Programski svet

Programski svet študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru sestavlja 12 predstavnikov uporabnikov in 10 predstavnikov fakultete, in sicer:

 1. red. prof. dr. Vesna Rijavec,
 2. red. prof. dr. Tomaž Keresteš,
 3. red. prof. dr. Darja Senčur Peček,
 4. red. prof. dr. Saša Prelič,
 5. red. prof. dr. Matjaž Tratnik,
 6. red. prof. dr. Janja Hojnik,
 7. izr. prof. dr. Renato Vrenčur,
 8. izr. prof. dr. Aleš Ferčič,
 9. Maja Ekart,
 10. Asja Lešnik,
 1. Alenka Zadravec,
 2. dr. Andrej Ekart,
 3. Srečko Đurov,
 4. Suzana Horvat,
 5. Marijan Papež,
 6. mag. Evelin Pristavec Tratar,
 7. Sonja Kralj,
 8. Janez Starman,
 9. dr. Marko Ilešič,
 10. Drago Šketa,
 11. Samo Červek,
 12. Beti Potparić.

Ključne naloge programskega sveta so skrbeti za povezovanje fakultete z uporabniki in za izmenjavo informacij o študijskih programih ter povezovanje na področju pedagoških dejavnosti, ki zajema seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi kompetencami diplomantov, dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin, pomoč predstavnikov uporabnikov pri postopkih akreditacije študijskih programov, praktično usposabljanje, teme diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij, sporočanje interesa za programe vseživljenjskega izobraževanja, vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte, vključitev strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike), informiranje o razpisanih štipendijah, pomoč uporabnikov gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«, informiranje o možnostih zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom Pravne fakultete.