KONFERENCA "ČEZMEJNI CIVILNI POSTOPKI V EU" 2011

Mednarodna interaktivna znanstvena konferenca

Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah - čezmejni civilni postopki v EU

17. in 18. november 2011, Maribor, Slovenija

 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je dne 17. in 18. novembra 2011 organizirala dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom "Čezmejni civilni postopki v EU", ki je bila organizirana pod vodstvom prof. dr. Vesne Rijavec in s podporo Evropske komisije v okviru programa "Civilno pravosodje". Univerza v Mariboru je pri organizaciji konference tesno sodelovala z Univerzo v Zagrebu in Univerzo v Gradcu.

Namen konference je bil seznanitev pravnikov z evropskim civilnim procesnim pravom in prispevati k njihovemu vseživljenjskemu poklicnemu izobraževanju.

Obravnavane so bile naslednje teme:

  • mednarodna pristojnost,
  • čezmejna izvršba terjatev (Bruselj I, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, postopki v sporih majhne vrednosti),
  • čezmejno vročanje pisanj in izvajanje dokazov,
  • uporaba elektronskih sredstev v civilnem postopku in
  • predlog nove uredbe Bruselj I.

 

Jeziki (simultano tolmačenje): slovenščina, nemščina, angleščina.

KrajUniverza v MariboruSlomškov trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija, Aula Magna

 

Organizatorji konference:
prof. dr. Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru)
prof. dr. Wolfgang Jelinek (Univerza v Gradcu)
prof. dr. Jasnica Garašić (Univerza v Zagrebu)

 

JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE 
Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije