Novice

Novice 41 do 60 od 359

Izšla je monografija pod uredništvom prof. dr. Martine Repas: Dileme sodobnega oglaševanja: Izbrane teme

Datum objave: 26.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Osrednja tema monografije so različni vidiki oglaševanja blaga in storitev. Poleg pravil o javni rabi slovenskega jezika v oglaševanju monografija vsebuje celoviti pregled pravil o oglaševanju v obstoječi slovenski zakonodaji. Poleg splošnih so vključene tudi bolj specifične teme, kot so primerjalno oglaševanje, varstvo otrok v oglaševanju, vplivnostni marketing in uporaba pravil konkurenčnega prava v zvezi s položajem in odgovornostjo vratarjev oziroma digitalnih platform v oglaševanju. Obravnavane so nekatere nove oblike oglaševanja, kot je ciljano politično oglaševanje, ki zajema prikazovanje prilagojenih oglasov o političnih kandidatih in pravno regulacijo tega na ravni EU, ter varstvo osebnih podatkov v oglaševanju. Ostali prispevki se nanašajo na različna področja in vključujejo oglaševanje in trženje z vonjavami s prikazom in analizo pomembnejših sodnih primerov, položaj platformnih delavcev v dejavnosti oglaševanja in njihov dostop do kolektivnega dogovarjanja ter problematiko v zvezi s prihodki od oglaševanja v povezavi s pravico do zasebnosti uporabnikov.

Več o monografiji na povezavi https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/814.

Biografija

Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Martina Repas je redna profesorica na Pravni fakulteti UM za področje »Pravo«. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani s področja konkurenčnega prava. Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, na področje konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. Sodeluje na mnogih konferencah in posvetih, objavila je številne monografije in članke.

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na 49. Dnevih slovenskih pravnikov

Datum objave: 25.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek in petek, 12. in 13. oktobra 2023, so prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Renato Vrenčur, prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Etelka Korpič Horvat sodelovali na tradicionalnih 49. Dnevih slovenskih pravnikov. Prof. dr. Darja Senčur Peček je vodila sekcijo »Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev« ter predavala o aktualnih vprašanjih delovnega časa in letnega dopusta. Prof. dr. Renato Vrenčur je vodil sekcijo »Sodobni izzivi stvarnega prava«, v okviru katere je predstavil temo postavitve sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah. Prof. dr. Matjaž Tratnik pa je v okviru predmetne stvarnopravne sekcije predaval o pravnih vidikih postavitve in obratovanja vetrnih elektrarn. Doc. dr. Etelka Korpič Horvat je s prispevkom »Vpliv prava in krize na revščino« sodelovala na okrogli mizi »Kriza in pravo«.

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Dogodek že vrsto let organizirajo trije soorganizatorji, in sicer Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV Založba. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, ter pravniki s področja javne uprave in gospodarstva.

Asist. Živa Šuta je bila na raziskovalnem obisku na Pravni fakulteti Univerze v Kopenhagnu

Datum objave: 23.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Asist. Živa Šuta se je v preteklem mesecu udeležila raziskovalnega obiska na Pravni fakulteti Univerze v Kopenhagnu (Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet). Pod mentorstvom prof. Ulle Neergaard je raziskovala razvoj prava notranjega trga EU in izpopolnjevala doktorsko disertacijo na temo prostega pretoka blaga in storitev (Free movement of product-service systems in the EU internal market). Bila je govorka na Interdisciplinarnem seminarju o podnebju, energetiki in trajnosti (https://jura.ku.dk/cilg/calendar/2023/xii-interdisciplinary-seminar-on-climate/), ob koncu obiska pa je za člane centra za evropske in primerjalnopravne študije (https://jura.ku.dk/cecs/) in študente Pravne fakultete izvedla samostojen seminar. Več o njenem seminarju lahko preberete na tej povezavi: https://jura.ku.dk/cecs/calendar/2023/free-movement-of-product-service-systems-in-the-eu-internal-market/ .

Izšel je Praktikum za družinsko pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, avtoric doc. dr. Katje DRNOVŠEK in prof. dr. Suzane KRALJIĆ

Datum objave: 19.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Oktobra 2023 je izšel Praktikum za družinsko pravo, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, avtoric doc. dr. Katje DRNOVŠEK in prof. dr. Suzane KRALJIĆ. Praktikum je prvenstveno namenjen študentkam in študentom PF UM kot spremljevalno gradivo pri prvem delu predmeta Družinsko in dedno pravo. Praktikum pa bo zagotovo koristen pripomoček tudi za študente drugih fakultet, ki želijo preizkusiti ali poglobiti znanje na področju družinskega prava, kandidatom, ki se pripravljajo na pravniški državni izpit, pa tudi drugim, ki bodo uporabno vrednost našli v izboru sodne prakse, namenjene ponazoritvi nekaterih ključnih pravnih standardov in institutov.

Zasnova praktikuma odraža njegov osnovni namen in prizadevanje, da se študentom omogoči čim lažje in čim bolj interaktivno sodelovanje pri predavanjih in vajah pri predmetu Družinsko in dedno pravo. Vsako od tematskih poglavij, ki v grobem sledijo vsebini upoštevne zakonodaje, sestavljajo štirje deli. Prvi del vsebuje vprašanja iz teorije in prakse, na katera bo odgovorjeno med predavanji, odgovore pa lahko študenti tudi sami poiščejo v predpisani študijski literaturi in veljavni zakonodaji. Drugi del vsakega poglavja sestavljajo primeri, s pomočjo katerih bodo študenti na vajah preverili svoje razumevanje snovi ter svoje sposobnosti analitičnega razmišljanja, razlage pravnih virov in uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. V tretjem delu so zbrana vprašanja, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje izbranega pravnega standarda ali pravnega vprašanja, saj študenti odgovorov ne bodo našli v zakonodaji, pač pa se bodo morali zateči k analizi relevantne sodne prakse. V pomoč bo četrti del z zbranimi izseki iz najpomembnejših judikatov, ki se nanašajo na obravnavani institut ter ponazarjajo prevladujoče argumente, izoblikovane v sodni praksi. Praktikum si prizadeva zajeti aktualna ključna stališča, izoblikovana na podlagi trenutno veljavnih normativnih pravnih aktov, s posebnim poudarkom na nejasnih konceptih ter odstopih od zakonodaje ali do tedaj ustaljenih stališč.

Druga spremenjena in dopolnjena izdaja Praktikuma je opremljena tudi s preglednicami, ki kratko in jedrnato povzemajo zakonsko ureditev, relevantno za posamezno poglavje. Preglednice lahko v kombinaciji z ostalo predpisano literaturo služijo kot koristen pripomoček za seznanitev s snovjo in ponavljanje pred izpitom.

Avtorici upata, da bo Praktikum za družinsko pravo postal nepogrešljiv spremljevalec študentk in študentov pri obiskovanju predavanj in vaj, pri individualnem učenju in raziskovanju ter pri pripravah na kolokvije in izpite, pa tudi kot uporaben pripomoček za vse druge, ki želijo preizkusiti svoje teoretično in praktično znanje na področju družinskega prava.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru sta v okviru programa Erasmus+ med 1. in 6. oktobrom 2023 gostovala prof. dr. Nikola Tuntevski in prof. dr. Dominika Skocyzlas

Datum objave: 18.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (PF UM) sta v okviru programa Erasmus+ med 1. in 6. oktobrom 2023 gostovala prof. dr. Nikola Tuntevski (University "St. Kliment Ohridski" Bitola, Severna Makedonija) in prof. dr. Dominika Skocyzlas (University of Szczecin, Poljska).

V času svojega gostovanja sta si ogledala PF, se udeležila predavanj domačih predavateljev ter z zaposlenimi izmenjala dobre pedagoške prakse. Za študente PF UM pa sta izvedla tudi predavanja. Prof. dr. Tuntevski, katerega ožje področje interesa se nanaša na kazensko in policijsko pravo, je spregovoril o »Comparative Legal Aspects of the Crime Participation in Foreign Military, Police, Paramilitary or Parapolice formations in the Balkan Countries in Anti-Fraud mechanism for protection of the European Union Funds in the Balkan Countries. Prof. dr. Skoczylas, ki je strokovnjakinja za kibernetsko varnost, pa je študente nagovorila v luči teme “Digital transformation in the age of cyberpandemics, cyberwar and cyberthreats” in “Legal and technological conditions for ensuring a high common level of cybersecurity in the European Union and beyond”.

Prof. dr. Tuntevski je svojo izkušnjo kot gostujoči profesor na PF UM povzel s sledečimi besedami: „Fakultete ne naredijo stavbe in oprema, ampak čudoviti ljudje, ki tam delajo, in ti so bili na PF UM prav to, za kar se vam najlepše zahvaljujem.“

Red. prof. dr. Tjaša Ivanc na konferenci in okrogli mizi z naslovom Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe

Datum objave: 16.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Red. prof. dr. Tjaša Ivanc se je v sredo, 11.10. 2023, udeležila konference in okrogle mize: Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe.

Na konferenci, ki sta jo z uvodnim nagovorom odprla državni sekretar dr. Igor Šoltes in predsednik PiNA v vlogi nacionalne kontaktne točke programa CERV Borut Jerman, sta  bila predstavljena centralizirana programa Evropske komisije CERV  ((Citizens, Equality, Rights, Values) – Državljani, Enakost, Pravice, Vrednote) in JUST ((Justice Programme) – Pravosodje), ki omogočata neposredno črpanje evropskih finančnih sredstev s strani upravičencev kot so pravosodni deležniki, izobraževalne institucije, nevladne organizacije, občine in drugi.

Konferenca se je začela z okroglo mizo, na kateri so sodelovale predstavnica Evropske komisije in udeleženke organizacij, ki projekte izvajajo prav v okviru teh programov: vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, red. prof. dr. Tjaša Ivanc s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, direktorica PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, mag. Jelena Aleksić iz urada Zagovornika načela enakosti, voditeljica Mateja Rosa ter tolmač znakovnega jezika Boštjan Jerka. Sogovornice so se strinjale, da gre za pomembna programa, ki krepita vrednote EU in razvoj demokracije, saj spodbujata projekte, ki lahko izboljšajo našo družbo. Hkrati so se udeleženke dotaknile tudi izzivov pri prijavah ter priložnostih za izboljšavo.

Prof. dr. Suzana Kraljić in doc. dr. Katja Drnovšek sta gostovali na Hamline University (Saint Paul, ZDA)

Datum objave: 02.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Suzana Kraljić in doc. dr. Katja Drnovšek sta gostovali na Hamline University (Saint Paul, ZDA). Obisk je potekal v okviru aktivnosti bilateralnega projekta z naslovom »Pravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik med Slovenijo in ZDA«, katerega nosilka je prof. dr. Suzana Kraljić ter prof. dr. David Schultz iz Hamline University. Namen obiska je bil namenjen analizi dosedanjih rezultatov raziskovalnega dela ter pripravi skupnega prispevka kot rezultatu dvoletnega projekta.

Med gostovanjem sta se tudi udeležili posveta na temo Academic Freedom and Cultural Perspectives, ki ga je 12. septembra 2023 organizirala Hamline University. Na posvetu so predavatelji, med katerimi je bil tudi prof. dr. Schultz, naslovili problematiko akademske svobode in njenega vpliva na kulturne vidike, kar je še posebej pomembno, saj je na ameriških univerzah prisotna izrazita kulturna raznolikost. Na Hamline University sta si ogledali še kampus, knjižnico, študentski referat ter trgovino s promocijskimi univezitetnimi stvarmi.

Njun obisk se je nadaljeval na University of St. Thomas (Minneapolis, ZDA), kjer sta obiskali pravno fakulteto. Sprejel ju je dekan prof. dr. Joel Nichols.

Ogledali sta si tudi mednarodno pisarno, kjer ju je sprejela direktorica Christina Calderon. Izmenjali so dobre študijske prakse ter načrtovali nadaljnje sodelovanje med pravnima fakultetama.

Tudi tukaj sta si ogledali knjižnico ter referat za študentske zadeve. Udeleželi sta se tudi predavanj pri Constitutional law, ki jih je izvedel njun gostujoči projektni prof. dr. David Schultz, ki predava tudi na tej pravni fakulteti.

XI. turško – slovenski primerjalnopravni simpozij

Datum objave: 28.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

7. in 8. septembra 2023 je bila Pravna fakulteta Univerze v Mariboru že tretjič organizator bilateralnega simpozija, ki poteka v sodelovanju med PF UM, PF UL in PF Univerzo Ozyegin (Istanbul).  V dveh dneh se je na 11. turško – slovenskem primerjalnopravnem simpoziju zvrstilo 17 slovenskih in turških predavateljev, ki so v svojih prispevkih naslovili izbrane vidike v sklopu krovne teme simpozija »Protecting Children's Rights in Civil in Criminal Law – under a Touch of Digitalization”.

Na simpoziju so sodelovali tudi naši profesorji, asistenti in doktorski kandidati s sledečimi temami: a) prof. dr. Vesna RIJAVEC (Video Conference in Family Matters); b) izr. prof. dr. Borut HOLCMAN (Like a child! The European Heritage of Legal Culture); c) doc. dr. Katja DRNOVŠEK (Children as Witnesses in Court Proceedings); d) doc. dr. Cocou Marius MENSAH (International Humanitarian Law and the Protection of Children); e) Urška KUKOVEC, doktorska kandidatka in asistentka (Best Child Care Arrangements After Separation of Parents); f) Astrid CEP, doktorska kandidatka (The Best Interests of the Child and Digitalization of Education); g) Rok DACAR, doktorski kandidat in asistent (Targeted Advertising and the (Children's) Right to Privacy - Remedies of Ex-ante and Ex-Post Regulation).

Varuh človekovih pravic je podelil priznanje za drugo mesto v kategoriji magistrskih nalog magistrantki Sanji Čahuk

Datum objave: 26.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Sanja ČAHUK, študentka s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki je pod mentorstvom prof. dr. Suzane KRALJIĆ, napisala magistrsko delo »Avtonomija in dostojanstvo človeka ob koncu življenja: pravne in etične dileme«, je na 2. javnem natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic prejela priznanje za drugo mesto na 2. javnem natečaju Varuha v kategoriji magistrskih nalog. Drugo mesto si je magistrantka delila z Izo Thaler (Pravne možnosti regularizacije ljudi brez statusa po zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani).

Svečana podelitev priznanja je potekala v ponedeljek 25. septembra 2023 v Veliki sejni sobi Varuha človekovih pravic. Sanja ČAHUK je svojo magistrsko nalogo na svečani podelitvi najprej predstavila, nato pa prevzela priznanje za svojo magistrsko naloga od Varuha človekovih pravic RS Petra Svetine.

Iskrene čestitke!

Več o novici: https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/tudi-letos-varuh-nagradil-raziskovalna-dela-s-podrocja-clovekovih-pravic/

Najboljša študentka Univerze v Mariboru je Iza Beširević s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 22.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza v Mariboru s ponosom objavlja zmagovalke razpisa Najboljši študent Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23. Med številnimi izjemnimi študenti in študentkami, ki so se potegovali za to prestižno nagrado, so bile izbrane tri, ki so izstopale zaradi svojih akademskih dosežkov, izrednega prispevka k skupnosti in predanosti študiju. Najboljša študentka Univerze v Mariboru je tako postala Iza Beširević!

Prvonagrajena študentka je Iza Beširević, študentka Pravne fakultete. Iza Beširević se je izkazala s svojimi vrhunskimi študijskimi dosežki, znanstvenimi raziskavami in aktivnim sodelovanjem v različnih študentskih projektih. Njena strast do študija in izjemna motivacija sta jo postavili v ospredje med svojimi vrstniki. Študentka je dosegla zmago z 38,30 točkami in se lahko pohvali z avtorstvom in sooavtorstvom strokovnih člankov, objavljenim znanstvenim prispevkom in samostojnem poglavjem v monografiji. Bila je članica Akademskega zbora, študentskega sveta fakultete, opravljala pa je tudi vlogo tutorke. Sodelovala je v projektnih nalogah Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo, Novinarstvo in kazensko pravo – od svobode tiska od varne družbe – NOVIKA, Poznavanje in uporaba orodij svetovalnega mentorstva krepi uspeh in zavzetost generacije Y in Z in drugih. Prejela pa je tudi Perlachovo priznanje, zaradi svojega visokega povprečja se je večkrat uvrstila med najboljših 5 % študentov v generaciji, pohvali pa se lahko tudi s prejemom različnih nagrad in priznanj na svojem študijskem področju.

Nagrade sta podelila prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in prorektorica za študentska vprašanja Nomi Hrast.

»Univerza v Mariboru je že 11. leto zapored izvedla razpis za Najboljšega študenta Univerze v Mariboru ter nagradila najboljše študente za njihovo dobro delo. V letošnjem letu je Univerza v Mariboru zagotovila povišana donatorska sredstva ter še povečala nagradni sklad za finančne nagrade. Veseli smo, da imamo na naši univerzi toliko odličnih študentov, z zavidljivimi študijskimi, raziskovalnimi, znanstvenimi rezultati ter obštudijskimi dejavnostmi. Zahvaljujem se študentom za pogum in prijavo ter vsem čestitam za odlične rezultate njihovega dela.  Vsem pa želim veliko uspeha ter vztrajnosti na poti do pridobivanja novih znanj« je ob razglasitvi nagrajencev poudaril prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru.

Slovesnost Dies academicus 2023

Datum objave: 20.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Devetnajstega septembra 2023 so bila ob 48-letnici obstoja Univerze v Mariboru na svečanem dogodku podeljena priznanja in nagrade ter podeljena naslova častni doktor in zaslužni profesor Univerze v Mariboru.

Ob prazniku univerze je zbrane nagovoril rektor prof. dr. Zdravko Kačič”Z ozirom na bogato tradicijo povezanosti med našo univerzo in okoljem ter dediščino vizionarstva in poguma pionirjev ustanoviteljev Univerze v Mariboru, si v zadnjem obdobju še močneje prizadevamo obuditi zavedanje o pomenu tretjega poslanstva univerze. To je poslanstvo prenosa znanja tudi v industrijo in gospodarstvo. Naša vloga ni omejena le na izobraževanje in raziskovalno delo znotraj akademskega okolja. Zavezani smo k temu, da novo pridobljeno znanje aktivno vnašamo v realnost, v kateri delujejo industrija in gospodarstvo, podjetja in organizacije.“

LISTINO ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI je prejela študentka Nina Kotnik s Pravne fakultete za prizadevno delo in nadpovprečen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Nina Kotnik je absolventka II. stopnje (magistrski študij) na Pravni fakulteti. Ves čas svojega bogatega udejstvovanja od namestnice člana Študentskega sveta Maribor, pa vse do v. d. prorektorice za študentska vprašanja, se je zavzemala za čim boljši položaj študentov in prijetne obštudijske aktivnosti. Ob številnih pomembnih projektih je aktivno sodelovala tudi pri vzpostavitvi medgeneracijskega sodelovanja.

Na slovesnosti so podelili tudi ČASTNI NASLOV ZASLUŽNI PROFESOR, ki se podeljuje za izredne uspehe in dosežke pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem in mentorskem delu ter za razvoj in delovanje fakultete. Tako je na predlog Pravne fakultete zaslužni profesor Univerze v Mariboru postal prof. dr. Marijan Kocbek. Profesor Kocbek je eden najvplivnejših in najuglednejših pravnikov v Sloveniji, prepoznani predavatelj, raziskovalec in svetovalec ter nedvomno ena največjih avtoritet na področju gospodarskega (korporacijskega, predvsem delniškega) prava v Sloveniji. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 1.000 enot, vse od izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na konferencah pa do znanstvenih in strokovnih monografij. Je nedvomno eden najmarkantnejših predavateljev oziroma raziskovalcev, ki je v svoji karieri pustil neizbrisen pečat.

ČASTNI DOKTOR Univerze v Mariboru je na predlog Pravne fakultete postal prof. ddr. Günther Löschnigg. Profesor Löschnigg sodi med najbolj priznane znanstvenike na področju delovnega in socialnega prava v Avstriji in širšem evropskem prostoru. Svoje znanstveno delo je opravljal na različnih univerzah in visokih šolah v Avstriji in tujini. Pri tem je vzpostavil zavidljivo mrežo mednarodnih povezav. Leta 2015 mu je zvezni predsednik Republike Avstrije podelil avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. stopnje, leta 2021 pa mu je Univerza v Gradcu podelila zlato medaljo Pro Meritis. Pred več kot 15. leti je kot plod sodelovanja med Univerzo v Gradcu in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru nastal Mednarodni delovnopravni dialog. Gre za znanstveni dogodek s svetovno udeležbo, na katerem se redno srečujejo in razpravljajo raziskovalci s področja delovnega in socialnega prava.

Iskrene čestitke vsem!


LISTINO ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI je prejela študentka NINA KOTNIK s Pravne fakultete za prizadevno delo in nadpovprečen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

 


Na predlog Pravne fakultete zaslužni profesor Univerze v Mariboru postal prof. dr. Marijan Kocbek.
 


ČASTNI DOKTOR Univerze v Mariboru je na predlog Pravne fakultete postal prof. ddr. Günther Löschnigg.

 

Povzeto po:

https://www.um.si/objava/slovesnost-dies-academicus-2023/

Študentka Ajda Kaučič na Univerzijadi na Kitajskem

Datum objave: 08.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Med 28. julijem in 8. avgustom 2023 je kitajsko mesto Chengdu gostilo 31. poletno Univerzijado. V okviru enega največjih večpanožnih športnih dogodkov na svetu je sodelovala tudi študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje PRAVO Pravne fakultete na Univerzi v Mariboru Ajda Kaučič. Prvega dne atletskega tekmovanja je Ajda uspešno prestala kvalifikacije za tek na 400 metrov, pri čemer je dosegla čas 55,15 sekund. S tem rezultatom si je zagotovila odlično 9. mesto in se brez težav prebila v polfinale. V njenem polfinalnem nastopu na 400 metrov je dosegla čas 54,45, kar je zelo blizu njenega osebnega rekorda (54,38). S tem dosežkom si je priborila skupno 11. mesto med študenti na svetu.

Ajda Kaučič: »Zelo sem zadovoljna s svojim polfinalnim tekom in tudi s svojo celotno sezono. Odtekla sem 400 metrov tako kot znam, kar se je tudi pokazalo na rezultatu, ki je samo za sedem stotink slabši od osebnega rekorda. Izkušnja je bila nepozabna in sem res vesela, da sem lahko bila del te avanture. Kitajska je nekaj posebnega. Vredno si jo je obiskati, ter doživeti njeno edinstveno kulturo.«

Docent dr. Mensah C. Marius v Budimpešti na Central European Academy

Datum objave: 06.09.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

The Central European Academy s sedežem v Budimpešti je 4. in 5. septembra 2023 obeležila 25 let Mednarodnega kazenskega sodišča s konferenco: ICC at 25: Lessons Learned, Might Have Been Learned and Unlearned. Med predavatelji so bili sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča, sodniki ustavnih sodišč ter profesorji fakultet, med njimi tudi docent dr. Mensah C. Marius s Pravne fakultete Univerze v Mariboru z referatom o Mednarodnem kazenskem sodišču in Afriki.

Izšlo je študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo - zbirka vaj

Datum objave: 25.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je namenjeno študentom prve stopnje bolonjskega študijskega programa Pravo pri predmetu Mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študijsko gradivo je pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu. Naloge so razdeljene na dva dela. Prvi del zajema praktične primere, drugi del pa vprašanja in trditve. Pričujoči Zbirki vaj je priložena tudi Ustanovna listina Združenih narodov s Statutom Meddržavnega sodišča. Študijsko gradivo služi kot priprava na izpit pri predmetu Mednarodno javno pravo, kot pripomoček pa lahko pride prav tudi pri drugih predmetih s področja mednarodnega prava.

Gradivo sta pripravila red. prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl.

Izdaja monografije »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«

Datum objave: 22.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru istoimenskega EU JUST projekta, ki ga je koordiniral izr. prof. dr. Miha Šepec, je bila izdana monografija »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«.

V monografiji, ki se nanaša implementacijo Direktive 2014/41/EU o Evropskem preiskovalnem nalogu, je bila izdana pri nemški založbi Duncker & Humblot. Ob kolegih iz Univerze v Göttingenu je urednik monografije tudi Miha Šepec, kot avtorja pa sta pri nastajanju monografije sodelovala tudi asist. Jan Stajnko ter nekdanja študentka Pravne fakultete Tamara Dugar.

Več o monografiji: https://www.duncker-humblot.de/buch/the-european-investigation-order-9783428587087/?page_id=1

Pri Uradnem listu RS je izšla monografija Pravo intelektualne lastnine avtoric dr. Martine Repas, dr. Maje Ovčak Kos, dr. Elizabete Zirnstein

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Monografija Pravo intelektualne lastnine je prvo delo v slovenskem prostoru, ki v celoti in sistemsko obravnava danes zelo kompleksno področje prava intelektualne lastnine. Gre za aktualno in dinamično področje, ki obravnava varstvo intelektualnih stvaritev in ima v sodobnem digitalnem svetu zelo pomembno vlogo.

Knjiga v 18 poglavjih zajema celotno področje prava intelektualne lastnine. Uvodu v pravo intelektualne lastnine sledi analiza pravic industrijske lastnine (patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke in geografske označbe). Sledi postopek pridobitve teh pravic industrijske lastnine, njihov prenos in sodno varstvo. Naslednja tri poglavja so namenjena predstavitvi dveh posebnih pravic, to sta varstvo rastlinskih sort in varstvo integriranih vezij, in analizi varstva poslovnih skrivnosti. Sledijo poglavja o avtorskem pravu in sorodnih pravicah, kolektivno upravljanje teh pravic, pravna ureditev pravic intelektualne lastnine v delovnem razmerju in uveljavljanje teh pravic proti kršiteljem. Zadnje poglavje poudarja temeljne poudarke ureditve prava intelektualne lastnine v prihodnosti.

Avtorice zasledujejo predvsem naslednje cilje. Prvič, na čim preprostejši in razumljiv način predstaviti bralcu ključne koncepte prava intelektualne lastnine, vključno s pravnimi predpisi na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni EU. Pri tem predstavita tudi sodno in drugo prakso, s katerimi se oblikuje to pravno področje. Drugič, prek poglobljene analize pravnih pravil in sodne prakse bralcu omogočiti razumevanje in njihovo pravilno uporabo. Tretjič, seznaniti bralca z različnimi pravicami intelektualne lastnine, predmeti njihovega varstva ter z obsegom varstva. In četrtič, prispevati k prepoznavanju in razumevanju pravic intelektualne lastnine, predvsem k njihovemu večjemu spoštovanju v vsakodnevni praksi.

Knjiga odgovarja na številna vprašanja in je tudi zasnovana po načelu vprašanj in odgovorov. Služi lahko študentom kot temeljno študijsko gradivo, hkrati pa strokovnjakom, ki se vsakodnevno ukvarjajo s tem pravnim področjem (odvetnikom, sodnikom, pravnikom v gospodarstvu, patentnim zastopnikom, zastopnikom za modele in znamke ter raziskovalcem), kakor tudi laični javnosti, ki se sooča z vprašanji varstva intelektualnih stvaritev.

O avtorici red. prof. dr. Martini Repas s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

dr. Martina Repas je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrirala je s področja konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru, doktorirala pa s področja konkurenčnega prava na Univerzi v Ljubljani. Je tudi raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.
Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. S prispevki sodeluje na konferencah in posvetih, objavila je številne monografije, članke in druga dela pri domačih in tujih založbah, ki obravnavajo tematike, ki so predmet njenega raziskovalnega dela.
 
Vir: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/pravo-intelektualne-lastnine

Študijsko gradivo pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme: Zbirka vaj

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšlo študijsko gradivo zbirka vaj pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: IT. Študijsko gradivo sta pripravili doc. dr. Jerneja Prostor in asist. Lina Burkelc Juras.

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je bilo pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Gospodarsko statusno pravo: Izbrane teme na drugi stopnji bolonjskega študija prava. Cilj tega predmeta je pridobiti integrirano znanje o različnih področjih gospodarskega prava in prava družb, ki je zahtevano pri opravljanju državnega pravniškega izpita. Študenti so zato z vajami v tem gradivu napoteni, da najprej ponovijo teoretično znanje o določeni tematiki, v nadaljevanju pa je zajetih nekaj praktičnih primerov, z reševanjem katerih študenti preverijo, ali so predavano snov pravilno razumeli. Pri reševanju je treba uporabiti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o sodnem registru (ZSReg), Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), Zakon o prevzemih (ZPre-1), Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o zavodih (ZZ), Zakon o zadrugah (ZZad), in druge, ter sodno prakso. Zbirka vaj obsega izbrana vprašanja z naslednjih področij: splošnega dela prava družb, povezanih družb, prenehanja družb, sodnega registra, gospodarskega pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in statusnega preoblikovanja družb.

Zaključuje se »Projektno delo študentov: Izzivi digitalizacije v dokaznem pravu za poslovanje odvetništva v sodnih postopkih in industriji 5.0.«

Datum objave: 31.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Z današnjim dnem se zaključuje »Projektno delo študentov: Izzivi digitalizacije v dokaznem pravu za poslovanje odvetništva v sodnih postopkih in industriji 5.0.« V okviru projekta so študenti Pravne fakultete UM (Asja Lešnik, Maša Hajdinjak, Urša Podgoršek, Tadej Rožmarin, Žan Jevšovar, Iza Beširević, Tilen Majcen, Lavra Terbovšek) in FERI UM (Brin Pšunder in Marko Kričej) pod pedagoškim mentorstvom profesorice dr. Tjaše Ivanc raziskovali obstoječo normativno podlago na nacionalni in evropski ravni ter strokovna in znanstvena stališča glede stanja digitalizacije v odvetništvu in sodstvu. Več o vsebini projekta si lahko preberete na naslednji>>> povezavi.

Študentki Vita Višič in Tinkara Lečnik na European Law and Economy Summer School v Iki

Datum objave: 19.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentki PF UM Vita Višič in Tinkara Lečniksta se med 10. in 14. julijem 2023 udeležili European Law and Economy Summer School v Iki (Hrvaška), kjer so imeli študentje iz različnih evropskih držav priložnost razširiti svoje znanje in kompetence s področja pravnih in socialno-ekonomskih vidikov delovanja Evropske unije.

Poletne šole so se udeležili študentje iz Hrvaške, Nizozemske, Italije, Kosova, Etiopije in Bolgarije.

ELESS 2023 je organizirala Pravna fakulteta v Rijeki, predavanja pa so izvajali predavatelji iz več hrvaških fakultet. 

Izšla je knjiga »Privacy@work«

Datum objave: 12.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Wolters Kluwer je izšla knjiga »Privacy@work«, v kateri je na študiji pravnih ureditev 23 držav napravljena celovita primerjalnopravna analiza varstva zasebnosti in osebnih podatkov delavca na delovnem mestu v evropskem pravnem prostoru. Red. prof. dr. Darja Senčur Peček in asist. Aljoša Polajžar sta avtorja poglavja, ki obravnava slovensko pravno ureditev tega področja.

Več o knjigi najdete na naslednjem naslovu: https://law-store.wolterskluwer.com/s/product/privacy-at-work/01t4R00000P470XQAR