Študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves čas študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo status študenta s posebnimi potrebami in/ali status študenta s posebnim statusom.

Študenti s posebnimi potrebami so:

 • slepi in slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govornimi motnjami,
 • študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja,
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra in
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Študenti s posebnim statusom so:

 • študenti kategorizirani športniki in trenerji,
 • študenti priznani umetniki in kulturniki,
 • drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.


Postopke v zvezi s študijem urejeta Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v Referat za študentske zadeve UM PF.

Kontaktna oseba za študente s posebnim statusom je Bernarda Pevec, telefon: +386 (0) 2 250 42 44, e-pošta: bernarda.pevec@um.si.

Učitelj tutor za študente s posebnim statusom je red. prof. dr. Suzana Kraljić, e-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenijena spletni podstrani moja.UM ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študjiskega procesa).


V nadaljevanju brošura za študente s posebnimi statusi na Univerzi v Mariboru, katere priprava je bila načrtovana v okviru RSF do 2024 in v okviru delovne skupine za inkluzijo.


Ne zamenjajte omenjenega statusa s statusom kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, za katerega ste zaprosili ob prijavi za vpis v prvem in drugem prijavnem roku ter roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 


Želimo vam veliko uspeha na vaši študijski poti! ​​