Novice

Novice 81 do 100 od 359

Podpis sporazuma o sodelovanju IDN BG pri reviji Medicine, Law & Society

Datum objave: 07.04.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek 3. aprila 2023 je Pravno fakulteto (PF UM) obiskal dr. Goran Bašić, direktor priznanega Inštituta društvenih nauka iz Beograda (IDN BG) (Srbija). Dekanica prof. dr. Vesna Rijavec in dr. Bašić ste analizirala dosedanje sodelovanje med obema institucijama ter ga označila kot večletno, uspešno in izredno produktivno. Sodelovanje med PF UM in IDN BG jenamreč zelo raznoliko in se kaže na večih področjih (npr. projekti, konference, simpoziji, okrogle mize, publikacije, ko-izdajateljstvo revije, predavanja). Ob tej svečani priložnosti je bil podpisan tudi sporazum o sodelovanju IDN BG pri reviji Medicine, Law & Society kot soizdajatelja. S tem se je še dodatno  okrepilo medsebojno sodelovanje med obema institucijama.

Uspeh študentk Pravne fakultete UM na tekmovanju MEDMUN v Mentonu, Francija

Datum objave: 04.04.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom mladega raziskovalca Aljoše Polajžarja med 30. marcem in 2. aprilom 2022 udeležile Mediterranean Model United Nations (MEDMUN), ki je potekalo na kampusu Univerze Sciences Po v Mentonu.

Tekmovalke Ana Brumec, Anamari Grušovnik, Iza Beširević, Danijela Brečko in Lisa Elizabeth Strouken so se na tekmovanju odlično odrezale. Ana Brumec si je prislužila nagrado Best Delegate (1. mesto)v okviru odbora International Press Forum. Iza Beširević je prejela nagrado Best Delegate (1. mesto) v okviru odbora International Court of Justice (ICJ). Tudi Anamari Grušovnik, Lisa Elizabeth Strouken in Danijela Brečko so uspešno nastopile v odboru FAO - Food and Agriculture Organization.

Našim izvrstnim študentkam iskreno čestitamo!

Knjiga Izbrana poglavja mednarodnega prava doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika

Datum objave: 03.04.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Uradni list RS je izšla monografija doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika Izbrana poglavja mednarodnega prava. Monografija obravnava nekatera osrednja poglavja mednarodnega (javnega) prava. Pri tem namenja veliko pozornosti delovanju mednarodnega prava v praksi, zato je vključeno večje število mednarodnih sodnih in arbitražnih odločb. Delo upošteva slovenski vidik in posamezne institute mednarodnega prava obravnava v povezavi s slovensko zakonodajo in prakso.

Z dogodki, ki so povezani z mednarodnim pravom, se vsakodnevno srečujemo pri prebiranju in poslušanju novic – begunske krize, terorizem, pandemije, kot je koronavirus, ki je ohromil svet, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, težnje po neodvisnosti v številnih državah po svetu, podnebne spremembe, trajnostni razvoj, mednarodna trgovina, trgovinske vojne, energetska kriza, obdavčenje multinacionalk, zračni, cestni in vodni promet, vesolje, svetovna komunikacija itd. Mednarodno pravo obravnava te dogodke in vprašanja ter preučuje pravna načela in pravila, ki urejajo odnose med državami in drugimi subjekti mednarodnega prava.

Monografija obravnava razvoj, pomen in naravo mednarodnega prava kot pravnega področja, vire mednarodnega prava, temeljna načela mednarodnega prava, s posebnim poudarkom na načelu suverenosti in suverene enakosti, akterje v mednarodnem pravu, mednarodno pravo in prostor, vlogo posameznika v mednarodnem pravu, mednarodnopravne posle, vprašanje mednarodne odgovornosti držav, mirno reševanje sporov v mednarodnem pravu in mednarodno gospodarsko pravo. Knjiga je namenjena vsem, ki se srečujejo z mednarodnim pravom, tako pravnikom v državnih organih kot tudi v gospodarstvu. Seveda pa bodo med njenimi uporabniki zlasti študenti, ne samo prava, temveč tudi drugih družboslovnih smeri.

Več najdete v objavi uradnega lista

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru na tekmovanju ELMC (European Law Moot Court)

Datum objave: 02.04.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Jakob Hauptman (kot Applicant), Lejla Veladžić (kot Defendant), Asja Lešnik (kot Comission Agent) in Matej Makoter Rožmarin (kot Legal Council) pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, MJur, DPhil (Oxford), asist. Aljoše Polajžarja in asist. Žive Šuta se je med 23. - 25. februarjem 2023 udeležila regionalnega finala tekmovanja iz poznavanja prava EU ELMC, ki je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Bukarešti, Romuniji.  Ob naši fakulteti je v tem regionalnem finalu nastopalo še 11 drugih uglednih pravnih fakultet, med drugim Lund University Faculty of Law, College of Europe (Brugge), University of Ljubljana Faculty of Law.

Na letošnjem tekmovanju se je naša ekipa ukvarjala s tematikami kot so: državljanstvo EU, razglasitev ničnosti aktov EU in suspenzivni učinek, zamrznitev sredstev in uvedba sankcij, odgovornost za okoljsko škodo itd.

Naša ekipa se je odlično odrezala, a se žal kljub dobrim nastopom ni uvrstita v veliki finale tekmovanja, ki bo potekalo aprila v Luxembourgu na Sodišču EU.

Ekipi čestitamo za nastope na tekmovanju ter za vso opravljeno delo v zadnjih šestih mesecih.

Ekipa se posebej zahvaljuje tudi podjetju Makoter d.o.o. za finančno podporo.

Ekipa Pravne fakultete Maribor nastopila na predtekmovanju v Beogradu

Datum objave: 29.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Zale Heric, Anike Rovan, Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Urške Nerat, Kristine Lahovnik, Nastje Gorenc in Nine Rebol, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Petre Zupančič, Stefana Danojevića, Ize Beširević, Maše Hajdinjak in Anamari Grušovnik že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki se bo v prihodnjem tednu odvilo na Dunaju, se tekmovalci udeležujejo različnih predtekmovanj (t. i. »pre-moot«). Po suverenih nastopih in pridobljenih dobrih izkušnjah na predtekmovanjih v Brnu, Pragi, Ljubljani in Frankfurtu, so se tekmovalci udeležili še zadnjega predtekmovanja na Pravni fakulteti v Beogradu.

Na organiziranem tekmovanju v Beogradu se je ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerila proti tekmovalcem z »University of Hamburg« iz Nemčije, »Panamerican University Aguascalientes« iz Mehike, »University of Bern« iz Švice, »Ankara University« iz Turčije ter »International University of Sarajevo« iz Bosne in Hercegovine. Dobro organizirano predtekmovanje je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi bolj praktični uvid v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Mercator d.o.o. in Revoz d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete na finalnem tekmovanju na Dunaju.

Prof. dr. Darja Senčur Peček in Aljoša Polajžar na posvetu »Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!«

Datum objave: 28.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V dvorani Državnega sveta RS se je dne 27. marca 2023 odvil posvet »Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!« v soorganizaciji Državnega sveta RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Sindikata Mladi plus. Namen posveta je bil jasno opredeliti pojem prekarnosti in ugotoviti, kako se lahko s konkretnimi ukrepi zoperstavimo neželenim oblikam prekarnega dela. Posvet se je pričel s pozdravnimi nagovori predsednice Sindikata Mladi plus Tee Jarc, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Marka Lotriča in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca. V nadaljevanju so govorci naslovili različne težave in različne oblike prekarnega dela, med drugim, tudi prof. dr. Darja Senčur Peček, ki je predstavila referat o prikritih delovnih razmerjih in ekonomsko odvisnih osebah ter Aljoša Polajžar, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki je predstavil delo prek spletnih platform.

Posnetek celotnega posveta je na voljo na spletni strani Državnega sveta na povezavi >>> TUKAJ.

Marec v znamenju Erasmus Staff Mobilnosti

Datum objave: 28.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 je Pravno fakulteta Univerze v Mariboru bila gostiteljica kar štirih Erasmus+ mobilnosti osebja. Prof. dr. Maja NASTIĆ, redna profesorica iz Pravne fakultete Univerze v Nišu (Srbija), je v sklopu svoje mobilnosti opravila dve gostujoči predavanji. Študentom na drugi stopnji EPŠ je predavala na temo »Constitutional complaint and the ECHR”. Za študente 3. letnika prve stopnja pa je izvedla predavanje na temo “The right to health in the digitial age”.

Matko GUŠTIN, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Osijeku (Hrvaška), je v času svoje mobilnosti spremljal organizacijo in izvajanje predavanj na PF UM ter si ogledal tudi delovanje knjižnice PF UM. Njegova izmenjava je bila namenjena tudi pridobivanju novih znanj in izmenjavi dobrih praks na področju Erasmus mobilnosti, kakor tudi analizi obstoječega in načrtovanju bodočega sodelovanje obeh pravnih fakultet tako na področju študentskih kakor tudi pedagoških mobilnosti.

PF UM sta obiskali tudi Didem TURKER in Beyza AYDIN, asistentki Pravne fakultete İzmir Katip Çelebi University (Turčija). V času obiska sta spremljali izvedbo online študentske delavnice o migracijah in zdravju in posvet Medicina, pravo in družba. Seznanili sta se tudi z delovanjem študentskega tutorstva, profesorskega tutorstva za študente s posebnim statusom in delovanjem referata za študentske zadeve ter Erasmus pisarne.


Prva vrsta z leve proti desni: Didem Turker, prof. dr. Suzana Kraljić, Beyza Aydin; druga vrsta z leve proti desni: Katja Markač Hrovatin, Maja Habjanič, prof. dr. Tjaša Ivanc in ga. Tatjana Vogrinec Burgar


Z leve proti desni: asist. Matko Guštin
s Pravne fakultete Univerze v Osijeku (Hrvaška), prof. dr. Maja Nastić, redna profesorica iz Pravne fakultete Univerze v Nišu (Srbija), prof. dr. Suzana Kraljić s PF UM

2. dan posveta Medicina, pravo in družba, 24. marec 2023

Datum objave: 24.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Univerzi v Mariboru smo izpeljali tudi drugi dan že 32. posvetovanja Medicina, pravo in družba v organizaciji Medicinske in Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru.

Drugi dan posveta je otvorila ministrica za digitalno preobrazbo izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh z predavanjem na temo načrtovanja digitalizacije in tehnologije v medicini. O etičnih perspektivah razvoja prava je govoril prof. dr. Miro Cerar, nato so sledila predavanja v dopoldanski sekciji zasl. prof. dr. Šime Ivanjka, prim. dr. Jelke Reberšek Gorišek, doc. dr. Mojce Tancer Verboten, dr. Urbana Vrtačnika, prof. dr. Radka Komadina, ge. višje sodnice Blanke Javorac Završek, prof. dr. Jožeta Balažica, izr. prof. dr. Mihe Šepca, prof. dr. Blanke Kores Plesničar.

Sočasno je po spletu potekala tudi MEDNARODNA SEKCIJA, ki sta jo moderirala prof. dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in višji predavatelj Thomas Heller.


Vljudno vabljeni k ogledu "FOTOGALERIJA MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA - 2. dan, 24. 3. 2023"


 

Pričelo se je 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba

Datum objave: 23.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2099

V Dvorani Vladimirja Bračiča na Univerzi v Mariboru se je 23. marca pričelo že 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba v organizaciji Medicinske in Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru.

Vsako leto izbiramo najbolj aktualne teme, ki povezujejo obe stroki in z odzivom družbe nanje. Tokratni izbor glavne teme je namenjen pogledu v prihodnost. Naslov teme je: Predvidevanja za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Sklop predavanj zajema predvidevanja in načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

Posvet je s svojim uvodnim nagovorom otvoril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je pozdravil spoštovane goste, ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan, župana MO Maribor g. Aleksandra Sašo Arsenoviča, generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan, generalnega državnega tožilca g. Draga Šketa, člane organizacijskega odbora posveta, predavatelje, moderatorje in razpravljavce, študentke in študente.

Spoštovani gospod rektor se je v svojem nagovoru zahvalil dolgoletnim organizatorjem tradicionalnega posveta za njihova neutrudna prizadevanja. Po njegovih besedah je ob temeljnem etičnem čutu človeške narave, to je čutu za dobro in čutu za pravičnost, posebej dragocen interdisciplinarni pristop obravnavanja pomembnih in aktualnih družbenih vprašanj, zlasti še, ko gre za zdravje, varnost, pravice in dostojanstvo slehernega človeka.

Vse prisotne sta nagovorila tudi župan MO Maribor g. Aleksander Saša Arsenovič in ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan.


Vabljeni k ogledu "FOTOGALERIJE MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA 2023 - 1. dan, 23. 3. 2023"


 

Ekipa Pravne fakultete Maribor nastopila v odvetniški pisarni White & Case LLP v Frankfurtu

Datum objave: 23.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Zale Heric, Anike Rovan, Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Urške Nerat, Kristine Lahovnik, Nastje Gorenc in Nine Rebol, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Petre Zupančič, Stefana Danojevića, Ize Beširević, Maše Hajdinjak in Anamari Grušovnik že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo tudi letos potekalo na Dunaju, se tekmovalci udeležujejo različnih predtekmovanj (t. i. »pre-moot«). Po suverenem nastopu v Brnu in udeležbi na dobro organiziranih predtekmovanjih v Pragi in Ljubljani, so se tekmovalci udeležili še predtekmovanja v  Frankfurtu v ugledni odvetniški pisarni White & Case LLP z mednarodnim slovesom.

Na organiziranem tekmovanju v Frankfurtu se je ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerila proti tekmovalcem z »University of Hannover«, »University of Saarland«, »University of Giessen« ter »University of Tübingen« iz Nemčije. Nastopi pred arbitražnim tribunalom, ki so ga sestavljali izkušenimi pravni strokovnjaki, so udeležencem tekmovanja predstavljali odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi bolj praktični uvid v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov v arbitražnem postopku.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Mercator d.o.o., Revoz d.d., Slovenske železnice d.o.o., Elektroinštitut Milan Vidmar ter Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na zadnjem predtekmovanju, ki se ga bodo v prihodnjih dneh udeležili v Beogradu.

Prof. dr. Renato Vrenčur vodja sekcije na posvetu Sodobno obligacijsko pravo 2023

Datum objave: 20.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo in četrtek, 15. in 16. marca 2023, je v Ljubljani potekal posvet Sodobno obligacijsko pravo 2023 v organizaciji TFL, kjer je izr. prof. dr. Renato Vrenčur sodeloval kot predavatelj in vodja sekcije, ki se je ukvarjala z novejšimi spremembami zakonodaje, ki vplivajo na promet z nepremičninami (predvsem novela Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-G). V uvodnem referatu je profesor predstavil vpliv sprememb zakonodaje na sklepanje pogodb glede nepremičnin.

Ekipa Pravne fakultete Maribor se je udeležila predtekmovanja v Ljubljani

Datum objave: 15.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Zale Heric, Anike Rovan, Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Urške Nerat, Kristine Lahovnik, Nastje Gorenc in Nine Rebol, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Petre Zupančič, Stefana Danojevića, Ize Beširević, Maše Hajdinjak in Anamari Grušovnik že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno pravniško tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo tudi letos potekalo na Dunaju, se tekmovalci udeležujejo različnih predtekmovanj (t. i. »pre-moot«). Po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu in dobri izkušnji na predtekmovanju v Pragi, so se tekmovalci udeležili še predtekmovanja v odvetniški pisarni Jadek & Pensa v Ljubljani.

Na organiziranem manjšem tekmovanju v Ljubljani se je ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerila proti tekmovalcem z »University of Zagreb« iz Hrvaške, »University of Trieste« iz Italije ter Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobro organizirano predtekmovanje je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi bolj praktični uvid v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na nadaljnjih predtekmovanjih, ki se jih bodo v prihodnjih dneh udeležili v Frankfurtu in Beogradu.

European Jessup Friendly 2023

Datum objave: 14.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Med 9. in 11. marcem 2023 je v Ženevi potekalo evropsko predtekmovanje Philip C. Jessup Moot Court. Udeleženih je bilo 19 ekip iz evropskih pravnih fakultet. Pravno fakulteto UM so zastopali trije tekmovalci: Patricija Glavica, Vita Višič in Andrej Stanišić pod mentorstvom Leona Brulca, asist. Žive Šuta, doc. dr. Petre Weingerl in prof. dr. Matjaža Tratnika. Ekipa se je uvrstila v izločilne boje tekmovanja in se v polfinalu pomerila z ekipo dunajske pravne fakultete. Naša ekipa je dosegla odlično 3. mesto, za Universität Wien (zmagovalna ekipa) in Eötvös Loránd University (drugouvrščeni). 

Monografija mag. Andreja Ferlinca, upokojenega vrhovnega državnega tožilca, je monografija iz prakse

Datum objave: 14.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Včeraj, 13. 3. 2023, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala predstavitev monografije mag. Andreja Ferlinca. Monografija je plod njegovega strokovnega dela in življenjskih izkušenj.

Ob predstavitvi monografije je tekel pogovor o PRAVNI DRŽAVI, ki ga je moderiral izr. prof. dr. Borut Holcman. Ob avtorju so sodelovali tudi prof. dr. Iztok Simoniti, prof. dr. Janja Hojnik in prof. dr. Tomaž Keresteš.

Pravna država je sistem, je vrednota, ki pokriva tri področja in sicer področje univerzalne človeške dobrine, ki po besedah zgodovinarja E. P. Thomsona predstavlja "kulturni dosežek univerzalnega pomena". Pravne omejitve vlade so omejitve, ki jih ustvarjajo družba in njene politične institucije. Gre za formalno zakonitost, ki vedno sledi, kadar obstajajo omenjene pravne omejitve vladanja. In zadnje, kar je zelo pomembno, vladavina prava in ne človeka. Vse troje je odvisno od vsebine.

O tem so razpravljavci predstavili svoja stališča in jih argumentirano posredovali občinstvu in medijem.

Študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)« pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček

Datum objave: 13.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 se je na Pravni fakulteti UM pričel izvajati študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)«, ki poteka pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček, ob pomoči asistenta Aljoše Polajžarja, administrativni podpori Jasmine Klojčnik ter s sodelovanjem delovnega mentorja Roberta Graha (direktorja Pomurske gospodarske zbornice). V projektu bodo študenti prava (s študenti psihologije, poslovnih ved in zdravstvene nege) raziskovali različne vidike organizacije delovnega časa v podjetjih (z vidika prava, med drugim, pravico do odklopa, obseg delovnega časa, razporeditev delovnega časa, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja itd.). Cilj projekta bo priprava raziskovalnega poročila o obravnavani tematiki.

V projektu sodeluje osem študentov, in sicer: Nuša Fakin (2. letnik), Jakob Hauptman (3. letnik), Asja Lešnik (1. letnik B2), Iza Beširević (2. letnik B2), Matej Rožmarin (2. letnik B2) (vsi PF UM), Tine Merhar (EPF), Pia Pezdiček (FF) in Tine Puklavec (FZV). Projekt se izvaja v okviru »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM)«.

Ekipa Pravne fakultete Maribor uspešno nastopila na predtekmovanju v Pragi

Datum objave: 10.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Zale Heric, Anike Rovan, Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Urške Nerat, Kristine Lahovnik, Nastje Gorenc in Nine Rebol, se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Petre Zupančič, Stefana Danojevića, Ize Beširević, Maše Hajdinjak in Anamari Grušovnik že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno tekmovanje študentov prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, so tekmovalci po suverenem nastopu na predtekmovanju v Brnu, dobro zastopali Pravno fakulteto Univerze v Mariboru tudi na predtekmovanju v Pragi.

Na organiziranem predtekmovanju v Pragi so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam: »University of Liège« iz Belgije, »Julius-Maximilians-University of Würzburg« in »University of Mannhein« iz Nemčije in »Moldova State University« iz Moldavije. Dobro organizirano predtekmovanje (t.i. »pre-moot«) je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, ki se bo v začetku mesecu aprila odvilo na Dunaju, hkrati pa tudi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na nadaljnjih predtekmovanjih.

Študentski projekt »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših« pod mentorstvom red. prof. dr. Suzane Kraljić

Datum objave: 09.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 se je na Pravni fakulteti UM pričel izvajati študentski projekt »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«, ki poteka pod mentorstvom prof. dr. Suzane Kraljić, ob administrativni podpori Jasmine Klojčnik, ter Zavodom PROSUM. V sklopu projekta bodo študenti raziskovali spletna tveganja, katerim so še posebej izpostavljeni starejši (+65), za katere je značilna nižja splošna pravna pismenost kot pri mlajših generacijah. Študentje bodo pri tem raziskovali npr. tveganja povezan z mediji, potrošništvom, partnerstvom, zdravstvom, turizmom, financami, religijo, arhitekturo... V projektu, ki bo trajal tri mesece, bodo raziskovani tako teoretični kakor tudi praktični vidiki omenjenih tveganj, izvedena bo raziskovalna anketa ter podani predlogi, ki bi lahko doprinesli k izboljšanju pravne pismenost starejših. V projektu sodeluje osem študentov Asja Lešnik, Miha Červek, Iza Beširević, Onja Livič (PF UM), Sara Lazar (MF UM), Ajda Detiček (FGPA UM), Brin Pšunder (FERI UM) in Ana Kuhelj (FT UM).

Slavnostni podpis sporazuma z Vrhovnim državnim tožilstvom RS

Datum objave: 01.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 1. marca 2023 je Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obiskal generalni državni tožilec g. Drago Šketa in pri predmetu Kazensko procesno pravo izr. prof. dr. Mihe Šepca predstavil vlogo Vrhovnega državnega tožilstva ter se srečal z dekanico Pravne fakultete UM red. prof. dr. Vesno Rijavec na slavnostnem podpisu Sporazuma o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Na podlagi sporazuma si bo Pravna fakulteta UM prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu VDT RS.

INFORMATIVNI DNEVI 2023

Datum objave: 23.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo uspešno izvedli Informativne dneve 2023, ki so potekali v petek, 17. februarja 2023 ob 10. in 15. uri ter v soboto, 18. februarja 2023, ob 10. uri.

Letos nas je obiskalo rekordno število dijakinj in dijakov, ki so imeli priložnost se na kratko srečati s študijem PRAVA na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in prisluhniti pozdravnemu nagovoru dekanice red. prof. dr. Vesne Rijavec, nagovoru prodekanice za mednarodno sodelovanje in mednarodne odnose prof. dr. Darje Senčur Peček ter nagovoru prodekana za gospodarjenje prof. dr. Saše Preliča. Nagovorom je sledila predstavitev študija v tujini in status študenta s posebnimi potrebami oz. s posebnim statusom, ki ga je izvedla red. prof. dr. Suzana Kraljić. Odvetnik doc. dr. Miha Šošić je bodočim brucem predstavil poklic odvetnika in delo docenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. "Predavanje na pokušino" je izvedel izr. prof. dr. Miha Šepec in bodočim študentom prava, s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja, predstavil pravo.

Prodekanica študentka Asja Lešnik je s svojo ekipo študentov Študentskega sveta PF UM, ki so jo sestavljali Vita Višić, Matej Velichovski, Amadeja Mlinar, Danijela Brečko, Maša Kozar, Luša Maučec, Ana Brumec, Anja Kmetec in Klara Nerat izvedla klepet "O faksu na kavi", odgovorili so na vsa vprašanja povezana s pravnim študijem ter predstavili predmetnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk ter jim želimo, da uspešno opravijo splošno maturo, ki je pogoj za vpis na našo fakulteto ter upamo, da se ponovno vidimo oktobra 2023 v predavalnicah Pravne fakultete Univerze v Mariboru na Mladinski 9 v Mariboru.

Vabljeni k ogledu >>> FOTOGALERIJE.

Ekipa Pravne fakultete Maribor dosegla 3. mesto na predtekmovanju v Brnu

Datum objave: 14.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Maribor v sestavi študentov: Gašperja Kavnika, Timoteja Grila, Zale Heric, Anike Rovan, Urške Nerat, Nastje Gorenc, Kristine Lahovnik in Nine Rebol se pod mentorstvom asist. Denisa Baghrizabehija, asist. Line Burkelc Juras, Stefana Danojevića, Petre Zupančič, Anamari Grušovnik, Maše Hajdinjak in Ize Beširević že od septembra 2022 aktivno pripravlja na mednarodno tekmovanje študentov prava »Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot«.

V sklopu priprav na finalno tekmovanje, ki bo tudi letos potekalo na Dunaju, se tekmovalci udeležujejo predtekmovanj (t. i. »pre-moot«), prvega takšnega pa so se letos udeležili v Brnu na Češkem. Na organiziranem tekmovanju v Brnu so se tekmovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru pomerili proti ekipam »Karl-Franzens-Universität Graz« in »Wirtschaftsuniversität (WU) Wien« iz Avstrije, Karlove Univerze iz Prage in Masarykove Univerze iz Češke, »Universität Leipzig« iz Nemčije ter »Università degli Studi di Milano« iz Italije. Dobro organizirano predtekmovanje je udeležencem predstavljalo odlično pripravo na glavno tekmovanje, hkrati pa tudi prvi vpogled v reševanje mednarodnih gospodarskih sporov pred arbitražnim tribunalom.

Tekmovalci naše fakultete so s svojim odličnim nastopom dosegli 3. tretje mesto, sedaj pa se že pridno pripravljalo na naslednji pre-moot, ki bo v začetku meseca marca potekal v Pragi.

Za finančno podporo ekipe pri pripravah na tekmovanje se najlepše zahvaljujemo našim cenjenim sponzorjem: Ulbrich hidroavtomatika d.o.o., CNC P&K-Pušnik d.o.o., Agrocom d.o.o., Impol d.d., Slovenske železnice, Elektroinštitut Milan Vidmar, Občina Radlje ob Dravi.

Našim študentom želimo dober nastop in uspešno zastopanje naše fakultete tudi na nadaljnjih predtekmovanjih.