Vodstvo fakultete

- red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
   Za mandatno obdobje od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023

- red. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za izobraževalno dejavnost
  Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

- red. prof. dr. Darja Senčur Peček, v. d. prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose
  Za mandatno obdobje od 24.10.2022 do imenovanja novega prodekana oz. najdlje do 12.7.2023

- red. prof. dr. Saša Prelič, prodekan za gospodarjenje
  Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

- Maja Habjanič, tajnik fakultete

- Asja Lešnik, prodekanica za študentske zadeve