Rezultati projekta

Zborniki s konferenc (Dubrovnik, Ljubljana)

2014 - Procedural human rights and access to justice (Dubrovnik)

2015 - Evropske razsežnosti dokazovanja v civilnem postopku (Ljubljana)

 

Vprašalnik

Pojmovnik

 

Nacionalna poročila:

Evidence in Civil Law - Austria

Evidence in Civil Law - Bulgaria

Evidence in Civil Law - Croatia

Evidence in Civil Law - Cyprus

Evidence in Civil Law - Czech Republic

Evidence in Civil Law - Denmark

Evidence in Civil Law - Estonia

Evidence in Civil Law - Finland

Evidence in Civil Law - France

Evidence in Civil Law - Germany

Evidence in Civil Law - Greece

Evidence in Civil Law - Hungary

Evidence in Civil Law - Italy

Evidence in Civil Law - Ireland

Evidence in Civil Law - Latvia

Evidence in Civil Law - Lithuania

Evidence in Civil Law - Malta

Evidence in Civil Law - Netherlands

Evidence in Civil Law - Poland

Evidence in Civil Law - Portugal

Evidence in Civil Law - Romania

Evidence in Civil Law - Slovakia

Evidence in Civil Law - Slovenia

Evidence in Civil Law - Spain

Evidence in Civil Law - Sweden

Evidence in Civil Law - United Kingdom

 

Objava rezultatov raziskav

Walter H. Rechberger - Categorization of means of evidence

 

Znanstvene monografije

Dimensions of Evidence in European Civil Procedure. Editors: Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc, Tomaž Keresteš. Kluwer Law International, 2015.

Evidence in Contemporary Civil Procedure. Editors: C.H. van Rhee, Alan Uzelac. Intersentia, 2015.

 

Pomembni članki in literatura

 

Projekt DEECP: JUST/2011‐2012/JCIV/AG/3434
Razsežnosti dokazovanja v evropskem pravdnem postopku
S finančno podporo v okviru programa Civilno pravosodje/Kazensko pravosodje Evropske Unije