Konference in posveti

PF UM je aktivna organizatorica domačih in mednarodnih konferenc in posvetov. Nekatere med njimi imajo že več kot četrtstoletno tradicijo in sodijo med nastarejše slovenske pravne konference, druge pa so odziv na nove trende v pravni stroki in znanosti ali pa so organizirane v okviru evropskih raziskovalnih projektov, katerih nosilci so naši profesorji. Poleg tega naši profesorji in asistenti vsako leto nastopijo na dolgi vrsti konferenc in posvetov drugih organizatorjev v Sloveniji in tujini in na ta način svoje znanje prenašajo na širšo strokovno javnost.

Na spodnjih povezavah najdete osnovne informacije o konferencah in posvetih PF UM, o vsakokratnih bližajočih dogodkih pa vas obveščamo tudi preko naše oglasne deske "Dogodki".