Vodstvo fakultete

Dekanica

red. prof. dr. Vesna Rijavec
Za mandatno obdobje od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023

Prodekan za izobraževalno dejavnost

red. prof. dr. Tomaž Keresteš
Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

Prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose

red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Za mandatno obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Prodekan za gospodarjenje

red. prof. dr. Saša Prelič
Za mandatno obdobje od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2023

Prodekanica za študentska vprašanja

Tea Unger (od 8.4.2020 do 7.4.2022)

Tajnica

Maja Habjanič, univ. dipl. prav.