Volitve in razpisi postopka kandidiranja

Razpis volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora PF UM

V nadaljevanju objavljamo Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora PF UM.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 7. 5. 2021 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za drugega delavca, ki sodeluje pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru – Ne odpiraj!«.

Vse druge relevantne informacije v zvezi z razpisom volitev najdete v priloženem sklepu.