Kakovost (samoevalvacija)

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal
Namestnica predsednika: doc. dr. Jerneja Prostor

Člani:

  • izr. prof. dr. Renato Vrenčur,
  • asist. Klemen Drnovšek,
  • Bernarda Rokavec,
  • Sanja Čahuk, študentka,
  • Iza Beširević, študentka.

Mandat študentov: 19.1.2021 do 18.1.2022.
 

Izhodišča samoevalvacije

Kakovost Univerze v Mariboru