MIP 2012

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR in PRAVNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
v sodelovanju
s PRAVNO FAKULTETO in MEDICINSKO FAKULTETO Univerze v Mariboru
organizirajo 21. simpozij

MEDICINA IN PRAVO

s temo srečanja

ODSEV MEDICINE IN PRAVA V SODOBNI DRUŽBI

29., 30. in 31. marec 2012
Aula Magna Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, Maribor

 

 

NA KRATKO
Srečanja Medicina in pravo niso le posveti, temveč predstavljajo projekt za odgovorno ravnanje na ključnih področjih človekovega bivanja. Namen organizatorjev je s polemičnim interdisciplinarnim pristopom (medicinskim, etičnim, pravnim, sociološkim, filozofskim, ....) osvetliti odzivnost sodobne evropske družbe na zahteve, ki jih postavlja pravno urejanje na področju medicine. Izbor tem tudi tokrat daje velik pomen aktualnim problemom na teh področjih. S temo letošnjega simpozija in pripravo razstave Odsev medicine in prava na družbo v zgodovinski perspektivi se vključujemo v sklop srečanj v okviru Maribor Evropska prestolnica kulture (EPK).

 

VABLJENI
Predavanja so namenjena zdravnikom in pravnikom, študentom medicine in prava, fakultete za zdravstvene vede in drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem obravnavane teme.

 

Program konference

Zbornik

 

PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
Doc. dr. Vojko Flis, dr. med.
Mag. Viktor Planinšec, univ. dipl. prav.
Prim. Jože Ferk, dr. med.
Asist. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.

 

STROKOVNI IN TEHNIČNI ODBOR POSVETOVANJA:
Majda Petek, vodja pisarne na Oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja
UKC Maribor
Mitja Pukšič, univ. dipl. pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

 

Utrinki: