Tutorstvo

Učiteljsko tutorstvo

Pri učiteljskem tutorstvu gre za obliko dela tutorja – visokošolskega učitelja ali asistenta, ki praviloma individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija. Naloga tutorja učitelja ali asistenta je zlasti, da je študentom v pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke ter da jim primerno svetuje, kako razrešiti študijski ali drug problem, ki se jim pojavi tekom študija. Tutorsko delo se izvaja v obliki dodatnih tedenskih govorilnih ur (in sicer najmanj ene dodatne govorilne ure na teden oziroma več glede na potrebe tutorantov). Tutor učitelj ali asistent mora biti svojim študentom dostopen tudi po elektronski pošti.

Vsakemu študentu B1 se v 1. letniku na začetku študijskega leta dodeli učitelj tutor.

Dodeljene študente vodi tutor skozi celoten študijski program, v svoji skupini študentov ima tutor učitelj ali asistent tako študente, ki so v različnih letnikih študija.

TUTOR UČITELJ ZA ŠTUDENTE S POSEBNIM STATUSOM:
izr. prof. dr. Suzana Kraljič
 

 • Študenti za študente – Tutorstvo

V tem študijskem letu bomo izvajali uvajalno in predmetno tutorstvo. Bistvo uvajalnega tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Starejši študenti so študentom prvih letnikov na voljo z nasveti in informacijami. Predmetno tutorstvo bomo izvajali pri predmetih, ki so zahtevnejši in/ali so pogoj za napredovanje v višji letnik. Vsi tutorji študenti so zgledni študenti in se glede na povprečno oceno uvrščajo med najboljše v svojem letniku. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru s posameznimi tutorji študenti.


Tutorstvo v štud. letu 2023/2024


Tutorstvo v štud. letu 2022/2023

 • Matej Makoter Rožmarin: koordinator tutorjev

matej.rozmarin@student.um.si

 • Anej M. Irgolič - rimsko pravo, civilno procesno pravo

anej.irgolic@student.um.si

 • Andrej Stanišić - mednarodno zasebno pravo, upravno pravo, javna uprava

andrej.stanisic@student.um.si

 • Vita Višič - gospodarsko pogodbeno pravo, družinsko in dedno pravo

vita.visic@student.um.si

 • Iza Beširević - obligacijsko pravo, delovno pravo 

iza.besirevic@student.um.si

 • Nastja Gonza- ustavno pravo , splošni del civilnega prava

nastja.gonza@student.um.si

 • Matej Velickovski - pravoznanstvo, tutor za tuje študente

matej.velichkovski@student.um.si

 • Danijela Brečko- kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo

danijela.brecko1@student.um.si

 • Asja Lešnik- rimsko pravo, pravo družb

asja.lesnik@student.um.si

 • Tadej Makoter Rožmarin- finančno-davčno pravo, stvarno pravo

tadej.rozmarin@student.um.si

 • Nina Kotnik- tutorka za izredne študente

nina.kotnik@student.um.si


Tutorstvo v štud. letu 2021/2022

Tutorji študenti za študijsko leto 2021/22 so: Sanja Čahuk, Urška Udovč, Živa Šuta, Nina Berglez, Andrej Stanišić, Anej M Irgolič, Matej Rožmarin, Tadej Rožmarin, Nina Kotnik, Jelena Popović, Iza Beširević.


Tutorstvo v štud. letu 2020/2021

Tutorji študenti za študijsko leto 2020/21 so: Anamarie Potrč, Andrej Bitrakov, Asja Lešnik, Sanja Čahuk, Živa Šuta, Iza Beširević, Mojca Remic, Maja Kotnik, Teja Štrukelj in Matej Rožmarin.


Tutorstvo v štud. letu 2019/2020

Tutorji študentje za šolsko leto 2019/20 so:

Od leve proti desni zadnja vrsta: Aljoša Polajžar, Maja Kotnik, Matej Rožmarin, Nataša Brunčič.

Od leve proti desni sprednja vrsta: Petra Zupančič, Živa Šuta, Anamarie Potrč, Iza Beširević.

Na fotografiji ni dveh tutorjev: Andreja Bitrakova in Barbare Smogavc.


Tutorstvo v štud. letu 2018/2019

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo na Pravni fakulteti v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) izvajalo študentsko tutorstvo. Namen tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Tutorji so študentom na razpolago z nasveti in informacijami glede predmetov, ki jih pokrivajo. Vsi tutorji so zgledni študenti z odličnim učnim uspehom. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru.

Tutorji študentje za šolsko leto 2018/19 so Aljoša Polajžar, Anamarie Potrč, Leon Brulc, Mihael Pojbič, Tea Unger, Teja Peče, Teodora Kordiš, Valentin Justin Tratnik, Vivian Mohr ter Živa Šuta.


V štud. letu 2017/2018 so tutorji PF: