PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Obvestilo bodočim študentom

Potencialne kandidate za vpis na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obveščamo, da bo Pravna fakulteta v š. l. 2018/2019 izvajala izredno obliko študija tako na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje programa Pravo kot na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje programa Pravo.

Vabilo na 46. konferenco Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor

Vabilo na 46. konferenco Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor

V organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, bo med 22. in 24. avgustom 2018 potekala 46. konferenca Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor (European group for the study of deviance and social control), z naslovom: Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of contemporary society.

VII. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca 2018

Spoštovani profesorji in doktorski študentje,

vabimo vas k sodelovanju na VII. Mednarodni doktorski znanstveno-raziskovalni konferenci 2018, ki jo organizirata Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije.

Doktorska konferenca bo potekala v sredo, 30. maja 2018 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11.

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

ZAGOVORI DIPLOM

Ni aktualnih objav

ZADNJE DIPLOME V DKUM

NOVICE

Kolektiv Pravne fakultete je bogatejši za novo doktorico pravnih znanosti z doktoratom pridobljenim na Univerzi v Oxfordu

Kolektiv Pravne fakultete je bogatejši za novo doktorico pravnih znanosti z doktoratom pridobljenim na Univerzi v Oxfordu

16. aprila 2018 je na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu doktorirala asistentka Pravne fakultete UM, gospa Petra Weingerl. Naslov njene doktorske disertacije je bil "Effective Judicial Protection and Damages in EU Law: The Case for the Deterrent Effect". Mentor pri disertaciji je bil profesor Stephen Weatherill, do prevzema funkcije direktorja Max Planck Inštituta v Frankfurtu pa je bil njen komentor profesor Stefan Vogenauer. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjala pred dvema ocenjevalkama, profesorico Doroto Leczykiewicz z Univerze v Oxfordu ter profesorico Albertino Albors-Llorens z Univerze v Cambridgu. Dr. Weingerlova je z odlikami diplomirala na Pravni fakulteti ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, magistrirala pa na Univerzi v Oxfordu.

Dr. Weingerlovi za pomemben dosežek iskreno čestitamo in ji želimo še veliko akademskih uspehov!

Podpis sporazuma o sodelovanju med PF Maribor ter OZS.
Podpis sporazuma o sodelovanju med PF Maribor ter OZS.

Podpis sporazuma o sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije

V petek, 13. 4. 2018, je bil v okviru Odvetniške šole, ki jo vsako leto organizira OZS, slovesno podpisan tudi sporazum o sodelovanju med Pravno fakulteto Maribor ter Odvetniško zbornico Slovenije. Sporazum sta podpisala dekanica prof. dr. Vesna Rijavec ter predsednik Roman Završek.

Zbornik Medicina, pravo in družba

Zbornik Medicina, pravo in družba

27. posvetovanje Medicina, pravo in družba z željo in ciljem obravnave, analize in razprave o odprtih vprašanjih, ki povezujejo medicino in pravo ter širšo družbo, vključuje teme, posvečene sodobnim izzivom in dilemam, na katere bodo iskali odgovore mnogi domači in tuji predavatelji skupaj z drugimi udeleženci posvetovanja. Cepljenje pri tem predstavlja posebej perečo temo, kar je povezano z nedavnimi izbruhi ošpic v večih evropskih državah, s težavami glede izvajanja obveznega cepljenja v Sloveniji ter novostmi, ki jih prinaša novela ZNB, in nenazadnje tudi s pomenom cepljenja v pozni starosti in na delovnem mestu.

Foto: UM
Foto: UM

Promocija doktorjev in doktoric znanosti Univerze v Mariboru - PF UM ima novega doktorja znanosti

Prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru, je dne 12. aprila 2018 v doktorski naziv promoviral 13 kandidatov. Med novimi doktorji znanosti je tudi naš študent Doktorskega študijskega programa 3. stopnje "Pravo" Marko Ravljen, ki je svojo doktorsko disertacijo z naslovom Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu zagovarjal dne 12.1.2018.

Vsem novim doktorjem in doktoricam znanosti Univerze v Mariboru iskrene čestitke.

PF V MEDIJIH

DOGODKI

VII. TURKISH - SLOVENIAN  COMPARATIVE LAW SYMPOSIUM

VII. TURKISH - SLOVENIAN COMPARATIVE LAW SYMPOSIUM

Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, Maribor, od 27. do 29. maja 2018

7th Turkish-Slovenian Comparative Law Symposium will continue the discourse about concepts that have been drawing attention in the past years, with excellent experts and intense discussions. The symposium will take place from 27th to 29th May 2018 in Maribor (the University of Maribor, Faculty of Law). The symposioum aims to address every aspect that contributes to the main topic of:

“Human Rights in the 21st Century – problems and prospects”

Symposioum languages: English and German.
Symposioum venue: Faculty of Law, University of Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI