Oglasna deska

Obvestila 1 do 9 od 9

ŠTUDENTSKE IZKAZNICE - obvestilo o prispetju študentskih izkaznic

Datum objave: 09.09.2021 | Datum poteka: 04.10.2021

Študente, sprejete in vpisane v 1. letnik UN programa 1. stopnje Pravo v prvem prijavnem roku obveščamo, da so študentske izkaznice prispele. Prevzamete jih lahko v referatu za študentske zadeve, 1. nadstropje fakultete, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure. S seboj prinesite zeleni kartonček za izdajo izkaznice in osebni dokument.

Upoštevanje pogoja PCT

Datum objave: 06.09.2021 | Datum poteka: 31.10.2021

Na podlagi določil Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/2021) morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno­izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS­CoV-2.

Prosimo, da ob prihodu na fakulteto upoštevate ukrepe, kot so pravilna uporaba maske, razkuževanje rok in upoštevanje pogoja PCT. 

Po odloku iz 4. 9. 2021 velja test 48 ur.

 

 

Sprememba pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo«

Datum objave: 08.06.2021 | Datum poteka: 01.10.2021

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru, na podlagi Sklepa 6 Senata Univerze v Mariboru, sprejetega na 15. redni seji z dne 22. 12. 2020, potrdi na svoji 10. redni seji z dne 7.6.2021 spremembo pogojev za napredovanje študentov iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo«, ki glasi:

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022) so:

Za »redno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti obveznosti iz naslova Individualnega raziskovalnega dela I in predmeta Pravo, etika in nomotehnika.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik na Doktorskem študijskem programu 3. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022).

Daljša odsotnost dr. Weingerl

Datum objave: 03.05.2021 | Datum poteka: 30.05.2022

Spoštovani študenti,

obveščam vas, da bom iz osebnih razlogov predvidoma do konca zimskega semestra 2021/2022 večinoma odsotna. Predvidoma do (letošnjega) septembra ne bodo mogoči zagovori nalog pod mojim mentorstvom. Dogovorjena mentorstva, prakso Amicus Curiae itd. bom izvedla skladno z našim predhodnim dogovorom, komunikacija bo potekala prek spleta (e-pošta, MS Teams). Prosim za potrpežljivost, če ne bom takoj dosegljiva in odzivna.

Prosim za razumevanje,
Petra Weingerl

Navodila glede zviševanja ocen

Datum objave: 15.02.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Prijavo na izpit v primeru višanja ocene pri določenem predmetu uredite v referatu za študentske zadeve - po telefonu ali po e-pošti.

Posredujete natančne podatke in sicer:

-  ime, priimek in vpisna številka študenta,

- natančno ime predmeta,

- datum izpita.

Pravilnik določa, da lahko študent 1x viša vsak predmet, razen tistega, ki ga opravlja kot zadnjega na programu.

V vsakem primeru vedno ostane boljša ocena.

 

UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2020/2021

Datum objave: 08.01.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot tutor,

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/.

Seznam:

 

Študentske izkaznice

Datum objave: 01.10.2020 | Datum poteka: 30.09.2021

Študente, vpisane v prvi letnik 1. stopnje na osnovi prve prijave za vpis obveščamo, da so študentske izkaznice prispele. Prevzamete jih lahko v referatu za študentske zadeve, 1. nadstropje fakultete v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure. S seboj prinesite zeleni kartonček in osebni dokument.

Datum objave: | Datum poteka: