Oglasna deska

Obvestila 1 do 3 od 3

Opravljanje izpita z namenom zviševanja ocene

Datum objave: 31.01.2023 | Datum poteka: 30.09.2023

Prijavo na izpit v primeru višanja ocene pri določenem predmetu študent uredi v referatu za študentske zadeve - lahko osebno, po telefonu ali po e-pošti. Posredovati je potrebno naslednje podatke:

- ime, priimek, vpisna številka študenta,

- ime predmeta,

- datum izpita.

Rok prijave je najmanj 5 dni pred izpitom.

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  določa, da lahko študent 1x viša vsak predmet, razen tistega, ki ga opravlja kot zadnjega na programu 1. stopnje. V vsakem primeru vedno ostane boljša ocena.

Izpiti se izvajajo v skladu z učnim načrtom predmeta in se opravljajo kot komisijski izpit.

Za vsak letnik študenti na posamezni stopnji pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji.

Omejitev, vezana na število brezplačnih pristopov k izpitu z namenom višanja ocene, se za študente začne uporabljati v štud. letu 2022/23, in sicer ne glede na to, ali je študent v preteklosti že pristopil k višanju ocene ali ne.

Več informacij tudi pod rubriko študij – ne spreglejte:

https://www.pf.um.si/studij/nespreglejte-pomembna-obvestila/ponovno-opravljanje-izpita-z-namenom-zvisanja-ocene/