Specializacija znanj iz DAVČNEGA in KORPORACIJSKEGA prava

PRAVNA FAKULTETA V MARIBORU PRVA V SLOVENIJI AKREDITIRALA SPECIALIZACIJO ZNANJ IZ DAVČNEGA PRAVA IN SPECIALIZACIJO ZNANJ IZ KORPORACIJSKEGA PRAVA
 

Prijava za specializaciji do 8. marca 2019.

Prijavnico najdete >>tukaj<<.


 
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je kot prva v Sloveniji pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu (NAKVIS) akreditirala in pričela leta 2012 izvajati študijska programa:
 
•             Specializacija znanj iz davčnega prava;
 
Študijska programa za izpopolnjevanje Specializacija znanj iz davčnega prava in Specializacija znanj iz korporacijskega prava sta namenjena predvsem pravnikom, ekonomistom in organizatorjem dela iz gospodarstva, gospodarskih družb in gospodarskih subjektov na eni strani ter iz državnih organov, katerih dejavnosti posegajo na trg in gospodarstvo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, na drugi strani.
 
Programa sta obliki vseživljenjskega učenja in sta namenjena izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju, posodabljanju in predvsem specializaciji znanj že zaposlenih. Slušatelji bodo pridobili dodatna aplikativna znanja, spretnosti in kvalifikacije za delo na ožjem strokovnem področju, kar bo izboljšalo njihovo usposobljenost za delo in zaposljivost.
 
Sta specialistično usmerjena programa v gospodarstvo, gospodarska razmerja in gospodarske tokove. Posegata pa tudi izven gospodarstva, saj se pravila davčnega prava in fiskalnih obremenitev uporabljajo tudi v negospodarskih dejavnostih zasebnih subjektov in javne uprave.
 
Študijska programa sta ovrednotena s 60 kreditnimi točkami (ECTS).
 
Slušatelji dobijo potrdilo Pravne fakultete Univerze v Mariboru o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu.
 
Programa omogočata slušateljem, ki niso dokončali starega znanstvenega magisterija, finančno ugodnejši vpis (za davčno in korporacijsko specializacijo), in priznavanje nekaterih opravljenih obveznosti. 
 
Vabljeni k vpisu!