Programski svet

Programski svet študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru sestavlja 12 predstavnikov uporabnikov in 10 predstavnikov fakultete, in sicer:
 

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za izobraževalno dejavnost Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Saša Prelič, prodekan za gospodarjenje Pravne fakultete,
 • Asja Lešnik, prodekanica za študentska vprašanja Pravne fakultete,
 • Maja Habjanič, tajnik Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik, vodja Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo,
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur, vodja Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo,
 • red. prof. dr. Janja Hojnik, vodja Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Evropske pravne študije,
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič, vodja Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo,
 • Alenka Zadravec, višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru,
 • dr. Andrej Ekart, višji sodnik in podpredsednik Slovenskega sodniškega društva,
 • Srečko Đurov, v.d. direktorja Mestne uprave na Mestni občini Maribor,
 • Suzana Horvat, vodja skladnosti poslovanja v Talum d.d.,
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • mag. Evelin Pristavec Tratar, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo,
 • Sonja Kralj, notarka,
 • Janez Starman, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije,
 • dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije,
 • Drago Šketa, generalni državni tožilec,
 • Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije in
 • Beti Potparić, vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Ključne naloge programskega sveta so skrbeti za povezovanje fakultete z uporabniki in za izmenjavo informacij o študijskih programih ter povezovanje na področju pedagoških dejavnosti, ki zajema seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi kompetencami diplomantov, dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin, pomoč predstavnikov uporabnikov pri postopkih akreditacije študijskih programov, praktično usposabljanje, teme diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij, sporočanje interesa za programe vseživljenjskega izobraževanja, vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte, vključitev strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike), informiranje o razpisanih štipendijah, pomoč uporabnikov gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«, informiranje o možnostih zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom Pravne fakultete.