Kakovost (samoevalvacija)

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Petra Weingerl,
 • doc. dr. Jerneja Prostor,
 • asist. Aljoša Polajžar,
 • Bernarda Rokavec,
 • Asja Lešnik, študentka,
 • Lisa Elizabeth Strouken, študentka.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2023 - 24.9.2027

Mandat študentov: 14.2.2024 - 13.2.2025.

Izhodišča samoevalvacije

 • Zakon o visokem šolstvu
 • Statut Univerze v Mariboru
 • Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
 • Pravilnik o postopku samoevalvacije
 • Merila za ugotavljanje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov
 • Poslovnik dela

Kakovost Univerze v Mariboru