Vodstvo fakultete

Ime in priimek

 

mandatna doba

red. prof. dr. Tomaž Keresteš

dekan

27.06.2023 - 26.06.2027

red. prof. dr. Darja Senčur Peček

prodekanica za izobraževalno dejavnost

13.07.2023 - 12.07.2027

red. prof. dr. Janja Hojnik

prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost

13.07.2023 - 12.07.2027

red. prof. dr. Vesna Rijavec

prodekanica za mednarodno dejavnost in promocijo

13.07.2023 - 12.07.2027

izr. prof. dr. Aleš Ferčič

prodekan za kakovost, kadre in razvoj

13.07.2023 - 12.07.2027

Maja Ekart

tajnik fakultete

 

študentka Asja Lešnik

prodekanica za študentske zadeve

20.12.2023 - 19.12.2025