Raziskovalna skupina in projekti

Raziskovalna skupina

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ima registriano Raziskovalno skupino, v katero so vključeni visokošolski učitelji, asistenti in strokovni sodelavci.

Vodja raziskovalne skupine je red. prof. dr. Vesna Rijavec.


 

 

Raziskovalni projekti

PROGRAM

NASLOV

NOSILEC

STAUS (coordinator ali partner)

AARS - Bilaterala

Bilaterala: Bosna in Hercegovina 2016-2017

Dr. Keresteš Tomaž

Koord.

ARRS - Bilaterala

Bilaterala Turčija 2016-2018

Dr. Kraljić Suzana

Koord.

ARRS

Programska skupina: civilno gospodarsko pravo

 

Koord.

CIVIL JUSTICE / JUST program EU

Remedies concerning enforcement of foreign judgements according to Brussels I recast-

Pravna sredstva v zvezi z izvrševanje tujih sodnih odločb po Bruselj Ia (prenovitev)

Dr. Rijavec Vesna

Koord.

Erasmus plus Jean Monnet Chair

Smart and Sharing EU Economy
2016 - 2018

Dr. Hojnik Janja

Koord.

ARRS - CRP

V6-1647

Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov (1.10.2016 - 30.9.2017)

Dr. Hojnik Janja

partner

nosilec je SAZU ZRC

CIVIL JUSTICE / JUST program EU

European Civil Procedure for Lawyers Promoting Training

Dr. Rijavec Vesna

partner

TEMPUS Joint Project/ EU

European and International Law Master Programme - Development in Eastern Europe - InterEULawEast

Dr. Knez Rajko

partner

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Odškodninska odgovornost EU in RS za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik Dr. Hojnik Janja Koord.

Swiss Government

Evaluation of legal research in Europe

Dr. Hojnik Janja partner; nosilec projekta je PF v Bernu (Švica)
Pravna fakulteta Osijek (RH) Pre-bankruptcy procedure and companies restructuring as a means of avoiding liquidation Dr. Prelič Saša partner
Pravna fakulteta na Rijeki (RH) Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju Dr. Prelič Saša partner