Oglasna deska

Obvestila 1 do 6 od 6

Rezultati kolokvija AGP 16. 1. 2020

Datum objave: 25.01.2020 | Datum poteka: 30.01.2020

1002251761

5

1002289360

7

1002252172

5

1002299845

10   20 %

1002289645

8   10 %

1002289718

9   10 %

1002201047

5

1002170427

7

1002245567

9   10 %

1002289793

10   20 %

1002251745

7

1002290414

7

1002251885

8   10 %

1002101590

8   10 %

1002194890

7

1002200792

9   10 %

1002186757

7

1002251184

7

1002242312

8   10 %

1002291941

9   10 %

1002292085

8   10 %

1002174406

5

1002201128

9   10 %

1002197708

8   10 %

1002249775

10   20 %

1002234921

8   10 %

1002234549

10   20 %

1002290490

9   10 %

1002290597

5

1002195063

7

1002293359

8   10 %

1002095727

9   10 %

1002436435

7

1002252105

8   10 %

1002252075

6

1002200601

8   10 %

Predmet Javna uprava - seminar 13.1.2020!

Datum objave: 08.01.2020 | Datum poteka: 15.02.2020

Spoštovani študenti 3. letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Obveščamo vas, da se bo seminar (s seminarjem nadomeščamo odpadla seminarja dne 16.12.2019 in 6.1.2020) pri predmetu Javna uprava izvedel dne 13. januarja 2020, s pričetkom ob 14. uri v predavalnici B. Na seminarju bo prof. dr. Bojan Tičar študente pripravil na izpit s praktičnimi primeri in informativnim testom.

Študenti, ki še nimajo ocenjene seminarske naloge naj jo v e-obliki pošljejo prof. Bojanu Tičarju na e-naslov bojan.ticar@fvv.uni-mb.si.

Na seminar so vabljeni tudi študenti, ki še nimajo opravljenega izpita pri tem predmetu.

Hvala za razumevanje.

S spoštovanjem,

Referat za študentske zadeve.

 

 

 

Prijava na izpit, ko semester še ni zaključen

Datum objave: 12.12.2019 | Datum poteka: 30.09.2020

V primeru, ko predavanja oz. semester še ni končan, se študent praviloma sam ne more prijaviti na izpit. Če prijava preko AIPS-a ni možna, lahko v referat za študentske zadeve pošljete e-sporočilo, ki naj med drugim vsebuje naslednje podatke: ime in priimek študenta, vpisna številka študenta, točno ime predmeta, datum izpita. Na podlagi teh podatkov in ob izpolnjevanju pogojev, ki se zahtevjao za pristop na izpit, vas bo referentka prijavila na izpit, študent pa lahko v AIPS-u prijavo preveri.

 

Navodilo študentom 1. stopnje Pravo, ki študij zaključijo brez zaključnega dela

Datum objave: 11.12.2019 | Datum poteka: 30.09.2020

Študenti 1. stopnje, ki študij zaključite brez diplomskega dela, morate v roku 30 dni od zadnjega opravljenega izpita v referat za študentske zadeve oddati vlogo za zaključek študija. Vlogi priložite izjavo - soglasje  o uporabi osebnih podatkov in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice PF. Le-to dobite v knjižnici PF, ostala dva obrazca in podrobnejša navodila pa so na spletu:

https://www.pf.um.si/studij/zakljucna-dela/zakljucek-studija-v-primeru-ko-zakljucno-delo-s-stud-programom-ni-predvideno/.

Ko prejmete sklep o zaključku študija, lahko v AIPS-u izpolnite anketo o zadovoljstvu s študijem.

Ko so vse navedene obveznosti opravljene, prejmete potrdilo o diplomiranju.

 

 

 

OBVESTILO ŠTUDENTOM 1. LETNIKA IN OSTALIM NOVINCEM - UČITELJSKO TUTORSTVO v š. l. 2019/2020

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 30.06.2020

Študentom prvega letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo

Na spodnjem seznamu si lahko pogledate, kateri visokošolski učitelj vam je dodeljen kot učitelj tutor.

Več informacij o tutorstvu najdete tukaj:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijska-derjavnost/tutorstvo/

Seznam: