PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Vabilo k prijavi - European Law Moot Court Competition

Vabilo k prijavi - European Law Moot Court Competition

Študenti, ki so zainteresirani za sodelovanje na tekmovanju European Law Moot Court Competition, so vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 24. avgust 2018. Vaš CV in motivacijsko pismo v angleškem jeziku pošljite na elektronski naslov petra.weingerl@um.si.

Pogoji za sodelovanje:

- znanje angleškega jezika,

- zanimanje ter želja za reševanje pravnih vprašanj iz področja prava EU,

- opravljen izpit iz prava notranjega trga EU (3. letnik B1).

Znanje francoskega jezika ni potrebno oziroma pogoj za uspešno sodelovanje, je pa dobrodošlo.

ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE "PRAVO"

ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE "PRAVO"

Študijski program II. stopnje Pravo temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava ali sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis na študijski program druge stopnje Pravo.

Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti, torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc, predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava.

DAAD štipendije

DAAD štipendije

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/19

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/19

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019.

Razpis, v slovenskem jeziku, je objavljen na spletni strani UM pod Financiranje.

Na angleški spletni strani UM je objavljena tudi angleška različica javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija (skupaj s prilogami).

Izjemna priložnost za zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru - rok za prijavo je 5.9.2018

Izjemna priložnost za zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru - rok za prijavo je 5.9.2018

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 (št. razpisa 5442-1/2018) iščemo RAZISKOVALCE NA ZAČETKU KARIERE za potrebe skupnega raziskovanja z gospodarskimi družbami v različnih raziskovalnih skupinah na vseh 17 fakultetah članicah Univerze v Mariboru.
Profili, ki so primerni za prijavo na razpis, so doktorji znanosti z vseh strokovnih področij, ki so doktorirali v obdobju od 1. 1. 2011 do 5. 10. 2018 in ki dne 13. 7. 2018 niso bili zaposleni na Univerzi v Mariboru.

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.

Rok za prejem ponudb: 28.6.2019

Več o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijava v podiplomske študijske programe

Prijava v podiplomske študijske programe

Prva prijava v podiplomske študijske programe za Slovence in državljane držav EU je mogoča do 10.9.2018.


Druga prijava pa bo mogoča od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure.
Za prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom kandidatu ni potrebno pošiljati prijave v fizični obliki. Pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom mora kandidat v določenem roku (od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure) oddati e-prijavo na eVŠ, natisniti e-prijavo, prijavo podpisati in nato priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor). Zadnji rok za oddajo prijavnega (natisnjenega!) obrazca je do 26.9.2018 do 18. ure.

Veljavnost spremenjenih pogojev za napredovanje

Spoštovani študenti.

Senat PF UM je na 4. izredni seji, dne 20. junija 2018, sprejel naslednji sklep.

Senat PF UM odloči, da za generacije študentov, ki so se v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisale "pred" študijskim letom 2016/2017 (tj. v štud. letu 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 itn.) spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu NE VELJAJO.

 

ZAGOVORI DIPLOM

Ni aktualnih objav

ZADNJE DIPLOME V DKUM

NOVICE

Prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl s svojimi poglavji v knjigah, ki sta izšli pri založbi Springer

Prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl s svojimi poglavji v knjigah, ki sta izšli pri založbi Springer

Prof. dr. Darja Senčur Peček je v knjigi Transnational, European, and National Labour Relations, ki je izšla pri založbi Springer napisala poglavje z naslovom Forms of Work Performed in the Republic of Slovenia.

Asist. dr. Petra Weingerl, ki je 16. aprila 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu doktorirala z odliko in profesorica dr. Verica Trstenjak, obe sta se kolektivu Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridružili v zadnjih dveh letih, sta napisali poglavje z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Slovenia v knjigi izdani pri založbi Springer z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law.

Pravna fakulteta ima nov projekt Jean Monnet Chair

Pravna fakulteta ima nov projekt Jean Monnet Chair

Projekt, ki ga je predlagal prof. dr. Aleš Ferčič Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate je bil izbran za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

Projekt se bo pričel izvajati jeseni 2018.

 

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

V torek, 3. junija, sta prof. dr. Vesna Rijavec in prof. dr. Martina Repas iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavili knjigo Mednarodno zasebno pravo Evropske unije.

Knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov.

Avtorji dela so dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Knjigo lahko naročite >> TUKAJ <<.

Foto: Urad predsednika RS
Foto: Urad predsednika RS

Red. prof. dr. Jurij Toplak pri predsedniku Pahorju o volitvah predsednika vlade

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je posvetoval z uglednimi pravnimi strokovnjaki glede postopkovnega vprašanja, ali je v primeru, da kandidat za predsednika vlade vrne soglasje h kandidaturi še pred glasovanjem v državnem zboru, prvi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade sklenjen.
Predsednik Pahor je na posvetu ugotovil, da obstajajo zelo različna stališča uglednih pravnih strokovnjakov o tem, ali ima predsednik republike v skladu s 111. členom ustave in 225. členom Poslovnika DZ pristojnost, da Državnemu zboru v roku 30 dni v okviru prvega kroga predlaga novega kandidata za predsednika vlade, če je prvi umaknil soglasje šele po tem, ko je predsednik republike njegovo kandidaturo že posredoval državnemu zboru.

Vir: Večer, 4.7.2018
Vir: Večer, 4.7.2018

Redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Janja Hojnik, je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM

Senatorji Univerze v Mariboru so na izredni seji dne 3.7.2018 dali pozitivno mnenje petim novim prorektorjem, ki bodo z novim rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem naslednja štiri leta vodili Univerzo v Mariboru.

S Pravne fakultete Univerze v Mariboru prihaja prof. dr. Janja Hojnik, ki je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.

Rektorju in novi prorektorski ekipi mariborske alma mater iskreno čestitamo in jim želimo uspešno timsko delo za dobrobit naše univerze.

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Študentje proučevali energetski zakon

Študentje proučevali energetski zakon

Študenti Pravne fakultete in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru so nekaj mesecev preučevali Energetski zakon (EZ - 1) iz leta 2014. Pri tem jim je pomagalo tudi podjetje Elektro Maribor Energija Plus s katerim so sodelavali v projektu ENERJUST.

Iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta sodelovala dva študenta Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič ter predstavnik akademske sfere doc. dr. Miha Šepec

Vabljeni k ogledu prispevka.

Iz leve proti desni: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, dr. Luka Martin Tomažič in dr. Miha Šepec
Iz leve proti desni: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, dr. Luka Martin Tomažič in dr. Miha Šepec

Projekt ENERJUST

V četrtek, 21. junija, sta družba Energija Plus, d.o.o. in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavili projekt ENERJUST, kjer študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. Na predstavitvi so sodelovali dr. Luka Martin Tomažič iz družbe Energija Plus, doc. dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in študenta PF UM Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič.

PF V MEDIJIH

Foto: Grega Žunič
Foto: Grega Žunič

Prof. dr. Nataša Samec Berghaus v reviji Viva, 3.avgusta 2018 o integrativni medicini v Sloveniji

Izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus, univ. dipl. prav., je kot članica delovne skupine na Ministrstvu za zdravje sodelovala pri pripravi zakona, ki bi lahko odpravil anomalije in neskladja v naši pravni ureditvi ter položaj slovenskih zdravnikov, ki je edinstven na svetu.
Našim zdravnikom se namreč omejuje terapevtska svoboda. Ne smejo se namreč ukvarjati z nekonvencionalnimi metodami zdravljenja, lahko pa se z njimi ukvarja denimo nekdo, ki nima zdravstvene izobrazbe. V intervjuju prof. dr. Nataša Samec Berghaus razloži, zakaj bi bilo nujno, še posebej za varnost pacientov, da se zakonodaja čim prej spremeni.

Prof. dr. Borut Holcman na Radiu Slovenija, 22. julija 2018

Prof. dr. Borut Holcman na Radiu Slovenija, 22. julija 2018

V nedeljo, 22. julija 2018, ob 17.20 je bil na Radiu Slovenija prispevek o sramotilnih kaznih, kjer je sodeloval prof. dr. Borut Holcman, predstojnik Inštituta za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava.

Prispevek z naslovom Na pranger ga dajmo lahko poslušate >>TUKAJ<<.

 

Foto: Tadej Regent
Foto: Tadej Regent

Prof. dr. Boštjan Brezovnik v Delu 10. julija 2018 o podhranjenosti slovenskih občin

Analiza financiranja občin, ki jo je naročila Skupnost občin Slovenije (SOS), je potrdila to, na kar v občinah že dolgo opozarjajo: da financiranje ni ustrezno. Da so stroški višji, kot je določena povprečnina, ugotavljajo celo na ministrstvu za javno upravo. Pogajanja o višini povprečnine so mogoča od 1. septembra. V občinah pričakujejo resen in konstruktiven pristop nove vlade.

Skupina pod vodstvom strokovnjaka za lokalno samoupravo dr. Boštjana Brezovnika je v analizi sistema financiranja občinskih nalog ugotovila, da letos določena metodologija pomeni finančno tveganje za občine.

 

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI