Predavatelji

dr. Mikael Berglund, "Enforcement Director/Lawyer", "Enforcement Authority", Stockholm

dr. Ludwig Bittner, predsednik notarske zbornice Avstrije

prof. dr. Nada Bodiroga Vukobrat, Univerza v Reki

dr. Petar Bonchovski, Bolgarska akademija znanosti

prof. dr. José Caramelo Gomes, Univerza v Portu

prof. dr. Klara Drličkova, Masarykova univerza v Brnu

dr. Andrej Ekart, Univerza v Mariboru

dr. Wolfgang Fellner, Avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje

prof. dr. Aleš Galič, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Jasnica Garašić, Univerza v Zagrebu

prof. dr. Hana Horak, Univerza v Zagrebu

dr. Tjaša Ivanc, Univerza v Mariboru

prof. dr. Arsen Janevski, Univerza v Skopju

prof. dr. Wolfgang Jelinek, Univerza v Gradcu

mag. Urška Kežmah, Okrožno sodišče Maribor

mag. Boštjan Kežmah, Univerza v Mariboru

prof. dr. Rajko Knez, Univerza v Mariboru

dr. Jerca Kramberger Škerl, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Tomaž Keresteš, Univerza v Mariboru

prof. dr. Eduard Kunštek, Univerza v Reki

dr. Jesus Bores Lazo, odvetnik v Sevilli

prof. dr. Aleksandra Maganić, Univerza v Zagrebu

prof. dr. Peter G. Mayr, Univerza v Innsbrucku

prof. dr. Fabio Padovini, Univerza v Trstu

prof. dr. Martina Repas, Univerza v Mariboru

prof. dr. Vesna Rijavec, Univerza v Mariboru

prof. dr. Alan Uzelac, Univerza v Zagrebu

prof. dr. Dragica Wedam-Lukić, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Tatjana Zoroska-Kamilovska, Univerza v Skopju

mag. Miha Žebre, Evropska komisija, pravna služba

 

JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE 
Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije