HR Excellence in Research

Univerza v Mariboru je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost kadrovske strategije za raziskovalce (Human Resources Strategy for Researcheres – HRS4R) z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.
Sočasno s tem je pridobila tudi dovoljenje za uporabo logotipa »HR Excellence in Research«, ki ta prizadevanja vizualno simbolizira.

 

Priznanje "HR Excellence in Research" daje javno priznanje raziskovalnim ustanovam, ki so napredovale pri približevanju njihove politike glede človeških virov načelom opredeljenim v "Listini in kodeksu". Ustanove, ki jim je bila podeljena pravica, da uporabljajo znak, lahko le-tega uporabljajo, da poudarijo svojo zavezanost k izvajanju pravičnih in transparentnih postopkov zaposlovanja in ocenjevanja za raziskovalce.

Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojev, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.