Študentska pravda 2017

Spoštovani študenti,

letos se ponovno organizira tekmovanje študentov prava "Študentska pravda", iz znanja civilnega pravdnega postopka in civilnega materialnega prava.
K sodelovanju ste vabljeni vsi študenti pravnih fakultet, izvzemši študente prvih letnikov.
Podrobnosti tekmovanja, razen časovnice, ki bo izdana naknadno, so opisane v
>>Pravilniku<<, pridan pa je še >>Primer za razreševanje<<.
Prav tako najdete med prilogami
>>navodila za prijavo k predmetu v e-učnem okolju<<, kjer boste registrirali ekipo.
Pisna in ustna faza tekmovanja se bosta izvedli v prihodnjem semestru (predvidoma bo rok za oddajo tožbe konec oktobra), medtem ko bodo prijave odprte do srede meseca junija. Vsakršna vprašanja lahko zastavite na forumu spletne učilnice, ko se enkrat prijavite v predmet (zgolj s prijavo k predmetu namreč še ne boste avtomatsko registrirani tudi na tekmovanje). Obrnete se lahko tudi na Študentski svet PFUM.