Delovnopravna zaščita žvižgačev v štirih državah Višegrajske skupine, Franciji in Sloveniji

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro); Visegrad Grant, No 21930021

Prof. Dr. Darja Senčur Peček sodeluje v raziskovalnem projektu, financiranem s strani Mednarodnega Višegrajskega sklada, na temo zaščite žvižgačev - delavcev, ki razkrijejo nepravilnosti ali kršitve zakonodaje pri njihovih delodajalcih, tako v javnem kot zasebnem sektorju (whistleblowing).

V projektu sodelujejo raziskovalci iz šestih držav – iz vseh štirih držav Višegrajske skupine – Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške, pa tudi iz Francije in Slovenije.

Glavni cilj projekta je razviti model učinkovite zaščite žvižgačev v posameznih državah, še posebej ob upoštevanju obveznosti držav članic, da do 17. decembra 2021 implementirajo Direktivo 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Več informacij o projektu (planiranih konferencah in publikacijah) je dostopnih na posebni spletni strani projekta, v okviru Univerze v Lodzu (Poljska), ki je koordinator projekta.
Glej https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro.

Več o Mednarodnem Višegrajskem skladu glej https://www.visegradfund.org/.

 

Supported by