Novice

Novice 1 do 20 od 376

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Datum objave: 10.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Za nami je uspešno izpeljana slavnostna podelitev diplomskih listin na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki jo je dne 7. junij 2024 vodila ga. Urška Kukovec, pomočnica tajnika za pravne in kadrovske zadeve.

Prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je vse navzoče prijazno pozdravil ter poudaril, da ves trud diplomantov ni bil zaman, saj so prejete diplome dokaz, da so usvojili potrebna pravna znanja in kompetence ter pridobili nekaj, kar je nezastarljivo, to je poznavanje temeljnih načel prava, poznavanje sistemske zgradbe prava, razumevanje sistemskih povezav med sklopi tega sistema in sposobnost pravniškega razmišljanja. Z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru se diplomantom odpirajo pravniške poklicne možnosti ali pa možnosti nadaljnjega izobraževanja. Na poklicni poti, pri nadaljnjem študiju in tudi v življenju bodo diplomanti potrebovali tako formalno potrdilo o izobrazbi kot tudi dejansko znanje in sposobnost uporabe le-tega. Vendar ne gre pozabiti, da noben pravnik ne sme zaspati na lovorikah na fakulteti pridobljenega znanja, saj je potreben neprestani trud za ohranjanje in nadgrajevanje že pridobljenega znanja.

Vse diplomante Pravne fakultete Univerze v Mariboru druži eno in sicer, da z dnem zaključka študija postanejo Alumni Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Alumni pomeni, da so z zaključkom študija nerazdružljivo povezani s Pravno fakulteto, pa naj jih življenjska pot zanese kamorkoli že bodi. Pravna fakulteta bo vedno njihov dom, Univerza v Mariboru pa njihova Alma Mater. Želimo si, da diplomanti ostanejo s fakulteto v stiku, spremljajo njene dogodke, aktivnosti in fakulteto dojemajo kot svoj dom.

Študentoma Lari Krneža in Ninu Dottu se zahvaljujemo za glasbeno popestritev programa s pesmima Na travniku in Življenje je lepo!

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat čestitamo.

Dekanov sprejem športnikov Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024

Datum objave: 10.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V petek, 7. junija 2024, smo za našo prvo uvrščeno nogometno ekipo študentov prava Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024 ter za ekipo študentk odbojkašic pripravili dekanov sprejem v znak zahvale za izkazan trud ter pripravljenost si vzeti čas za športni dogodek navkljub zahtevnim študijskim obveznostim.
 
Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, je zmagovalni nogometni ekipi, ki so jo zastopali Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik izročil Zahvalo dekana ter hudije naše fakultete. Odbojkaško ekipo študentk prava so sestavljale Veronika Mikl, Lejla Veladžić, Alenka Tabaković, Pia Brelih, Lara Vrhovec, Danaja Šparakl, Lana Daks, Nina Rajh in Mateja Sever, ki so prav tako prejele hudije ter Pohvalo dekana.
 
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežen rezultat ter se zahvaljujemo za udeležbo na Univerzitetni športni ligi UM in seveda upamo, da si bodo študentke in študenti tudi prihodnje leto vzeli čas in se udeležili tekmovanja ter tako zastopali Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

Datum objave: 10.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V četrtek in petek, 30. in 31. maja 2024, sta prof. dr. Darja Senčur Peček in asist. Aljoša Polajžar sodelovala na tradicionalnih XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti. Prof. dr. Darja Senčur Peček je predavala o tematiki delovnega časa ter prožnih ureditev dela in njihove uveljavitve v ZDR-1D ter asist. Aljoša Polajžar o kolektivnem dogovarjanju samozaposlenih oseb (iz vidika novih smernic konkurenčnega prava EU). Obe tematiki naslavljata vprašanja povezana z digitalizacijo delovnega procesa (pravica do odklopa, delo prek digitalnih platform za delo itd.). Kongresa se je skupaj udeležilo več kot 20 predavateljev in 350 udeležencev.

Asist. Aljoša Polajžar se je udeležil seminarja »Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 2024

Datum objave: 10.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Asist. Aljoša Polajžar se je dne med 16. in 18. majem 2024 udeležil seminarja mladih raziskovalcev s področja delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu. Na seminarju so doktorski študenti iz različnih evropskih držav predstavljali svoje rezultate raziskovanja. Asist. Aljoša Polajžar je predstavil tematiko »The access of self-employed workers to collective bargaining – Have the barriers fallen?«, v okviru katere je, med drugim, obravnaval položaj oseb, ki opravljajo delo prek digitalnih platform za delo.

Posvet z delavnicami na temo "Izvršilni postopek v teoriji in praksi" uspešno zaključen

Datum objave: 06.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Študentski svet Pravne fakultete Maribor je ob pomoči odvetniške kandidatke in doktorske študentke prava, Petre Zupančič ter ob podpori prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, že tradicionalno organiziral posvet z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi.«

Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Dogodek so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji povabljeni gostje:

  • dr. Irena Merc, višja pravosodna svetovalka na Okrajnem sodišču v Mariboru,
  • Gregor Ilešič, pravna pisarna Nova KBM d. d.,
  • Aljaž Sagadin, pravni svetovalec v Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki,
  • Petra Frešer, višja pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v Mariboru,
  • Petra Zupančič, doktorska študentka prava in odvetniška kandidatka.

Po uvodnem pozdravu prodekanice prof. dr. Vesne Rijavec so se študentje skupaj s povabljenimi gosti razdelili v delavnice in se posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih postopkov, hkrati pa izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se vprašanja.

Vsem gostom in udeležencem dogodka se iskreno zahvaljujemo.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ponovno v luči obiskov gostujočih predavateljev v programu Erasmus+

Datum objave: 05.06.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Od 20. do 31. maja 2024 smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ponovno gostovali predavatelje v okviru programa Erasmus+.

PF UM so v omenjenem obdobju obiskali kar štirje gostujoči Erasmus profesorji: a) prof. dr. Gabriella Klara Czsuros (University of Debrecen, PF, Debrecen, Madžarska); b) prof. dr. Marcin Bialecki (University Cardinal Stefan Wyszynski, PF, Varšava, Poljska); c) prof. dr. Istvan Szijarto (University of Pecs, PF, Pecs, Madžarska); d) prof. dr. Deon Erasmus (Nelson Mandela University, PF, Port Elisabeth, Južnoafriška republika).

Gostujoči predavatelji so s svojimi predavanji obogatili izbrane študijske predmete, saj so študentom predstavili aktualne vsebine iz svojih strokovnih področij. Prof. dr. Gabriella Klara Czsuros je izvedla predavanji 'Business forms and and their (profit) taxation in Hungary: competing or coordinating (with EU perspective)’ in ‘Challenges and Megatrends of tax policy in the EU and certain Member States’. Prof. dr. Marcin Bialecki je izvedel predavanji z naslovom ‘Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction’ in ‘Family Mediation in International Context’. Na temo ‘The Procedural directives of EU’ pa je spregovoril prof. dr. Istvan Szijarto, medtem ko je prof. dr. Deon Erasmus študente nagovoril v predavanju na temo ‘The criminal law regulation of cyberbullying’ in ‘Procedural mechanisms to minimize secondary victimization of witnesses in sexual assault cases’.

Erasmus izmenjave so tako študentom omogočile seznanitev s tujimi pravnimi ureditvami ter povečanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc.

Zaključna delavnica podoktorskega projekta ARIS Z5-3220 o odvračilnosti v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU

Datum objave: 31.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V sredo, 29. maja 2024, je na na Pravni fakulteti potekala delavnica o odvračilnosti v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU, na kateri je dr. Petra Weingerl predstavila izsledke podoktorskega projekta ARIS Z5-3220, gostje dr. Bert Keirsbilck (KU Leuven), dr. Lena Hornkohl (Univerza na Dunaju), dr. Karmen Lutman (Univerza v Ljubljani) in João Otávio Bacchi Gutinieki (Univerza São Paulo/Univerza na Dunaju) pa so predstavili komplementarne in alternativne poglede na problematiko. Delavnico je moderirala dr. Janja Hojnik.

Prof. dr. Suzana Kraljić na Erasmus+ izmenjavi na Pravni fakulteti Univerze v Lizboni

Datum objave: 28.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Prof. dr. Suzana KRALJIĆ je v programu Erasmus+ obiskala partnersko Pravno fakulteto Univerze v Lizboni, ki spada med fakultete, ki jo zelo pogosto izberejo za izmenjavo tudi naši študentje. V času svoje izmenjave je opravila dve predavanji za študente magistrskega in doktorskega programa, in sicer: Ensuring Children's Right to Play ter Safeguarding Elderly Rights: Addressing Economic Violence in Aging Population.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo obeležili 20-letnico članstva Slovenije v EU

Datum objave: 27.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V petek, 24. maja 2024, smo z okroglo mizo obležeili 20-letnico članstva Slovenije v EU. Zbrane je pozdravil dekan prof. dr. Tomaž Keresteš, čemur je sledila zanimiva razprava o izzivih, ki čakajo EU v prihodnosti, pa tudi s pogledom nazaj na članstvo Slovenije v EU v preteklih dveh desetletjih. Gostje okrogle mize so bili slovenski sodniki na Sodišču EU: dr. Marko Ilešič, dr. Maja Brkan in dr. Damjan Kukovec. Vodila jo je izr. prof. dr. Petra Weingerl, v vlogi diskusantov pa so bili člani Katedre za evropsko in mednarodno pravo.

Akademija ob 30. letnici delovnega in socialnega sodstva v Sloveniji

Datum objave: 24.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V sredo, 22. maja 2024, je v zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekala Akademija ob 30. letnici delovnega in socialnega sodstva v Sloveniji, v sklopu katere je na okrogli mizi na temo »Sodno varstvo delovnih in socialnih pravic – quo vadis?« sodelovala tudi prof. dr. Darja Senčur Peček s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Okroglo mizo je vodil prof. dr. Grega Strban (Pravna fakulteta UL), sodelovali pa so: dr. Marko Ilešič (sodnik na Sodišču EU), dr. Marko Bošnjak (sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice), doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica na Ustavnem sodišču RS), mag. Marijan Debelak (vodja Delovnega in socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS), mag. Biserka Kogej Dmitrovič (predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča RS), prof. dr. Darja Senčur Peček (Pravna fakulteta UM) in izr. prof. Luka Tičar (PF UL).

Prof. dr. Matjaž Tratnik, izr. prof. dr. Petra Weingerl in asist. Živa Šuta so predavali na mednarodni znanstveni konferenci IDEAS24 v Bruslju

Datum objave: 17.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Med 15. in 17. majem 2024 je na Inštitutu za evropske študije v Bruslju (L'Institut d'études européennes), ki je del Université Libre de Bruxelles (ULB), potekala mednarodna znanstvena konferenca IDEAS24: (Dis)integration from an (in)equality perspectiveProf. dr. Matjaž Tratnik in izr. prof. dr. Petra Weingerl sta v sekciji z naslovom Mobility: A Tool for Reducing or Fueling Inequalities? izvedla predavanje »Legal Mobility vs. Nationality Based Inequalities«. Asist. Živa Šuta je v sekciji Assessing EU’s Market-Based Approach to Equality izvedla predavanje »Integration through integrated solutions: applying EU internal market principles to product-service bundles«.

Na obisku prof. dr. Michal PONIATOWSKI z Univerze Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave

Datum objave: 17.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je v času od 13. do 17. maja 2024 obiskal prof. dr. Michal PONIATOWSKI z Univerze Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave (Poljska). Prof. dr. Poniatowski je za študente prve stopnje, druge stopnje in Erasmus študente izvedel osem predavanj na temo "Charitable Activity in Contemporary Concordats". Sestal se je tudi z dekanom prof. dr. Tomažem Kerestešem, s katerim sta ocenila dosedanje sodelovanje med obema pravnima fakultetama kot uspešno. Med obema fakultetama namreč že več let potekajo uspešne Erasmus mobilnosti tako med študenti kakor pedagoškim osebjem.

Izr. prof. dr. Petra Weingerl je predavala na inštitutu Max Planck v Hamburgu

Datum objave: 10.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

6. in 7. maja 2024 je na inštitutu Max Planck za primerjalno in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu potekala konferenca s področja evropskega zasebnega prava, na kateri je izr. prof. dr. Petra Weingerl predavala o odvračilnosti kot konceptu v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU.

Ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila XXXIII. tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court

Datum objave: 09.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

V letošnjem študijskem letu se je ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru udeležila XXXIII. tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court. Ekipo so sestavljali Nino Dotto, Jakob Hauptman, Enej Tacer in Naja Škarja, pri pripravah na tekmovanje pa so študentom pomagali asist. dr. Denis Baghrizabehi, asist. Lina Burkelc Juras, Stefan Danojevic, Iza Beširević in Nastja Gorenc.

Tekmovanje je eno najprestižnejših mednarodnih tekmovanj s področja mednarodnega gospodarskega prava in arbitraže, ki se ga udeleži skoraj 400 ekip s celega sveta. Ekipe se pomerijo v reševanju spora, ki temelji na sklenjeni mednarodni prodajni pogodbi. Letošnji primer je obravnaval spor med družbama SensorX plc in Visionic Ltd, ki se je navezoval na pogodbo o prodaji in dobavi senzorjev, ki se v avtomobilski industriji uporabljajo pri sistemih samostojne vožnje. Zaradi neizpolnitve obveznosti plačila za omenjene senzorje je prodajalec vložil zahtevo za pričetek arbitražnega postopka pri Arbitražnem sodišču mednarodne trgovinske zbornice - ICC (International Chamber of Commerce), kupec pa je ugovarjal, da je prodajalec opustil domnevno obveznost obveščanja sopogodbenika o kibernetskem napadu in s tem sam povzročil neizpolnitev pogodbe. V arbitraži je bilo potrebno odločiti še o vprašanju kumulacije zahtevkov in prekinitvi ali združitvi tekočih postopkov.

Tekmovanje je študentom prineslo neprecenljive izkušnje, ki bodo v prihodnosti nedvomno vplivale na njihove študijske in kasneje tudi poklicne poti. Zato bi se radi posebej zahvalili vsem, ki so ekipi omogočili udeležbo na tem zahtevnem tekmovanju: Trgovini Jager - Jagros d.o.o., Jakoma d.o.o., ENERKON d.o.o., Športna loterija d.d., K1 finance d.o.o., Megras d.o.o., Revoz d.d., Napro biro d.o.o. in Makoter d.o.o., Odvetniški pisarni Vindiš & Fingušt d.o.o., Klubu mariborskih študentov, Gostilni Pizzeria Nona, Občini Murska Sobota, Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ter Študentskemu svetu PF UM.

Njihova podpora je ekipi omogočila, da se je lahko udeležila več predtekmovanj po Evropi, in sicer v Brnu, Ljubljani, Pragi, Firencah in Beogradu, kjer je dosegala odlične rezultate. Po mesecih temeljitih priprav so se študenti udeležili še zaključnega dela tekmovanja na Dunaju. Študenti so se tekom tekmovanja pomerili z ekipami s celega sveta, na zaključnem delu tekmovanja na Dunaju pa so bili njihovih nasprotniki z naslednjih univerz: Federal University of Santa Catarina (Brazilija), Maharashtra National Law University Mumbai (Indija), FGV São Paulo School of Law (Brazilija) in University of Lapland (Finska). Poleg neprecenljivih izkušenj so študenti pridobili tudi nova poznanstva, razvili veščine argumentiranja, hitrega razmišljanja ter javnega nastopanja v tujem jeziku in ob uporabi mednarodnih pravnih virov. Študenti so se ob tem izoblikovali v odlične tekmovalce in (bodoče) pravnike.

 

 

 

Tekmovanje Central and Eastern Europe Moot Competition

Datum objave: 06.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je med 26. in 29. aprilom udeležila tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije, Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC), ki poteka kot simulacija postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem EU. Pravno fakulteto Univerze v Mariboru so zastopale študentke Eva Ledinek, Lana Simončič, Alenka Tabaković in Vita Višič pod mentorstvom asist. Žive Šuta in izr. prof. dr. Petre Weingerl. Tekmovalka Lana Simončič je prejela nagrado 'Noted Speaker'.

Tekmovanje organizira British Law Center v okviru izobraževalne ustanove Juris Angliae Scientia Ltd pod pokroviteljstvom Sodišča EU in Centra za evropske pravne študije Univerze v Cambridge-u (CLES). Ustni del tekmovanja CEEMC 2024 je potekal na sodišču v Pragi pred sodniki in generalnimi pravobranilci Sodišča EU in drugimi strokovnjaki prava EU. V preliminarnih bojih je bila osrednja tema vladavina prava (razlaga 19. člena PEU in 47. člena Listine EU o temeljnih pravicah glede neodvisnosti nacionalnih sodnikov in 267. člena PDEU glede zaviranja postavitve vprašanje za predhodno odločanje). Ekipi PFUM se je po preliminarnih bojih proti Sofia University in University of Zagreb uspelo uvrstiti v polfinale tekmovanja (Semifinals), kjer se je uspešno pomerila tudi z ekipama iz Charles University in Alexandru Ioan Cuza University. Osrednje teme polfinala so bile sorodna reprodukcijska pravica filmskih producentov, obseg pravice priobčitve javnosti ter definicija izjeme pastiche in njena uporaba v skladu z InfoSoc direktivo.

Iskrene čestitke!

Na obisku Jakub LAKOMY in Przemyslaw KACZMAREK s PF Univerze v Wroclawu, Poljska

Datum objave: 29.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru sta obiskala Jakub LAKOMY in Przemyslaw KACZMAREK, profesorja s PF Univerze v Wroclawu (Poljska). Gostujoča predavatelja sta v času svoje Erasmus mobilnosti (22. - 26. april 2024) opravila predavanja za študente prve stopnje pri predmetu Transnacionalne pravne institucije in terminologija ter za  študente doktorskega študija. Predavala sta izbrane teme v sklopu okvirnega predavanja z naslovom “Legal Ethics and Professional Responsibility”.

Uspeh študentke Nike Gašperšič na Erasmus izmenjavi

Datum objave: 26.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Naša študentka Nika Gašperšič preživlja svojo Erasmus izmenjavo na Pravni fakulteti Kingston University (PF KU), ki se nahaja v Kingston upon Thames, mestu v jugozahodnem Londonu v Angliji. Nika je nad svojim bivanje in izkušnjo, ki jo pridobiva na gostujoči pravni fakulteti, s katero PF UM veže že večletno uspešno sodelovanje, izredno navdušena. Poudarja, da so predavanja na PF KU zelo kvalitetna in interaktivna. Profesorji spodbujajo sodelovanje in se vedno prijazno spustijo v debato ter odgovorijo na vprašanja.

PF UK ponuja tudi ogromno drugih dejavnosti in natečajov, katerih se je, po njenih besedah, res vredno udeležiti. Sama je sodelovala v pisnem natečaju pri predmetu Mednarodno in primerjalno pravo, na katerem je tudi zmagala! Zmaga ji je prinesla pripravništvo v priznami odvetniški pisarni Walker Law.

Pripravništvo opisuje prav tako kot izredno uspešno. Sprva se je seznanilia z njihovim načinom dela, kmalu pa je bila tudi povabljena na sodišče, kjer spremlja njihove primere, v večini iz kazenskega prava. Pripravništvo ji je prineslo tako znanje in izkušnje, kot tudi ogromno spoznanj, za katera verjame, da ji bodo prav prišla v njeni pravni karieri.

Erasmus izmenjavo priporoča vsem študentom in hkrati spodbuja vse, da izkoristijo možnosti, ki jih ponuja gostujoča Kingston University.

Študentki Niki Gašperšič izrekamo iskrene čestitke in veliko uspehov pri opravljanju prakse.

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2024

Datum objave: 18.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Med 30. 3. in 6. 4. 2024 je v Washingtonu, D.C. potekalo tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition iz znanja mednarodnega javnega prava. To leto je na tekmovanju sodelovalo okrog 650 ekip iz celega sveta, od katerih se jih je na glavni del tekmovanja v Washingtonu, D.C. uvrstilo 143. Ekipo PF MB so sestavljali tekmovalci Kristina Lahovnik, Hana Jeram, Zala Heric in Marko Čeh pod mentorstvom Leona Brulca, Patricije Glavica, asist. Žive Šuta, izr. prof. Petre Weingerl in red. prof. Matjaža Tratnika.

Primer za letošnje tekmovanje z naslovom The case concerning the Sterren Forty je zajemal vprašanja dopustnosti vložitve tožbe in s tem povezanimi obligacijami erga omnes (partes), pravice do državljanstva in pogojev za izgubo le-tega, pravice do konzularne zaščite dvojnih državljanov in problematiko t. i. golden passports ter vlogo Varnostnega sveta ZN pri mirnem reševanju mednarodnih sporov. Primer je izšel 15. septembra 2023 in od takrat so ekipe širom sveta intenzivno pripravljale tožbo (memorial za Applicant-a) in odgovor na tožbo (memorial za Respondent-a), ki ju je oba bilo potrebno oddati 12. januarja 2024. Po oddaji pisnih izdelkov pa so se ekipe pričele uriti za ustni del tekmovanja, ki poteka v obliki simulacije postopka pred Meddržavnim sodiščem.

Prvi del ustne faze tekmovanja (»Preliminary rounds«) je potekal v štirih krogih, kjer je vsaka ekipa dvakrat zagovarjala tožečo stranko in dvakrat toženo stranko. Ekipa PF MB se je pomerila z ekipami iz Indije (Rajiv Gandhi National University of Law), Cipra (University of Cyprus), Kitajske (Shantou University) in Libanona (La Sagesse University). Tekmovalec Marko Čeh je dosegel vrhunski rezultat, saj je izmed kar 523 govorcev prejel nagrado za10. najboljšega govorca na celotnem tekmovanju.

Udeležbo na tekmovanju so podprli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Pravna fakulteta UM, Pravniško društvo Maribor, Občina Prebold, Občina Selnica ob Dravi in odvetnik Dušan Korošec ter sponzor Prva bonitetna agencija d.o.o. Ambasada Republike Slovenije v Washingtonu D.C. je ekipo tekom tekmovanja sprejela in moralno podprla. Vsem se iskreno zahvaljujemo!

Celotni ekipi iskreno čestitamo!

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla publikacija z naslovom: Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization

Datum objave: 18.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je pod uredništvom doc. dr. Cocoa Mariusa Mensaha izšla elektronska in tiskana publikacija z naslovom Protecting Children's Rights in Civil, Criminal and International Law – Under a Touch of Digitalization.

Zaščita otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu – pridih digitalizacije. Publikacija se osredotoča na ključne teme zaščite otrokovih pravic v civilnem, kazenskem in mednarodnem pravu. V današnjem hitro razvijajočem se digitalnem okolju je zagotavljanje blaginje in pravic otrok postalo kompleksnejše, a hkrati nadvse pomembno. Ta celovit pregled se poglobi v večplastne pravne okvire in izzive, povezane z otrokovimi pravicami v različnih pravnih področjih. Od vprašanj varstva in vzgoje ter izobraževanja do kazenskega prava mladoletnikov in mednarodnih pogodb. Pričujoča publikacija ponuja vpoglede v razvijajoči se okvir zakonodaje o zaščiti otrok. Z osredotočenostjo na navigiranje vpliva digitalne dobe na otrokove pravice ta publikacija služi kot dragocen vir za pravne strokovnjake, oblikovalce politik, učitelje in zagovornike, ki so posvečeni varovanju pravic in blaginje otrok. 

Publikacija je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/872.

 

Izšla je knjiga Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja, v kateri je poglavje o prof. dr. Vaneku Šiftarju napisala tudi red. prof. dr. Janja Hojnik

Datum objave: 11.04.2024 | Datum poteka: 31.12.2099

Pri založbi ZRC SAZU je izšla knjiga Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja, v kateri je poglavje o prof. dr. Vaneku Šiftarju zapisala tudi prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. dr. Vanek Šiftar je bil v letih 1970-1974 direktor takratne Višje pravne šole v Mariboru.

Iz povzetka:
Ivan Vanek Šiftar je bil eden osrednjih družboslovcev in humanistov druge polovice 20. stoletja v severovzhodni Sloveniji. Že v dijaških časih je bil vpet v diskusije o avtonomiji Prekmurja in statusu prekmurščine. Pred drugo svetovno vojno je bil urednik Mladega Prekmurca. Po maturi na Ptuju je vpisal študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1953. Še pred diplomo je deloval kot javni tožilec v različnih slovenskih okrajih, kjer je bil priča političnemu vmešavanju v delo pravosodja. Leta 1965 je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani na temo samoupravljanja. Kot direktor Višje pravne šole v Mariboru si je v prvi polovici sedemdesetih let 20. stoletja prizadeval za njen razvoj v fakulteto. Čeprav je bil član Zveze komunistov, si je prizadeval za prevlado strokovnosti na univerzi, študente je spodbujal k samostojnemu mišljenju. V drugi polovici sedemdesetih let 20. stoletja je predaval politično ureditev na mariborskem oddelku Teološke fakultete. Leta 1981 je postal prvi redni profesor prava na Univerzi v Mariboru.