Organs

The Dean

Full Professor Vesna Rijavec, PH.D.
e-mail: dekanat.pf@um.si

 

The Senate

President:

 • Full Professor Vesna Rijavec, PH.D., dean

Members:

 • Associate Professor Aleš Ferčič, PH.D.
 • Full Professor Janja Hojnik, PH.D.
 • Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
 • Full Professor Tomaž Keresteš, PH.D.
 • Associate Professor Suzana Kraljić, PH.D.
 • Full Professor Vesna Kranjc, PH.D.
 • Associate Professor Nataša Samec Berghaus, PH.D.
 • Full Professor Darja Senčur Peček, PH.D.
 • Assistant Professor Miha Šepec, PH. D.
 • Full Professor Bojan Škof, PH.D.

Students:

 • Teja Štrukelj
 • Aljoša Polajžar
 • Dominik Masten Toplak

Committees of the Senate

STUDENT AFFAIRS COMMITTEE
President: Full Professor Tomaž Keresteš, PH.D.
Deputy President: Associate Professor Nataša Samec Berghaus, PH.D.
Members:

 • Associate Professor Borut Holcman, PH.D.
 • Full Professor Darja Senčur Peček, PH.D.
 • Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
 • Belmina Halvadžić, student
 • Aljoša Polajžar, student

SCIENTIFIC RESEARCH COMMITTEE
President: Full Professor Darja Senčur Peček, PH.D.
Deputy President: Full Professor Martina Repas, PH.D.
Members:

 • Full Professor Saša Prelič, PH.D.
 • Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
 • Assistant Professor Miha Šepec, PH.D.
 • Aljoša Polajžar, student
 • Tim Zupan, student

INTERNATIONAL COOPERATION COMMITTEE
President: Associate Professor Suzana Kraljić, PH.D.
Deputy president: Assistant Professor Petra Weingerl, PH.D.
Members:

 • Full Professor Matjaž Tratnik, PH.D.
 • Full Professor Bojan Škof, PH.D.
 • Associate Professor Aleš Ferčič, PH.D.
 • Iza Beširević, student
 • Tim Zupan, student

QUALITY ASSURANCE COMMITTEE 
President: Associate Professor Aleš Kobal, PH.D.

Members:

 • Associate Professor Renato Vrenčur, PH.D.
 • Assistant Professor Jerneja Prostor, PH.D.
 • Assistant Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
 • Urška Grubač, student
 • Iza Beširević, student

PH.D. THESIS COMMITTEE 
President: Full Professor Martina Repas, PH.D.
Deputy President: Full Professor Janja Hojnik, PH.D.

 • Associate Professor Suzana Kraljić. PH.D.
 • Associate Professor Nataša Samec Berghaus, PH.D.
 • Associate Professor Aleš Kobal, PH.D.

LIBRARY COMMITTEE
President: Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
Members:

 • Full Professor Vesna Kranjc, PH.D.
 • Associate Professor Borut Holcman, PH.D.
 • Full Professor Darja Senčur Peček, PH.D.
 • Full Professor Bojan Škof, PH.D.
 • Associate Professor Aleš Ferčič, PH.D.
 • Assistant Professor Miha Šepec, PH.D.
 • mag. Natalija Orešek
 • Nina Kotnik, student
 • Nataša Jakopič, student
   

The Management Board

Members:

 • Full Professor Vesna Rijavec, PH.D., dean
 • Full Professor Hojnik, PH.D.
 • Associate Professor Tomaž Keresteš, PH.D.
 • Full Professor Saša Prelič, PH.D.
 • Maja Habjanič, secretary general
 • Teja Štrukelj, vice-dean for student affairs
   

The Academic Assembly

Pedagogical staff:

 • Associate Professor Suzana Kraljić, PH.D., president
 • Associate Professor Renato Vrenčur, PH.D., vice-president
 • Assistant Denis Baghrizabehi
 • Associate Professor Aleš Ferčič, PH.D.
 • Full Professor Janja Hojnik, PH.D.
 • Associate Professor Borut Holcman, PH.D.
 • Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
 • Assistant Professor Aljoša Dežman, PH.D.
 • Assistant Katja Drnovšek
 • Assistant Klemen Drnovšek
 • Full Professor Tomaž Keresteš, PH.D.
 • Associate Professor Aleš Kobal, PH.D.
 • Full Professor Marijan Kocbek, PH.D.
 • Full Professor Vesna Kranjc, PH.D.
 • Full Professor Saša Prelič, PH.D.
 • Assistant Professor Jerneja Prostor, PH.D.
 • Full Professor Martina Repas, PH.D.
 • Full Professor Vesna Rijavec, PH.D.
 • Associate Professor Nataša Samec Berghaus, PH.D.
 • Full Professor Darja Senčur Peček, PH.D.
 • Assistant Jan Stajnko
 • Assistant Professor Miha Šepec, PH.D.
 • Full Professor Bojan Škof, PH.D
 • Full Professor Jure Toplak, PH.D..
 • Full Professor Matjaž Tratnik, PH.D.
 • Assistant Professor Petra Weingerl, PH.D.
 • Young researcher Kristjan Zahrastnik
 • Maja Habjanič
 • Darja Šerdoner
 • Vesna Potisk
 • Bernarda Rokavec
 • Bernarda Pevec
 • mag. Natalija Orešek

Students:

 • Leon Brulc
 • Dominik Masten Toplak
 • Janja Motaln
 • Tjaša Pavšič
 • Aljoša Polajžar
 • Maša Žitek
 • Mojca Žlogar

The Disciplinary Court

President:

 • Full Professor Jurij Toplak, PH.D. 

Members:

 • Associate Professor Tjaša Ivanc, PH.D.
 • David Borlinič Gačnik, student
 • substitute member: Aljoša Polajžar, student
   

The Student Council