih mest za študente druge bolonjske stopnje.

Seminar poteka tako, da se predstavijo posamezne teme, nato pa se rešijo trije primeri (ti se rešujejo skupinsko). Skupine se oblikujejo mešano in oblikujejo se na samem seminarju.

Teme boste prejeli s področja notranjega trga. Za predstavitev bo na voljo 10 min. časa. Lahko boste uporabili PPT.

Seminar poleg poglabljanja znanja ponuja tudi dobro priložnost za (mednarodno) socialno mreženje in pridobitev izkušnje poučevanja tujih profesorjev. Izkušnje študentov so dobre. Ne gre za tekmovanje med študenti ali fakultetami. Študenti se lahko neobremenjeno preizkusijo v nastopu, argumentaciji, rabi angleščine itd.

Na seminarju smo prisotni profesorji iz vseh treh fakultet, da vas pri vašem delu usmerjamo, ga komentiramo itd.

Lingua franca je angleščina. Pridobite potrdilo o 3 ECTS točkah.

Prosiva, če se zainteresirani prijavite na mail: petra.weingerl@um.si do 28.02.2019. Priložite kratko motivacijsko pismo, ki bo skupaj z vašo povprečno oceno kriterij izbire v primeru, da bo več kot 5 prijav. Lahko se prijavijo tudi študenti, ki so se skupnih seminarjev že udeležili, vendar imajo prednost tisti, ki še nimajo te izkušnje.

 

Lep pozdrav,

Rajko Knez & Petra Weingerl

Mednarodna konferenca na temo prihodnosti EU po Brexitu

Datum objave: 11.02.2019 | Datum poteka: 16.04.2019

KDAJ: ponedeljek, 15. aprila 2019
KJE: Pravna fakulteta, Auditorium Maximum, Mladinska 9, 2000 Maribor

15. obletnico slovenskega članstva v EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru obeležujemo z enodnevno mednarodno konferenco na temo prihodnosti EU po Brexitu z eminentnimi domačimi in tujimi govorniki, ki bo v ponedeljek 15. aprila 2019. Natančne teme posameznih govornikov bodo opredeljene takoj po predvidenem datumu britanskega izhoda iz EU konec prihodnjega meseca. Kotizacije za udeležbo ni, je pa zaradi omejenega števila sedežev v dvorani potrebna rezervacija na povezavi v programu.

Seminar s knjigo: Novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju

Datum objave: 10.01.2019 | Datum poteka: 05.04.2019

KDAJ: 4. april 2019
KJE: Hotel Slon, Ljubljana

Predavatelji:

prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
doc. dr. Andrej Ekart, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru
prof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Namen seminarja

Udeleženci bodo pridobili znanja in izmenjali izkušnje o:
• novih priložnostih za blokado denarnih sredstev v tujini – evropski nalog za zamrznitev bančnih računov kot oblika začasne odredbe s čezmejnim učinkom
• spremembah pri izvršbi na podlagi tujega izvršilnega naslova
• novi vlogi centrov za socialno delo pri izvršbah na hiše in stanovanja, v katerih dolžniki živijo
• razširjenih možnostih za odlog izvršbe na nepremičnino v primeru izdelave načrta odplačila dolga
 

• spletnem iskalniku prodaj premičnin in nepremičnin
• elektronskih dražbah premičnin in nepremičnin
• prekluzijah glede razveljavitve potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti
• povečani transparentnosti dolžnikovega premoženja (informativni seznam premoženja, nova vloga izvršitelja pri pridobivanju podatkov o dolžnikovem premoženju)
• novostih, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL)
• smiselni uporabi Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v izvršilnih postopkih
• možnosti vložitve revizije v izvršilnih zadevah
• novi možnosti umika predloga za izvršbo z ohranitvijo prisilne zastavne pravice
• razširjenih možnostih za izdajo predhodne odredbe
• spremembah v zvezi z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje (sistem T2S)

Seminar je namenjen:
• bankam, ki imajo nove dolžnosti pri izvrševanju evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
• odvetnikom, gospodarskim družbam in zavarovalnicam, ki jim novela ZIZ-L ponuja nove priložnosti za izterjavo in zavarovanje terjatev
• centrom za socialno delo, ki imajo pri izterjavi terjatev nizke vrednosti novo vlogo in pristojnosti pri izvršbi na dolžnikov dom
• zaposlenim na sodiščih
• izvršiteljem in njihovim pomočnikom

PROGRAM

8.30–9.00   sprejem udeležencev

9.00–10.30
Izvršba na nepremičnine, dr. Andrej Ekart

10.30–10.45   odmor

10.45–12.15
Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova (Bruseljska uredba 1a), dr. Vesna Rijavec

12.15–12.45   odmor

12.45–13.45
Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, dr. Tjaša Ivanc

13.45–14.00   odmor

14.00–15.00
Izvršba na premičnine, nematerializirane vrednostne papirje in druge novosti novele ZIZ-L, dr. Andrej Ekart
 

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 240,00 EUR (292,80 EUR z DDV). Redna cena knjige znaša 133,33 EUR (146,00 EUR z DDV). Dogodek je vključen na storitev, ki vključuje izobraževalni paket (o tem nas prosimo obvestite).

Ugodnost
Popust pri kotizaciji ob nakupu knjige:
Kotizacija s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z novelo ZIZ-L znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 206,67 EUR brez DDV, knjiga 133,33 EUR brez DDV).