dr. Marjan Špilar, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: direktor Finančnega urada Maribor
E-mail: marjan.spilar@gmail.com
Telefon: + 386 (0)2 23 56 850
Biografija:

Dr. Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z večletnimi delovnimi izkušnjami v Finančni upravi Republike Slovenije. Od leta 2006 opravlja naloge direktorja Finančnega urada Maribor. Pred tem je bil določeno obdobje namestnik generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim magisterijem znanosti s področja davčnega prava ter doktoratom znanosti s področja pravnih ved. Od leta 2014 ima na Pravni fakulteti v Mariboru v okviru Katedre za ustavno, upravno in finančno pravo, status gostujočega strokovnjaka. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Na teh področjih je objavil več znanstvenih in strokovnih del, ki so razvidna iz seznama, ki se vodi v Kooperativnem online bibliografskem sistemu in servisu (Cobiss).