KONFERENCA "POENOSTAVLJANA IZTARJAVA DENARNIH OBVEZNOSTI V EU" 2010

Mednarodna interaktivna znanstvena konferenca

 Poenostavljena izterjava denarnih obveznostih v EU

23. in 24. september 2010, Maribor, Slovenija

 

Konferenca je bila kot prva med tremi organizirana v okviru projekta "Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU", s podporo EU v okviru posebnega programa Civilno pravosodje Evropske komisije. Projekt je temeljil na sodelovanju med raziskovalci iz Univerze v Mariboru (Slovenija), Univerze v Gradcu (Avstrija) in Univerze v Zagrebu (Hrvaška) v sodelovanju z avstrijskim zveznim ministrstvom za pravosodje ter Centrom za pravno informatiko in svetovanje Maribor.

Raziskovalci so se ukvarjali s primerjalnimi študijami, analizami in ocenami pravnih norm v državah članicah EU na področju odprave eksekvature v čezmejnem izvrševanju terjatev znotraj EU (Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog in Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti). Cilj projekta je bil preveriti njihovo izvajanje v 13 državah članicah EU in ugotoviti, kako daleč so države članice izkoristile priložnost za uporabo e-pravosodnih orodij (npr. pridobivanje dokazov z video konferenco, za kar mora obstajati IT sistem, ki omogoča elektronsko predložitev prijave za evropski plačilni nalog in ugovore).

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta "Evropski nalog za izvršbo - Poenostavitev mednarodne izvršbe in zagotavljanje garancije pravnega varstva", ki je bil izveden na univerzah v Mariboru, Gradcu in Bayreuthu, in jih je sofinancirala Evropska Komisija v okviru Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah v letu 2006.

 

Jeziki: slovenski, nemški, angleški (simultano tolmačenje)

KrajUniverza v MariboruSlomškov trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija, Aula Magna

Organizatorja konference: prof. dr. Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru) in prof. dr. Wolfgang Jelinek (Univerza v Gradcu)

 

Prispevek o izvedbi konference, objavljen v Pravni praksi, št. 39/2010.

 

JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE 
Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije