Oglasna deska

Obvestila 1 do 10 od 10

Prijava na izpit, ko semester še ni zaključen

Datum objave: 22.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

V primeru, ko predavanja oz. semester še ni končan, se študent praviloma sam ne more prijaviti na izpit. Če prijava preko AIPS-a ni možna, lahko v referat za študentske zadeve pošljete e-sporočilo, ki naj med drugim vsebuje naslednje podatke: ime in priimek študenta, vpisna številka študenta, točno ime predmeta, datum izpita. Na podlagi teh podatkov in ob izpolnjevanju pogojev, ki se zahtevjao za pristop na izpit, vas bo referentka prijavila na izpit, študent pa lahko v AIPS-u prijavo preveri.

 

Mednarodno finančno pravo - predrok

Datum objave: 20.05.2020 | Datum poteka: 04.06.2020

Študente 3. letnika 1. stopnje obveščamo, da bo izpit iz predmeta Mednarodno finančno pravo v sredo, 3. junija 2020, ob 10. uri.

Izpit bom  potekal v predavalnici na fakulteti. V AIPS-u  se na izpit že lahko prijavite.

Nadomestni izpitni termini v štud. letu 2019/2020

Datum objave: 19.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Spoštovani.

V nadaljevanju objavljamo termine nadomestnih izpitnih rokov (izpadlih v mesecu marcu in aprilu 2020).

Za termine nekaterih izpitnih rokov se še dogovarjamo, zato spremljajte oglasno desko in možnosti prijave na izpitni rok v AIPS-u. Na Moja.UM je za študente omogočena tudi personalizirana vsebina. S prijavo v Moj portal UM dobi študent prikazan urnik za svoj študijski program, po želji tudi za izbirne učne enote. Kot dodatna informacija so na urn​iku prikazani izpitni roki, na katere je študent prijavljen. V aplikaciji lahko spremlja obvestila Študentskega sveta UM in še nekatere druge informacije.

Nekateri izpiti se bodo izvedli že v prihodnjem tednu, zato smo za vse nadomestne termine izpitnih rokov OMOGOČILI, da se nanje prijavite dva (2) dni pred izpitom. Dva (2) dni pred izpitom je prav tako mogoča odjava z izpita.

V pričetku naslednjega tedna bo objavljen varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti, ki bo obsegal tudi navodila za vas - študente. Zaenkrat vas obveščamo, da je bil dne 15.5.2020 posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki ga prilagamo v nadaljevanju.

Želimo vam uspešen študij.

 

Seminarji Pravo družb - sprememba

Datum objave: 14.05.2020 | Datum poteka: 30.05.2020

Študente obveščamo, da so spremenjeni seminarji pri predmetu Pravo družb iz 26.5. na 29.5. od 8.00 do 13.00.

 

Izpitni rok Korporacijsko in koncernsko pravo (B2), Gospodarsko statusno: IT (B2) ter Pravo družb (B1) za izredne študente - SPREMEMBA !!!

Datum objave: 14.05.2020 | Datum poteka: 29.05.2020

Izredne študente obveščamo, da bodo Izpitni roki iz predmetov  Korporacijsko in koncernsko pravo (B2), Gospodarsko statusno: IT (B2) ter Pravo družb (B1) za izredne študente 29. 5. 2020 ob 13.00 ( in ne 28. 5.).

Na izpit se v  AIPS-u že lahko prijavite. Izpit bo potekal preko MS Teams.

Na ta rok pristopijo izključno le izredni slušatelji teh treh predmetov.

OBVESTILO ŠTUDENTOM 1. LETNIKA IN OSTALIM NOVINCEM - UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2019/2020

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 30.06.2020

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot učitelj tutor.

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/

Seznam: