Program

Četrtek, 17. 11. 2011, 9.00 - 17.00

 

8.00 - 9.00 Registracija

 

9.00 - 9.15 Otvoritev konference

 

9.15 - 11.00 Sekcija 1

Wolfgang Jelinek: Vpliv pilotnega projekta "Evropski izvršilni naslov" na revizijo uredbe Bruselj I

Vesna Rijavec: Čezmejni učinki začasnih odredb v EU

Alan Uzelac: Hrvaška na poti k evropskemu civilnemu procesnemu pravu

José Caramelo Gomes: Nekatere primerjalno-pravne ugotovitve na področju civilnega procesnega prava v EU

Razprava

 

11.00 - 11.30 Odmor z osvežitvijo

 

11.30 - 13.00 Sekcija 2

Jesus Bores Lazo: Zakaj je čezmejno izvrševanje sodnih odločb Ahilova tetiva evropskega pravosodnega prostora?

Aleš Galič: Jezikovna problematika pri čezmejnem vročanju

Eduard Kunštek: Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v EU

Razprava

 

13.00 - 13.30 Odmor z osvežitvijo in prigrizki

 

13.30 - 15.00 Sekcija 3

Jasnica Garašić: Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v skladu z Uredbo št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti

Arsen Janevski, Tatjana Zoroska-Kamilovska: Notarske listine v mednarodnem pravnem prometu

Peter G. Mayr: Alternativno reševanje sporov v avstrijskem in evropskem pravu

Razprava

 

15.00 - 15.30 Odmor z osvežitvijo

 

15.30 - 17.00 Sekcija 4

Rajko Knez: "Sedež", "kraj osrednje uprave" and "COMI - centri glavnega interesa" kot jurisdikcijski kriterij in navezna okoliščina v pravilih EU

Martina Repas: Kompleksnost uporabe člena 5(1) Uredbe 44/2001 - vpliv prakse sodišča EU

Klára Drličková: Prorogacija po novi Bruseljski uredbi I

Razprava

 


 

Petek, 18. 11. 2011, 9.00 - 14.30

 

9.00 - 10.30 Sekcija 1

Ludwig Bittner: Pomen notarskega zapisa za poenostavljeno izterjavo terjatev v EU

Dragica Wedam-Lukić: Priznanje in izvršitev sodnih odločb v Sloveniji

Miha Žebre: Evropski nalog za zaplembo bančnih računov

Razprava

 

9.00 - 10.30 Vzporedna IT sekcija

Kežmah Urška, Kežmah Boštjan: Elektronsko poslovanje v postopku izdaje evropskega plačilnega naloga in v sporih majhne vrednosti

Wolfgang Fellner: Uporaba IT v evropskem postopku za izdajo plačilnega naloga: položaj in pogled

Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc: Uporaba IT pri čezmejnih potrošniških sporih

Razprava

 

10.30 - 11.00 Odmor z osvežitvijo in prigrizki

 

11.00 - 12.30 Sekcija 2

Aleksandra Maganić: Glavne značilnosti predloga evropske komisije nove Bruseljske uredbe I

Mikael Berglund: Boljša preglednost dolžnikovega premoženja v izvršilnih postopkih in gospodarskih zadevah, ki imajo čezmejne posledice v EU

Jerca Kramberger Škerl: Odprava eksekvature v predlogu spremembe uredbe Bruselj I

Razprava

 

12.30 - 13.00 Odmor z osvežitvijo

 

13.00 - 14.30 Sekcija 3

Andrej Ekart: Pravna sredstva v čezmejni izvršbi

Fabio Padovini: Evropsko potrdilo o dedovanju

Nada Bodiroga Vukobrat, Hana Horak: Čezmejne zdravstvene storitve - procesne omejitve v nacionalnih ureditvah

Razprava

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije