MIP 2014

MEDICINA IN PRAVO
na temo
- ČEZMEJNA MEDICINA: zagotavljanje učinkovitega, varnega in kakovostnega
čezmejnega zdravstvenega varstva -

27. - 29. marec 2014

 

Kraj: Velika dvorana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska ulica 9, 2000 Maribor

 

Program "Čezmejne medicine"

Zbornik prispevkov

 

Organizacijski odbor:

prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.

prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.

prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

mag. Viktor Planinšec, univ. dipl. prav.

prim. Jože Ferk, dr. med.

doc. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.

doc. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.


 

Soorganizatorji Medicine in prava:

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Univerzitetni klinični center Maribor

Zdravniško društvo Maribor

Pravniško društvo Maribor

 


 »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

 

 


 

Utrinki: