MIP 2016

MEDICINSKA FAKULTETA in PRAVNA FAKULTETA Univerze v Mariboru
 v sodelovanju z
ZDRAVNIŠKIM DRUŠTVOM MARIBOR in PRAVNIŠKIM DRUŠTVOM MARIBOR
organizirajo
25. jubilejno posvetovanje

 MEDICINA in PRAVO 

(dodajamo novo področje: DRUŽBA)
na temo
- Razmerje med pacientom in zdravnikom -
18. in 19. marec 2016

 

Častni pokrovitelj posvetovanja
Predsednik Vlade Republike Slovenije
Dr. Miro Cerar

 

Kraj: Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Program konference >>>

 

Splošne informacije:
Kotizacija znaša 200 EUR + DDV in vključuje obisk predavanj, pisno gradivo, osvežitev med odmori in družabno srečanje z večerjo. Kotizacije so oproščeni člani Zdravniškega društva maribor ter člani Pravniškega društva Maribor, upokojeni zdravniki in pravniki ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege. Kotizacijo nakažite na TRR Zdravniško društvo Maribor, Vošnjakova ulica 4, Maribor, št.: 04515-0000124280, sklic na št. 1027.

 

Informacije:
Majda Petek, oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 3212657, fax: 02 3312393, e-mail: majda.petek@ukc-mb.si.

 

Prijava

 

Zbornik

 

Organizacijski odbor:
prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

prim. Jože Ferk, dr. med.
prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.

 

Utrinki: galerija