Novice

Novice 1 do 20 od 345

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil podaljšan certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Datum objave: 20.02.2024 | Datum poteka: 30.09.2025

S strani Olimpijskega komiteja smo bili obveščeni o podaljšanju certifikata "Športnikom prijazno izobraževanje".

Izvršni odbor OKS-ZŠZ je dne 13. 2. 2024 na podlagi predloga Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje sprejel sklep, da je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru upravičena do podaljšanja certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« in sicer do konca študijskega leta 2024/2025.

Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotip projekta, za uporabo v promocijske namene.

Za nami so uspešno izvedeni INFORMATIVNI DNEVI 2024

Datum objave: 19.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V petek in soboto, 16. in 17. februarja 2024, so na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekali Informativni dnevi 2024. Dogodek smo prenašali tudi preko spleta, tako da so se nam lahko pridružili tudi tisti, ki se dogodka v živo na Mladinski 9 v Mariboru, niso mogli udeležiti.

Tudi letos nas je obiskalo veliko število dijakinj in dijakov ter njihovih staršev, ki so imeli priložnost prisluhniti pozdravnemu nagovoru dekana red. prof. dr. Tomaža Keresteša in nagovoru prodekanice za izobraževalno dejavnost prof. dr. Darje Senčur Peček. Urška Kukovec, pomočnica tajnika fakultete, ki je povezovala dogodek in je tudi sama diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter je danes tudi doktorska študentka z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je napovedala naslednjo govornico red. prof. dr. Suzana Kraljić, ki je predstavila študij v tujini in status študenta s posebnimi potrebami oz. s posebnim statusom. Odvetnik doc. dr. Miha Šošić je bodočim brucem predstavil poklic odvetnika in delo docenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Letos se nam je prvič pridružila tudi gospa notarka Mojca Vertačnik, ki je predstavila poklic notarja.  "Predavanje na pokušino" je izvedel izr. prof. dr. Miha Šepec in bodočim študentom prava, s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja, predstavil pravo.

Prodekanica študentka Asja Lešnik je s svojo ekipo študentov Študentskega sveta PF UM izvedla klepet "O faksu na kavi", odgovorili so na vsa vprašanja povezana s pravnim študijem ter predstavili predmetnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Dijake in dijakinje smo seznanili s pomembni informaciji o študiju prava in jim omogočili, da so iz prve roke izvedeli kako poteka študij na naši fakulteti. Pri študiju na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, jim bodo poleg vrhunskih profesorjev, izjemnih pedagogov in mednarodno priznanih strokovnjakov pomagali tudi tutorji študenti, kajti vzpostavljeno imamo odlično tutorsko mrežo in gradimo na dobrih medčloveških odnosih.

Vsem dijakom in dijakinjam se zahvaljujemo za obisk ter jim želimo, da uspešno opravijo splošno maturo, ki je pogoj za vpis na našo fakulteto ter upamo, da se ponovno vidimo oktobra 2024 v predavalnicah Pravne fakultete Univerze v Mariboru na Mladinski 9 v Mariboru.

Vpišite se na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, saj se vaša pot do izjemnosti lahko začne z nami!

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšlo Študijsko gradivo pri predmetu Pravni sistem in institucije EU: Zbirka vaj avtoric red. prof. dr. Janje Hojnik, izr. prof. dr. Petre Weingerl in asist. Žive Šuta

Datum objave: 19.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Zbirka vaj je namenjena študentom prve stopnje bolonjskega študija prava pri predmetu Pravni sistem in institucije EU na Pravni fakulteti v Mariboru, ki se prvič srečajo s študijem prava EU. Snov se v zbirki prične obravnavati s pregledom zgodovinskega razvoja EU in njenega prava ter nadaljuje s poudarkom na delu institucij EU, pri čemer poglavja sledijo teku akta EU, od vprašanja pristojnosti (institucij) EU za sprejem akta in institucionalne zgradbe EU do zakonodajnih oz. nezakonodajnih postopkov ter pravnega učinkovanja tega akta. Sledijo še naloge v zvezi z uveljavljanjem prava EU pred Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči in v zvezi z Listino EU o temeljnih pravicah. Poglavje na koncu gradiva je namenjeno izbranim vprašanjem prava EU, in sicer vladavini prava EU in zunanjemu delovanju EU. Znanje se v gradivu preverja s pomočjo teoretičnih vprašanj, iztočnic za diskusijo in praktičnih primerov.

Publikacija je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/847.

Študenti Pravne fakultete UM osvojili tretje mesto v Brnu

Datum objave: 13.02.2024 | Datum poteka: 30.04.2099

Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki jo sestavljajo Nino Dotto, Jakob Hauptman, Enej Milošević Tacer in Naja Škarja, se pod mentorstvom asist. dr. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Ize Beširevič, Stefana Danojevića in študentke Nastje Gorenc, že od septembra 2023 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Študenti so se 10. in 11. februarja 2024 udeležili predtekmovanja v Brnu (Češka), na katerem je sodelovalo enajst fakultet: Pravna fakulteta Univerze v Šleziji, Pravna fakulteta Univerze v Gradcu, Pravna fakulteta Univerze v Varšavi, Pravna fakulteta Univerze Masaryk Brno, Pravna fakulteta Ukrajinske katoliške Univerze, Pravna fakulteta Jagielonske Univerze v Krakovu, Pravna fakultete Univerze Palacky iz Olomuca, Pravna fakulteta Karlove Univerze v Pragi, Pravna fakulteta Univerze v Fribourgu in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Naši tekmovalci so na ocenjevanju ustnih nastopov dosegli visoke ocene in se izmed vseh sodelujočih ekip uvrstili na odlično tretje mesto.

V sklopu priprav na finalni del tekmovanja, ki bo potekalo na Dunaju od 22. do 28. marca 2024, se bodo tekmovalci Pravne fakultete Maribor udeležili še vsaj treh predtekmovanj, ki bodo potekala v Pragi, Firencah in v Beogradu.

Ekipa se iskreno zahvaljuje sponzorjem Jakoma d.o.o., ENERKON d.o.o., Klubu mariborskih študentov, K1 finance d.o.o., Odvetniški pisarni Vindiš & Fingušt d.o.o., podjetju Makoter d.o.o., Gostilni - Pizzeria Nona, podjetju Megras d.o.o. in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Brez njihove podpore udeležba na tekmovanju s tako kvalitetnimi pripravami na več predtekmovanjih po Evropi ne bi bila mogoča.

Sporočilo za javnost

Datum objave: 13.02.2024 | Datum poteka: 29.02.2024

Izjava pedagogov in raziskovalcev Pravne fakultete Univerze v Mariboru o zaskrbljenosti zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in glede uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti. V ta namen so spodaj navedeni pedagogi in raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru podpisali izjavo, ki jo je s sklepom z dne 13. februarja 2024 na svoji 6. redni seji podprl tudi Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V luči pravne države opominjamo na pomen pravne države s spoštovanjem odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sistemsko podpiramo načelo delitve oblasti. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bila v namen podpore navedenim ciljem dne 25. januarja 2024 organizirana Okrogla miza o sodstvu, ki je prav tako opozarjala na pomembnost uveljavljanja ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

V nadaljevanju prilagamo vsebino podpisane Izjave in seznam podpisnikov:

Izjava o zaskrbljenosti zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in glede uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti

»Pedagogi in raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru z veliko zaskrbljenostjo spremljamo situacijo, do katere je prišlo po preteku roka za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-772/21 z dne 1. junija 2023, v kateri je bilo ugotovljeno, da je dosedanja ureditev plač sodnikov neskladna z ustavnima načeloma neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Ugotavljamo, da je spoštovanje sodnih odločb najvišjih sodišč v državi ena od temeljnih zahtev za uveljavljanje ustavnega načela pravne države. Uveljavitev sodne odločbe, ki se nanaša na položaj nosilcev ene izmed vej oblasti, se nam zdi toliko bolj pomembna zaradi sporočilne vrednosti, ki jo ta položaj pomeni za ostale državljane in prebivalce Slovenije in raven zaščite njihovih pravic.

Izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-772/21 je pomembna za uveljavljanje ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Prav dosledno uveljavljanje teh načel pa predstavlja nujni pogoj za uveljavljanje načela pravne države v Republiki Sloveniji. Ena temeljnih nalog sodišč je varovanje pravic posameznikov in prepričani smo, da nespoštovanje teh načel ogroža splošno raven zaščite temeljnih pravic sleherne osebe v naši državi.

V skrbi za splošno raven varstva temeljnih pravic v Republiki Sloveniji pozivamo vse odgovorne osebe v vseh vejah oblasti, da zagotovijo uveljavitev te in vseh ostalih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, vse udeležence javnega diskurza pa k odgovorni in preudarni rabi javne besede, ki ne bo budila dvoma v zavezanost vseh institucij države k uveljavljanju vladavine prava.«

Podpisniki: red. prof. dr. Janja Hojnik, doc. dr. Cocou Marius Mensah, red. prof. dr. dr. h. c. mult. Vesna Rijavec, asist. Rok Dacar, red. prof. dr. Suzana Kraljić, red. prof. dr. Tjaša Ivanc, red. prof. dr. Saša Prelič, red. prof. dr. Martina Repas, asist. Aljoša Polajžar, izr. prof. dr. Miha Šepec, izr. prof. dr. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, izr. prof. dr. Renato Vrenčur, izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, asist. Lina Burkelc Juras, izr. prof. dr. Jerneja Prostor, red. prof. dr. Darja Senčur Peček, doc. dr. Katja Drnovšek, asist. dr. Denis Baghrizabehi, izr. prof. dr. Aleš Ferčič, red. prof. dr. Bojan Škof, izr. prof. dr. Aleš Kobal,  asist. Živa Šuta, asist. Kristjan Zahrastnik, doc. dr. Mojca Tancer Verboten.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Maja Ekart, tajnik PF UM
Tel. št. +386 2 25 04 259
Mail: m.ekart@um.si

 

Prof. dr. dr. h. c. mult. Vesna Rijavec je prejela častni doktorat Univerze v Uppsali na Švedskem

Datum objave: 12.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Prof. dr. dr. h. c. mult. Vesna Rijavec, prodekanica za mednarodno dejavnost in promocijo, je v petek, 26. januarja 2024 prejela častni doktorat Univerze v Uppsali na Švedskem. Pred slavnostno podelitvijo častnega doktorata je imela prof. dr. ddr. h. c. Vesna Rijavec v četrtek 25. januarja 2024 predavanje z naslovom:  Right to a Legal Remedy in the European Judicial Area.

Univerza v Uppsali spada med najstarejše univerze na svetu,  ustanovljena je bila leta 1477. Je prva univerza na Švedskem, ki visoko kotira tudi v EU in je po vseh lestvicah med 100 najboljšimi na svetu. Med številnimi slavnimi profesorji in častnimi doktorji je mogoče izpostaviti Carla Linneusa, Andersa Celsiusa in Alfreda Nobla.  Mnogi vidiki akademske kulture izvirajo iz Uppsale kot npr. delovanje študentov v bratovščinah, študentske bele kape in prapori. Njihovi doktorji in profesorji pa nosijo črne polcilindre z znakom univerze. Akademske svečanosti so vsem izjemnega pomena, saj se zavedajo, kako pomembno je sodelovanje in dobra komunikacija za napredek vsakega posebej in vseh skupaj. Pravna fakulteta v Mariboru sodeluje s Pravno fakulteto Univerze v Uppsali že mnogo let pri raziskovalnih projektih EU v programih za civilno pravosodje, ki jih koordinira PF UM. Prav tako so se vezi stkale tudi ob drugih mednarodnih srečanjih, zlasti na področju  civilnega procesnega in mednarodnega zasebnega prava.

Profesorici iskrene čestitke!

Prof. dr. Janja Hojnik - Pravni vidiki storitvizacije: študijsko gradivo za tečaj globalnega prava

Datum objave: 02.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2040

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v avtorstvu red. prof. dr. Janje Hojnik,  izdala študijsko gradivo, ki je bilo pripravljeno kot podpora za serijo predavanj v okviru programa Global Law, ki ga je organizirala Katoliška univerza Leuven (Belgija), Fakulteta za pravo in kriminologijo.

Predmet je obravnaval regulatorne izzive EU, ki izhajajo iz storitvizacije proizvodnje in s tem povezanih procesov trajnosti in digitalizacije v gospodarstvu EU. Storitvizacija je kompleksen interdisciplinarni koncept, ki v bistvu pomeni združevanje izdelkov in storitev. Storitvizacija kot ekonomski megatrend odraža k potrošnikom usmerjene poslovne modele, ki kupcem ne ponujajo le izdelkov, temveč rešitve za njihove težave. Ta ponudba rešitev je nadgrajena z digitalizacijo gospodarstva, ki omogoča lažje vzdrževanje odnosa med ponudniki izdelkov in storitev ter njihovimi kupci zaradi različnih mehanizmov oddaljenega komuniciranja in spremljanja. Poleg tega je storitvizacija v središču prizadevanj za vzpostavitev bolj trajnostnega krožnega gospodarstva. Dodajanje storitev izdelkom lahko podaljša čas njihove porabe, zmanjša količino potrebnih materialov za določen učinek in izboljša ravnanje z odpadki. Vse bolj pa je jasno, da storitvizacija ni povezana samo z okoljsko trajnostjo, ampak tudi s socialno. Te storitve pogosto zahtevajo, da jih izvajajo ljudje, digitalne aplikacije pa običajno zmanjšujejo njihove pravice delavcev v korist lastnikov teh aplikacij.

Publikacija je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/846.

Vabljeni k branju.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru prejemniki Perlachovega priznanja ter Tea Unger, prejemnica Rektorjeve nagrade

Datum objave: 01.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2040

Rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič je nagrajenke in nagrajence, akademsko skupnost Univerze v Mariboru, študentke in študente ter cenjene gostje ob Rektorjevem dnevu 2024, ki je potekal 30. januarja 2024, nagovoril s slednjimi besedami:

"Vsako leto znova ob Rektorjevem dnevu izpostavljamo dosežke, uveljavitev in razvoj Univerze v Mariboru in sicer na način, da podelimo nagrade in priznanja tistim posameznikom, za katere smo v njihovem delu in dosežkih prepoznali pomemben prispevek za celotno akademsko skupnost. Vsem letošnjim nagrajencem in dobitnikom priznanj iskreno čestitam, ob čemer se zavedam, da je še mnogo drugih, ki s svojim delom doprinašajo k ugledu univerze, zato se jim prav tako zahvaljujem. V okviru našega poslanstva smo poklicani, da si neomajno prizadevamo za vzpostavljanje primernega akademskega okolja, v katerem se bodo krepili kultura, vrednote in etika, kar nas bo zaposlene in študente še naprej vzpodbujalo k odličnosti. To pomeni nujnost upoštevanja akademskih vrednot, gradnje kulture dialoga, medsebojnega spoštovanja, poštenosti do sebe in drugih ter zavezanosti resnici."

Ob tej priložnosti so na slavnostnem dogodku podelili tudi Perlachovo priznanje za študijsko leto 2022/2023, ki se se podeljuje za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov.

Patricija Glavica, Vita Višič in Andrej Stanišić s Pravne fakultete Univerze v Mariboru so prejeli Perlachovo priznanje za uspehe na tekmovanjih in sicer za doseženo 3. mesto na mednarodnem tekmovanju »Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition«.

Za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet, je Rektorjevo nagrado prejela Tea Unger.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je gostila okroglo mizo o sodstvu

Datum objave: 01.02.2024 | Datum poteka: 31.12.2040

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je v četrtek, 25. januarja 2024, potekala okrogla miza o aktualnem dogajanju glede sodstva, pri čemer je bil skupni imenovalec krovna tema »sodniška neodvisnost«. V diskusiji, ki jo je vodila izr. prof. dr. Petra Weingerl, so se razpravljalci osredotočili na predlagane ustavne spremembe glede imenovanja sodnikov in glede sestave Sodnega sveta, na odločbo US glede ureditve sodniških plač in druge aktualne teme. Gostje okrogle mize so bili prof. dr. Miro Cerar in zasl. prof. dr. Igor Kaučič z ljubljanske Pravne fakultete, podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok in podpredsednik Slovenskega sodniškega društva dr. Andrej Ekart. Poudarili so, da pomeni spoštovanje ustavnih odločb osnovo demokracije ter temeljnih načel delitve oblasti in pravne države.

Izšla je znanstvena monografija »Diversity of Enforcement Titles in the EU«

Datum objave: 25.01.2024 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Springer je na začetku leta izšla znanstvena monografija »Diversity of Enforcement Titles in the EU« v souredništvu prof. dr. Vesne Rijavec, prof. dr. Tomaža Keresteša, prof. dr. Tjaše Ivanc ter dr. Wendy Kennett (University of Cardiff). V monografiji je 23 avtorjev pripravilo 17 poglavij, ki se navezujejo na evropsko civilno procesne pravo (s poudarkom na raznolikosti izvršilnih naslovo). Pri pripravi monografije so avtorji črpali iz bogatega nabora podatkov, ki so jih pridobili v okviru raziskovalnega projekta EU-En4s (https://www.pf.um.si/acj/projekti/pr09-eu-en4s/).

Monografija vsebuje več poglavij, nastalih v avtorstvu učiteljev in visokošolskih sodelavcev Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

  • Vesna Rijavec: Enforcement Titles Under Brussels I bis Regulation from National to EU Frameworks ter Pendency Rules
  • Tomaž Keresteš: Enforcement Titles in the EU: Common Core After All?
  • Tjaša Ivanc in Denis Baghrizabehi: Related Actions
  • Katja Drnovšek: Comparative View on the Divergence of Structure and Substance of Judgements
  • Denis Baghrizabehi: Searching for Res Judicata at the Edges of National Procedural Autonomy

Pravna fakulteta je gostila program PEPP - Programme in European Private Law for Postgraduates

Datum objave: 23.01.2024 | Datum poteka: 31.12.2030

V tednu od 15. do 20. januarja je Pravna fakulteta gostila program PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates. Udeležili so se ga doktorski študenti iz partnerskih institucij (poleg PF UM so to še univerze v Münstru, Cambridgu, Leuvenu, Valencii, Genovi, Zagrebu, Silesii, Katowicah, Hamburgu (Bucerius) in iz Max Planck Institute for Comparative and Private Law v Hamburgu).

Program PEPP se organizira pod taktirko prof. dr. Bettine Heiderhoff iz Univerze v Münstru, na naši fakulteti pa je koordinatorica izr. prof. dr. Petra Weingerl. Naše barve sta zastopali doktorski študentki Živa Šuta in Natalija Kunstek. K poslušanju predavanj so bili vabljeni tudi ostali domači doktorski in Erasmus študenti.

Predavatelji na programu PEPP so bili (po kronološkem vrstnem redu): prof. dr. Verica Trstenjak, doc. dr. Katja Drnovšek, prof. dr. Matjaž Tratnik, prof. dr. Martina Repas, prof. dr. Janja Hojnik, prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Emilia Mišćenić (Univerza v Reki), prof. dr. Petra Weingerl, prof. dr. Bettina Heiderhoff, prof. dr. Damjan Možina (Univerza v Ljubljani) in prof. dr. Tjaša Ivanc. V okviru programa smo se odpravili tudi na Ustavno sodišče RS, kjer so nas toplo sprejeli, v pogovoru s predsednikom dr. Matejem Accettom pa so študenti izvedeli veliko koristinih informacij o uporabi prava EU na US in o sodelovanju s SEU. Obiskali smo tudi Agencijo EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

Dogodek se je sofinanciranal v okviru Aris projekta Z5-3220, Jean Monnet modula Fundamental Rights in EU Business Law and Policy (FURBUS) in NOO Pilotnega projekta: »Zelena in digitalna pravna tansformacija«.

Prof. dr. Suzana Kraljić na gostujočem predavanju na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu

Datum objave: 22.01.2024 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Suzana Kraljić je 18. januarja 2024 obiskala Pravno fakulteto Univerze v Zagrebu, kjer je izvedla za študente drugega letnika predavanje na temo »Children as Patients – Selected Patient Care Issues, Right to Information and Consent for Minors«. V svojem predavanju je študente soočila s pravno ureditvijo pacientovih pravic v Sloveniji ter pri tem poseben poudarek podala položaju otroka, ko se znajde v vlogi pacienta. Izpostavila je tudi mnoge pravne, medicinske in etične dileme, ki se povezujejo npr. z reproduktivnimi pravicami, načelom avtonomije, digitalizacijo… Čas obiska je izrabila tudi za srečanje s prof. dr. Aleksandro Korač Graovac, prof. dr. Dubravko Hrabar, prof. dr. Ireno Majstorović ter izr. prof. dr. Barbaro Preložnjak. Obe PF namreč veže že večletno uspešno sodelovanje (na pedagoški, študentski, medknjižnični, raziskovalni idr. ravneh). Predstavnice obeh PF pa so izrazile željo, da se dosedanje sodelovanje nadaljuje in še nadgrajuje v prihodnosti.

Nov izid znanstvene monografije: Studia Iuridica Miscellanea MMXXI

Datum objave: 16.01.2024 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla monografija, ki predstavlja kompilacijo znanstvenih del visokošolskih učiteljev, sodelavcev in doktorskih študentov s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Namen monografije je predstaviti tekočo znanstveno-raziskovalno dejasvnost in aktualne (delne ali končne) izsledke znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Prispevki obravnavajo številna raznolika pravna področja, vsem pa je skupno, da nudijo izvirne zaključke, ki lahko pomembno botrujejo nadaljnjemu razvoju pravne doktrine v Sloveniji in širše.

Urednica monografije je red. prof. dr. Martina Repas.

Publikacija je dostopna na povezavi Press.um.si.

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obiskala gostujoča predavateljica prof. dr. Aleksandra Korać Graovac

Datum objave: 10.01.2024 | Datum poteka: 31.12.2025

Pravno fakulteto UM je 9. januarja 2024 obiskala gostujoča predavateljica prof. dr. Aleksandra Korać Graovac iz Pravne fakulteta Univerze v Zagrebu. Prof. dr. Korać Graovac je pri predmetu Družinsko in dedno pravo izvedla predavanje z naslovom “Interim maintenance - a family policy measure or an alm?”. Spregovorila je o pravni ureditvi preživljanja na Hrvaškem ter pri tem še posebej izpostavila problematiko, vezano na neplačevanje preživnin.

Njen obisk in predavanje sta se navezovala na raziskovalne rezultate v okviru raziskovalne projekta »Demographic Challenges - Legal Responses«, ki ga koordinirata ProfNet 2023 and Central European Academy iz Budimpešte in v katerem sodeluje tudi prof. Dr. Korač Graovac.

Red. prof. dr. Janja Hojnik je prejela priznanje Odlični v znanosti

Datum objave: 21.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Red. prof. dr. Janja Hojnik je prejela priznanje Odlični v znanosti Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leto 2022, in sicer za članek o vrednotenju pravne znanosti, ki je bil objavljen v reviji Legal Studies pri Cambridge University Press. Utemeljitev priznanja je v letnem poročilu agencije, ki je dostopen na LP-ARRS-2022-sl.pdf (slovenska verzija) in na LP-ARRS-2022-eng.pdf (angleška verzija), na strani 98.

Iskrene čestitke.

Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse

Datum objave: 19.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla publikacija Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse pod uredništvom izr. prof. dr. Petre Weingerl.

Bliskovit razvoj digitalizacije vpliva na vsa področja našega življenja. Na ravni EU se v zadnjih letih že odvija široka etična in pravna razprava o umetni inteligenci, robotiki stvari, močnih komunikacijskih omrežjih in primernem regulativnem okvirju, ki mora spoštovati tudi temeljne pravice. O tem so leta 2020 v sklopu Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) raziskovali na Pravni fakulteti UM skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP, in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Pravne fakultete, Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Filozofske fakultete. Namen projekta in pričujoče monografije je ozaveščati vse družbene deležnike o vplivu digitalizacije na družbena razmerja in pripraviti podlago za smernice za bodoče urejanje digitalizacije.

Biografija

Petra Weingerl (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si


Publikacija dostopna na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/805


 

Uspešen zaključek VIII. Študentske pravde

Datum objave: 12.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek, 7. decembra 2023, se je na Pravni fakulteti izvedlo tekmovanje Študentska pravda, tokrat že osmič. Študentska pravda je vseslovensko tekmovanje študentov prava iz znanja civilnega materialnega in procesnega prava.

Na tekmovanju je po mnenju finalnega senata (dr. Janez Žirovnik (okrožno sodišče v Mariboru), odvetnik Janez Starman (o. p. Starman/Velkavrh) in odvetnik dr. Miha Šošić) zmagala ekipa v sestavi Asja Lešnik, Kaja Lenart, Amadeja Mlinar, Matej Makoter Rožmarin in Matej Veličkovski proti ekipi v sestavi Urška Nerat, Maša Godec, Ema Tuš in Tim Dvorjak.

Kot najboljša govorka tekmovanja je bila izbrana Maša Godec.

Zadevni ekipi sta v polfinalih izločili ekipo v sestavi Goce Jovevski, Medina Halilović, Nuša Jazbec Knez, Žiga Grilec ter ekipo v sestavi Ursula Nikolac, Karolina Trifunovič, Maša Pogorelecin Ema Cizelj.

Na polfinalnih obravnavah so sodili dr. Vesna Bergant Rakočević (Višje sodišče v Ljubljani), dr. Andrej Ekart (Višje sodišče v Mariboru), odvetnik Andrej Pohar (o.p. Čeferin in partnerji), odvetnica Maša Kramar (o. p. Senica & partnerji), odvetnica Petja Plauštajner (o. p. Plauštajner) in odvetnik Renato Kenda.

Knjižne nagrade za tekmovalce je ponovno prijazno zagotovila GV Založba (Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili, jubilejna izdaja (dr. Miha Juhart, 2023).

Organizacijski odbor tekmovanja so sestavljali prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. dr. Denis Baghrizabehi, dr. Denis Magyar, asist. Klemen Drnovšek, asist. Kristjan Zahrastnik, Patricija Glavica (Višje sodišče v Mariboru) in študenti Kristina Lahovnik, Zala Heric in Gašper Kavnik.

Tekmovanje se vsako leto izvede na pobudo Študentskega sveta PF UM.

Mednarodna konferenca ob 75-letnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah

Datum objave: 11.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 7. in 8. decembra 2023 potekala dvodnevna mednarodna konferenca ob 75-letnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah z eminentnimi domačimi in tujimi strokovnjaki s področja mednarodnega prava. Organizirala sta jo izr. prof. dr. Petra Weingerl in prof. dr. Matjaž Tratnik, v veliko pomoč pa sta jima bili asist. Živa Šuta in strokovne službe.

Zbrane je uvodoma nagovoril dekan prof. dr. Tomaž Keresteš, ki je vodil tudi prvo sekcijo. Keynote predavanje je opravil Em. Prof. Dr. Gerard-René de Groot (Maastricht University).

V prvi sekciji so predavali prof. dr. Erika de Wet (Univerza v Gradcu), prof. dr. Jure Vidmar (Maastricht University), Beti Hohler, novoizvoljena sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču, prof. dr. Liesbeth Lijnzaad (Maastricht University, sodnica na Mednarodnem sodišču za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) in Benjamin Letzler (Univerza na Dunaju).

Prvi dan konference se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je vodil prof. dr. Borut Holcman, gostje pa so bili prof. dr. Saša Zagorc (Univerza v Ljubljani), prof. dr. Janja Hojnik in izr. prof. dr. Petra Weingerl (obe iz naše fakultete).

Drug dan sta potekali dve sekciji. Prvo sekcijo je vodila prof. dr. Janja Hojnik, predavali pa so dr. Sarah Ganty (Yale Law School/Ghent University/CEU Democracy Institute), dr. Marija Jovanović (Univerza v Essexu), prof. dr. Snježana Vasiljević (Univerza v Zagrebu),  prof. dr. Jernej Letnar Černič (Nova univerza),  prof. dr. Vasilka Sancin (Univerza v Ljubljani, članica UN Human Rights Council Advisory Committee) in  izr. prof. dr. Petra Weingerl.

Drugo sekcijo je vodila izr. prof. dr. Petra Weingerl, predavali pa so prof. dr. Matjaž Tratnik (Univerza v Mariboru), prof. dr. Dimitry Kochenov (Central European University), Em. Prof. Dr. Hildegard Schneider (Maastricht University), izr. prof. dr. Samo Bardutzky (Univerza v Ljubljani), dr. Ana Bobić (Sodišče EU) in Em. Prof. Dr. Silvo Devetak (Univerza v Mariboru).

Dogodek se je sofinanciranal v okviru Aris projekta Z5-3220 in Jean Monnet modula Fundamental Rights in EU Business Law and Policy (FURBUS).
Konferenca je poteka v okviru NOO Pilotnega projekta: »Zelena in digitalna pravna tansformacija«.

Teden delovnega prava

Datum objave: 08.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek, 4. 12. 2023 in v torek, 5. 12. 2023 je v prostorih PF potekal Teden delovnega prava, ki ga že tradicionalno organizira Študentski svet Pravne fakultete UM v sodelovanju s prof. Darjo Senčur Peček in asist. Aljošo Polajžarjem.

V ponedeljek je potekala okrogla miza na temo delovnega časa. V prvem delu so posamezne vidike delovnega časa predstavili študentje PF: Asja Lešnik, Jakob Hauptman, Nuša Fakin, Iza Beširević in Matej Makoter Rožmarin. Iz praktičnega vidika pa je problematiko delovnega časa, še posebej v luči sprememb na področju evidentiranja delovnega časa, predstavil inšpektor za delo, Matej Štivan. 

Na koncu je potekal kahoot kviz na temo delovnega prava. Zmagovalke kviza so: Maša Kaiser, Sandra Borak, Lisa Elizabeth Strouken.

V torek je potekalo tekmovanje iz mediacije. Študentje so prijeli primer delovnopravnega spora, ki so ga preučili in se nato preizkusili v vlogah delavca, delodajalca in mediatorja. Vsi tekmovalci so se odlično odrezali, strokovna komisija pa je imela zelo težko nalogo.

Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Darja Senčur Peček, mag. Helena Polič in mag. Nataša Ciraj je izbrala:

  • Evo Ledinek kot najboljšo mediatorko,
  • Sandro Borak kot najboljšo delodajalko,
  • Ano Veroniko Borko kot najboljšo delavko.

V gosteh predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman

Datum objave: 08.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman in generalna tajnica Tanja Sedušak sta 7.12.2023 za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru predstavila poklic odvetnika. Gostoma se zahvaljujemo za obisk in izvedeno predstavitev.