Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna je fakultetni informacijski in storitveni center za mednarodne odnose, ki skrbi za vzpostavljanje in negovanje odnosov med PF UM in našimi partnerskimi pravnimi fakultetami po Evropi in svetu. Zagotavlja splošno podporo in usmerjanje za tuje študente prava na PF UM, kot tudi za naše študente, ki se udeležijo študija v tujini. Mednarodna pisarna tudi nudi oporo zaposlenim pri njihovih mednarodnih visokošolskih aktivnostih kot tudi gostujočim predavateljem in drugim gostom iz tujine.
Mednarodna pisarna PF UM je del mreže mednarodnih pisarn UM.​

Prodekanica za mednarodno sodelovanje:

red. prof. dr. Darja Senčur Peček
e-pošta: darja.sencur-pecek@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 39

Erasmus koordinatorka:

izr. prof. dr. Suzana Kraljić
e-pošta: suzana.kraljic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 32

Referentka za mednarodno sodelovanje:

Rebeka Livić
e-pošta: rebeka.livic@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 22

Referentka za mednarodno in projektno sodelovanje:

Jasmina Klojčnik
e-pošta: jasmina.klojcnik@um.si
telefon: +386 (0) 2 250 42 82

Uradne ure mednarodne pisarne:

Od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro.