Oglasna deska

Obvestila 1 do 18 od 18

Odpoved govorilnih ur dr. Darja Senčur Peček

Datum objave: 25. September 2017 | Datum poteka: 27. September 2017

Odpoved  govorilnih ur dr. Darja Senčur Peček

Žal 25.9.2017 ne bom imela govorilnih ur.

Hvala za razumevanje.

Odpoved in sprememba govorilnih ur dr. Vesne Kranjc

Datum objave: 20. September 2017 | Datum poteka: 29. September 2017

Odpoved in sprememba govorilnih ur dr. Vesne Kranjc

Žal 26.9.2017 ne bom imela govorilnih ur.

Oglasite se (tudi zaradi vpogledov v izpitne naloge) v četrtek, 28.9.2017 med 9.in 11.00.

Hvala za razumevanje.

Vesna Kranjc

Obvestilo o prispetju študentskih izkaznic

Datum objave: 5. September 2017 | Datum poteka: 1. October 2017

Študente, sprejete in vpisane v prvi letnik na osnovi prve prijave za vpis obveščamo, da so študentske izkaznice prispele. Prevzamete jih lahko v referatu za študentske zadeve, 1. nadstropje fakultete v času uradni ur, ki so od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure. S seboj prinesite zeleni kartonček in osebni dokument.

Govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Škofu

Datum objave: 24. July 2017 | Datum poteka: 30. September 2017

Obveščamo vas, da se bodo govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Škofu pričele izvajati v začetku meseca septembra 2017.

Kazensko materialno pravo - pojasnilo za študente absolvente

Datum objave: 21. March 2017 | Datum poteka: 30. September 2017

Vse študente absolvente obveščamo, da udeležba na kolokviju ni obvezna. Za študente absolvente namreč ne veljajo spremenjeni, temveč stari učni načrti (v veljavi pred 1. 10. 2016), zaradi česar kolokvij ne more šteti za del izpitne ocene.

Nova struktura pisnega izpita (eno od vprašanj s težiščem na posebnem delu KZ-1, ki je predmet posebne obravnave na seminarjih - medicinsko kazensko pravo) pa pride v poštev tudi za študente absolvente.

Za vse ostale udeležence (2. in 3. letniki I. bolonjske stopnje, udeleženci brez statusa, ponavljalci) kolokvij v skladu z novim učnim načrtom predstavlja 20% izpitne ocene.

asist. Jan Stajnko

Spremembe pri ocenjevanju in strukturi pisnega izpita pri predmetu kazensko materialno pravo

Datum objave: 18. February 2017 | Datum poteka: 30. September 2017

Za namene študijskega leta 2016/17 je bil spremenjen učni načrt predmeta Kazensko materialno pravo. Zaradi tega študente opozarjamo, da bo izvedba predavanj in vaj ter struktura pisnega izpita podvržena ustreznim spremembam.

Ocena bo v skladu z novim učnim načrtom najprej sestavljena iz ocene, pridobljene na pisnem delu izpita (80%), preostanek pa bo predstavljala ocena, ki jo je študent pridobil na pisnem kolokviju (20%). Kolokvij se bo izvedel kot sestavni del vaj. Potekal bo za vse tri skupine hkrati, in sicer v četrtek, 6. 4. 2017, ob 17:00. Prijava na kolokvij bo možna na portalu e-študij. Vsebinsko se bo kolokvij nanašal na celotno obravnavano snov do steka kaznivih dejanj (Bavcon in drugi, Kazensko pravo, splošni del, Ljubljana 2013, str. 210).

Pristop h kolokviju je priporočljiv tudi za študente, ki so vaje obiskovali že v preteklih letih, saj bo v nasprotnem primeru njihova ocena iz pisnega kolokvija ocenjena z 0%. Ocena kolokvija se bo torej med drugim upoštevala tudi pri naslednjih študentih, ki še niso opravili izpita pri kazenskem materialnem pravu: (a) študenti drugega letnika B1; (b) študenti tretjega letnika B1; (c) študenti, ki se ponovno vpisujejo v prvi letnik B1, pa so vaje pri predmetu kazensko materialno pravo obiskovali že prejšnje leto; (d) za študente brez statusa, če študijske obveznosti opravljajo opravljajo proti plačilu.

Za študente, ki vaje pri predmetu Kazensko materialno pravo v letu 2016/17 obiskujejo prvič, je pogoj za pristop k izpitu tudi 70% udeležba na vajah. Za študente, ki so vaje obiskovali že v preteklih letih, udeležba na vajah ni pogoj za pristop k pisnemu delu izpita. V zvezi s tem glej sklep senata o udeležbi na vajah. http://www.pf.um.si/obvestila/sklep-senata-udelezba-na-vajah/

Naj opozorimo, da bo vsebinskim spremembam podvržena tudi struktura pisnega izpita. Eno od teoretičnih vprašanj se bo v prihodnje venomer nanašalo na vsebino, ki jo bo prof. dr. Korošec obravnaval na seminarjih. V letošnjem letu bo obravnavano medicinsko kazensko pravo.

Več informacij v zvezi s sestavo pisnega izpita in pogoji za pristop k pisnemu delu izpita lahko študenti pridobijo na predavanjih in vajah ter v času govorilnih ur.

asist. Jan Stajnko

Govorilne ure pri prof. Brezovniku

Datum objave: 14. February 2017 | Datum poteka: 30. September 2017

Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik bo imel v letnem semestru govorilne ure ob ponedeljkih med 9. in 10. uro, tutorsko uro pa med 10. in 11. uro.

Hvala za razumevanje.

Vabilo k sodelovanju in pomoč pri anketi za potrebe diplomskega dela tistih, ki so se udeležili Erasmus izmenjave

Datum objave: 4. November 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Spoštovani!

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici izvajajo raziskavo na temo: "Dolgotrajni učinki Erasmus izmenjave na vpetost v transnacionalni prostor". Raziskava je nadgradnja obstoječih slovenskih (Bevc in Ogorevc 2014) in mednarodnih raziskav (Van Mol 2013; 2014 etc.) na to temo in bo ponujala nove poglede na prednosti in omejitve Erasmus izmenjave.

Z raziskavo je seznanjen tudi CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) in je izkazal zanimanje za končne rezultate.

Vprašalnik izpolnijo tisti študenti, ki so že zaključili z Erasmus mobilnostjo. Vljudno prosimo, da si vzamete 15 minut časa za izpolnitev spletne ankete. Rezultati bodo pomembno doprinesli k razumevanju učinkov Erasmus izmenjave in izboljšanja možnosti za mlade na tem področju. Osebe, ki anketo izpolnijo, bodo po zaključeni raziskavi imele na voljo tudi rezultate ankete.

Vprašalnik je za izpolnjevanje dostopen na:  https://www.1ka.si/a/105759 

dr. Tea Golob 

docentka / assistant professor
prodekanja za raziskovalno dejavnost / vice-dean for research

 

Fakulteta za uporabne družbene študije

School of Advanced Social Studies

Gregorčičeva 19, SI 5000 Nova Gorica

Slovenija / Slovenia

Obligacijsko pravo - spremenjen učni načrt - kolokviji

Datum objave: 28. October 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Spoštovani,

glede na spremenjene učne načrte v letu 2016/2017 obveščamo vse študente, da bosta šele z izpitnim rokom dne 13.6.2017 pozitivno opravljena kolokvija A in B pogoj za pristop na izpitni rok iz predmeta Obligacijsko pravo.

Pred junijskim izpitnim rokom v študijskem letu 2016/2017 kolokvija nista pogoj za pristop k izpitu.

Roki za kolokvije bodo razpisani šele v drugem semestru študijskega leta 2016/2017.

Uspešen študij in prijazen pozdrav,
Nataša Samec Berghaus  

Javna uprava - Vaje za izredne študente v študijskem letu 2016/17

Datum objave: 20. October 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Lepo pozdravljeni.

Izredne študente 3. letnika, ki opravljajo predmet Javna uprava v študijskem letu 2016/17, obveščam, da morajo po navodilih profesorja, pred opravljanjem izpita opraviti 5 vaj, ki morajo biti ocenjene pozitivno oziroma uspešno opravljene. Navodila za vaje imate v eštudiju pri predmetu Javna uprava / poglavje vaje. Vaje oddate preko sistema eštudij.

Tisti, ki bi radi opravljali izpit v mesecu novembru morate po navodilih profesorja vaje oddati najkasnjeje do 14. novembra 2016.

Lep pozdrav

doc. dr. Miha Šepec

Govorilne ure za študijsko leto 2016/2017

Datum objave: 11. October 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Spoštovani študenti.

Na spletni strani PF UM smo pod "Študij" objavili seznam Govorilnih ur za študijsko leto 2016/2017.

S prijetnimi pozdravi.