Milko Vidovič

Housekeeper

E-mail: milko.vidovic@um.si
Telephone: +386 (0) 2 250 42 79