Vloga Pravne fakultete

Vloga:

Koordinator

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Vesna Rijavec

Obdobje:

1. 9. 2010 - 31. 8. 2012

Sredstva:

173.291,79 €

 

 

JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE 
Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije