MIP 2019

Medicina, pravo in družba 2019

KDAJ: 28., 29. in 30. marec 2019

KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribororganizirajo že 28. posvetovanje Medicina, pravo in družba, tokrat z naslovom Globalizacija medicine v 21. stoletju

Prijava>>>

 

Četrtek, 28. marec 2019 ob 18.00    Okrogla miza

“Mediji, medicina, pravo in družba” Moderatorji: zdravnica Jelka Reberšek Gorišek, pravnik Miha Šepec, novinar Matija Stepišnik

 

Petek, 29. marec 2019: Umetna inteligenca in roboti v medicini

Prva sekcija: 9.00 do 11.00

9.00-9.15       Otvoritev, pozdravni nagovori
9.15-9.45       Ivan Bratko: Umetna inteligenca: stanje, priložnosti in nevarnosti
9.45-10.15     Urban Bren: Umetna inteligenca v medicini
10.15-10.35   Tomaž Keresteš: Umetna inteligenca pri sodnem odločanju
10.35-11.00   Odmor

 

Druga sekcija:         11.00-13.00

11.00-11.20    Nina Gorišek Miksić, Jelka Reberšek Gorišek, Katja Markač Hrovatin: Ali lahko robot v bodočnosti nadomesti zdravnika?
11.20-11.40    Vojko Flis: Odgovornost zdravnika pri robotskih operacijah
11.40-12.00    Bernarda Vogrin, Matjaž Homšak, Mojca Ivankovič Kacjan & Mateja Vintar- Spreitzer: Pediater in digitalni domorodci
12.00-12.20    Matjaž Perc: Pomen umetne inteligence pri obvladovanju diabetesa
12.20-12.40    Nandu Goswami: Using AI for Predicting Syncope in Older persons 
12.20-13.00    Razprava
13.00-14.00    Odmor za kosilo

 

Tretja A. sekcija:14.00-19.00

14.00-14.20   Zdenka Čebašek Travnik: Človek in nove tehnologije v medicini
14.20-14.40   Suzana Kraljić & Tjaša Ivanc: Pravni izzivi uporabe robotov v medicini
14.40-15.00   Zvezdan Pirtošek: Znanost v možganih in umetna inteligenca
15.00-15.30    Razprava
15.30-16.00    Odmor
16.00-16.20    Peter Križan: Novi dosežki fizike za izboljšanje diagnostike
16.20-16.40    Miran Cvitković & Ante Klarić & Ivana Kopjar: Spremnost hrvatskog zakonodavstva za robotiku u medicini
16.40-17.00    Blaž Ivanc: Pravica do kiborgizacije
17.00-17.20    Blanka Kačer & Hrvoje Kačer: Robotika i umjetna inteligencija u medicini - građanskopravni aspekt odgovornosti za štetu
17.20-19.00    Razprava

 

Tretja B. sekcija:16.00 - 19.00: Delavnica o cepljenju

Nina Gorišek Miksić: Pomen cepljenja za družbo in posameznika
Ministrstvo RS za zdravje, Pia Vračko: Vloga ministrstva pri cepljenju
Zoran Simonovič: Vloga NJZ pri cepljenju
Iztok Takač, Milena Mikluš, Barbara Nerat, Kaja Takač Kašan, Maruša Esih, Veronika Vogrin: Cepljenje HPV in vprašanje zamujenih generacij
Marko Pokorn: Napoved novih cepiv

 

Tretja C mednarodna sekcija: 14.00-19.00

14.00-14.20    Marija Boban: Primjena robotike u medicini: tehnološki, pravni i etički izazovi
14.20-14.40    Ines Medić: Is there a proper legal framework for robots in healthcare?
14.40-15.00    Yener Unver: Artificial Intelligence in Medical Criminal Law 
15.00-15.30    Razprava
15.30-16.00    Odmor
16.00-16.30    Ivan Vukušić: Kaznenopravna odgovornost robota
16.30-16.50    Igor Vuletić: Criminal liability for robot`s mistakes in medicine: who (what) is to blame?
16.50-17.10    Kinga Michalowska: Homo sapiens superior - about the need to set the legal limits of medical interference in the human genome
17.10-17.30    Alexandra Nowak Gruca: Limits of immortality 
17.30-17.50    Marta Sjeničić: Ethical and Legal Aspects of the Personalised Medicine
17.50-19.00    Razprava

20.00             Družabno srečanje

 

Sobota, 30. marec 2019: 9.00 - 11.10     Medicinski, pravni, sociološki in etični vidiki biomedicine

Peta sekcija: 9.00-11.10

9.00-9.30       Joseph Straus: Genska manipulacija in humane zarodne celice – univerzalni izziv medicine, etike in prava
9.30-9.50       Krešimir Pavelić: Genome Enhancement and Transhumanism
9.50-10.10     Sandra Pavelić: Gene editing: an overview
10.10-10.30    Milan Reljić: Shranjevanje in prenašanje reproduktivnega materiala
10.30-10.50    Vesna Rijavec: Pravni vidiki ravnanja z reproduktivnim materialom
10.50-11.10    Razprava
11.10-11.30    Odmor

 

Šesta sekcija:           11.30-14.00

11.30-11.50    Nadja Kokalj Vokač: Pomen raziskav humanega genoma v klinični praksi: UKC Maribor
11.50-12.10    Jozo Čizmić: Medicinsko pravo i (personalizirana) integrativna bioetika
12.10-12.30    Petra Weingerl: Gensko urejanje in listina EU o temeljnih pravicah
12.30-12.50    Dinka Šago: Pravni i etički aspekti manipuliranja matičnim stanicama
12.50-13.10    Mojca Tancer Verboten: Razkriti podatki o genomu pri delodajalcu
13.10-13.40    Razprava
13.40-14.00    Zaključki in zaključek posvetovanja

 

***Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija: 150 EUR + 22% DDV (183 EUR z vključenim DDV). Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), osvežitev med odmori in petkovo družabno srečanje.
Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege (v primeru oproščene kotizacije pisno gradivo in petkovo družabno srečanje nista vključena).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 200 Maribor; Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic).
Informacije na https://pf.um.si/dogodki/medicina-pravo-in-druzba/ ali  dekanat.pf@um.si.